سياسی

فهرست کوچکی از دروغ‌های بزرگ در توجیه جنگ

 

 دنيای جوان

تارنگاشت عدالت

چه کسی هنوز به خاطر دارد؟ روز ۱دسامبر  سايت‌های الکترونيکی رسانه‌های ماين‌استريم هيجان‌زده و با تيترهای بزرگ در بارۀ يک بازرگان آلمانی که در همکاری با سفارت ايران در برلين مقدمات حمله به تأسيسات آمريکا در آلمان را فراهم می‌کرده است، گزارش دادند. در غروب همان روز دادستان کل کشور آب پاکی را روی دست خبرگزاران ريخت: هيچ نشانه‌ای از هيچ طرح سوءقصدی در دست نيست. اين تکذيب را اغلب رسانه‌ها يا مسکوت گذاردند و يا تنها به طور جنبی و بی‌اهميت مطرح ساختند. اين داستان تنها يک روز دوام داشت و بازرگان مزبور هرگز ديگر مطرح نشد.

چه کسی اين داستان را به خاطر دارد؟ روز ۱۶ دسامبر رسانه‌های الکترونيکی چندين ساعت متمادی خبر داغ، به قول اشپيگل «کشف جنجالی» را در سرتيترهای خود گذاشته بودند. در فرودگاه مسکو نيروهای حراست متوجه يک چمدان شده بودندکه حاوی ۱۸ کپسول فلزی با محتوای ايزوتوپ‌های راديوالکتيوه بود. گويا اين چمدان يک ايرانی بود که قصد ادامه پرواز به تهران را داشت. البته در اين مورد هيچ اشاره‌ای در گزارشات پليس گمرک روسيه نشده بود. خبرگزاری ريانووستی خبر داد که: « هويت و تابعيت مسافر اعلام نشده است.» ماده کشف شده تنها و تنها مورد مصرف پزشکی است. اين ماده از نظر راديواکتيو بسيار ضعيف است و مطلقاً به درد ساختن سلاح هسته‌ای نمی‌خورد. حتا از آن نمی‌توان در نيروگاه اتمی استفاده کرد. با اين حال اشپيگل آن‌لاين پيروزمندانه نوشت:«اين کشف حتماً گفت‌وگو در مورد برنامه اتمی ايران را تشديد خواهد کرد.» ولی در واقع اين امر به قدری بی‌اهميت بود که در روز بعد از صفحه کليه رسانه‌ها ناپديد گرديد.

همين‌طور ادعای آقای نيوت گينگريچ هم بيش از يک روز دوام نياورد. او روز ۱۲ دسامبر ادعا کرد که «تأسيسات عظيم زيرزمينی» برای تهيه سلاح هسته‌ای در زير مساجد ساخته‌شده تا در صورت بمباران منهدم نگردند. چه گينگريچی؟ بله هرچه نباشد، او پرشانس‌ترين نامزد انتخاباتی جمهوری‌خواهان در انتخابات رياست جمهوری در سال آينده است. رقيب او، خانم ميشل باخ‌مان کوشش کرد قافيه را نبازد و در تلويزيون به هزيان‌گويی پرداخت که رييس‌جمهور ايران محمود احمدی‌نژاد تهديد کرده است که عليه اسرائيل و آمريکا سلاح هسته‌ای به کار خواهد برد.

چه چيز ديگر کم مانده؟ بعله!… درست است: ۱۱ سپتامبر ۲٠٠۱. روز ۱۵ دسامبر يک قاضی دادگاه محلی در مانهاتان اعلام کرد که ايران از نظر حقوقی مسؤول است که به طراحان و مجريان حمله يازده سپتامبر کمک‌های مادی نموده است.