سرتیتر

حزب کمونیست مصر: اقدام برای نجات وطن

منبع: حزب کمونيست مصر
برگردان: احمد مزارعی

تارنگاشت عدالت

بيانيه برای نجان وطن

پس از گذشت چند روز از خشونت و خونريزی گسترده توسط نيروهای امنيتی و پليس نظامی، ميليون‌ها نفر از شهروندان مصر منتظر بودند تا فرمانده نيروهای مسلح حاکم اعلام کند که درخواست‌های ملت را پذيرفته است. ملت مصر در سراسر کشور به طور بی‌سابقه‌ای در تظاهرات روز جمعه گذشته که با شعار «جمعه نجات ميهن»، بر پا شده بود، شرکت بسيار گسترده‌ای داشت. در جريان تظاهرات عده‌ای از رهبران احزاب سياسی و شخصيت‌های مورد اعتماد مردم، با اعضای هيأت نظاميان حاکم به رهبری ژنرال حسين طنطاوی جلساتی برگزار کردند و بر روی نکات زير به توافق رسيدند، و قرار گذاشتند اين نکات از طرف دولت نيز به اطلاع همگان برسد. نکات مورد توافق به قرار زيرند:

۱- خشونت و کشتار عامدانه مردم که نيروهای انتظامی و پليس نظامی در طی روزهای گذشته به طور منظم و دايم مرتکب شده بودند، متوقف شود.
۲¬- هيأت نظامی حاکم به خاطر جنايات انجام گرفته، رسماً از ملت مصر عذرخواهی کند.
۳- از مجروحان و شهيدان اقدامات روزهای گذشته ادعاده حثيت بشود و به آن‌ها و خانواده‌هايشان خسارت مناسب پرداخت شود.
۴- عصام شرف، استعفا دهد و دولت تازه‌ای به نام «دولت نجات ملی»، برخوردار از صلاحيت‌های کافی تشکيل شود. هم‌چنين هيأت نظاميان از قدرت کناره‌گيری کند و عدم دخالت آن در امور سياسی کشور تضمين شود.
۵- در جهت تغيير مديريت و عملکرد فعلی پليس کوشش شود و بازسازی پليس، به عنوان نيرويی که در خدمت مردم است، آغاز شود.
۶- محاکمه بازداشتی‌های عادی در دادگاه نظامی فوراً متوقف شود، و همه کسانی که توسط نظاميان بارداشت شده اند و در انتظار محاکمه هستند فوراً آزاد شده، و پرونده‌های آن‌ها به دادگاه مدنی ارسال شود. (در حال حاضر بيش از ۱۲٫۰۰۰ نفر از افراد عادی که در تظاهرات بازداشت شده اند، در زندان‌های موقت ارتش به سر می‌برند- مترجم)

اما برخلاف توافقات انجام گرفته و توقعات همگانی، ژنرال طنطاوی همگان را در ناميدی و بهت فرو برد. و در حقيقت به شکل بسيار غيرمترقبه‌ای به همگان اهانت نمود و به فداکاری‌ها و آرمان‌های شهروندان مصر پشت کرد. او نه فقظ بيانيۀ نااميد کننده و توهين‌آميزی قرائت کرد، بلکه سخنانش مملو از تهديد آشکار، روحيه دشمنی با مخاطبان و موجب جريحه‌دار شدن شعور عموم ملت گشت. وی سخنانش را به شيوه روزهای گذشته هيأت نظاميان و همانند حسنی مبارک مخلوع- آن‌طور که وی با نيروهای مخالف و انقلابيون سخن می‌گفت- ايراد نمود. ژنرال طنطاوی فراموش کرد که جنايات انجام شده در حق مردم بايد مورد رسيدگی، تعقيب و محاکمه قرار گيرد. (طنطاوی در پايان بيانيه خود گفته بود که اگر مردم ما را نخواهند، می‌توانند در يک رفراندوم نظر خود را ابراز کنند. و پاسخ همگان اين بود که حضور ميليون‌ها شهروند در سراسر خيابان‌های کشور خود رفراندم آشکار بر ضد نظاميان است- مترجم)

بنابراين، نيروها و شخصيت‌های سياسی خواست‌های زير را در بيانيه ديگری در روز چهارشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱  منتشر کردند:

۱- تأکيد بر درخواست‌های سابق، و در ابتدا تشکيل دولتی که صلاحيت کامل برای اداره کشور را داشته باشد، و هم‌چنين دعوت و همبستگی نيروها برای ادامه اعتصاب سراسری تا زمان تحقق خواست‌ها.
۲- دعوت برای تظاهرات ميليونی، روز جمعه تحت شعار ميليونی «آخرين فرصت».
۳- اصرار و تأکيد بر شرکت همه احزاب و نيروهای سياسی ملی در هماهنگی با مبارزات مردم در ميدان تحرير، و هم‌چنين شرکت در مبارزه در سراسر مصر با در اهميت قرار دادن منافع و مصالح اکثريت مردم نسبت به خواست‌های تنگ‌نطرانه حزبی، سازمانی و شخصی. اين تظاهرات بايد بدون شرکت و يا دخالت اعضای هيأت حاکمه فعلی انجام شود.

امضاءکنندگان: جمعيت ملی برای تغيير، حزب دمکراتيک اجتماعی مصر، حزب ائتلاف سوسياليست توده‌ای، حزب کمونيست مصر، حرب تجمع ملی پيشرو و وحدت‌طلب، جمعيت مصری مشارکت عمومی، مرکز خدمات سنديکايی، حزب عدالت، کنگره کارگران مصر دمکراتيک.

توضيح مترجم: صبج پنجشنبه ۲۴ نوامبر، ميدان تحرير قاهره هم‌چنان در کنترل ملت انقلابی است. دو بار تهاجم پليس و ارتش برای تخليه ميدان با شکست روبه‌رو شده است. جنگ ميان مردم و نيروهای امنيتی، پليس ارتش و چماق‌داران حسنی مبارک که از امکانات تسليحاتی فراوان برخوردارند، با شدت ادامه دارد. خانم دکتر عبير رمضان که در بيمارستان قاهره صحبت می‌کرد گفت که امروز ۵۰ نفر را که با گلوله مجروح شده اند به اينجا آورده اند. برای دومين بار نشست احزاب سياسی و نظاميان بی‌نتيجه مانده است. جورج اسحق از مبارزان معروف و با تجربه مصر گفت پيشنهاد کرده ايم که در کنار نظاميان هيأتی در همان سطح و با همان وزن از طرف احزاب سياسی برای کنترل و اداره کشور و مشارکت در مرحله گذار تشکيل شود. هنوز نتيجه معلوم نيست. خانم کريمه حفناوی از زنان مبارز جنبش «کفايه» مخالف مذاکره مستقيم با نظاميان است. وی می‌گويد، ميليون‌ها انسان در قاهره و ساير شهرها با مبارزه، کشته و زخمی شدن خود، با ژنرال‌ها صحبت می‌کنند. اکنون چيزی پنهان برای گفتن باقی نمانده است.
هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می‌شود. هر روز شهرهای کوچک‌تری به ميدان مبارزه روی می‌آورند. بنا به نوشته مطبوعات مصر، اسرائيل و آمريکا جنگ عليه مردم را از پشت پرده اداره می‌کنند. همه مردم می‌دانند که کپسول‌ها و نارنجک‌های مخصوص گاز اشک‌آور سی. ار. اخيراً از طرف اسرائيل به ژنرال‌ها تحويل داده شده است. مردم کپسول‌های خالی را که ساخت آمريکا و اسرائيل است به خبرنگاران نشان می‌دهند.

مبارزه مستقيم مردم اکنون به خاطر به دست آوردن استقلال سياسی است. رد ۳۰ سال گذشته همه تصميمات کشوری و لشکری با صلاح‌ديد آمريکا و اسرائيل اتخاذ شده است. اين وضعيت برای مصر بسيار اهانت‌بار است. در مصر کنونی يک‌صد هزار مستشار از طرف بانک جهانی همه امور کشور را در دست دارند. پيروزی نهايی انقلاب مصر ضربه خردکننده‌ای بر سياست‌های امپرياليسم و ارتجاع، و تأثير مستقيمی بر مبارزات دمکراتيک همه ملل خاورميانه از جمله ايران خواهد داشت.