پرش به محتوا

دو نمونه از پدیده های جهانی شده در مسیر حرکت جهانی سرمایه – بخش دوم و پایانی: جهانی گرائی روسپیگری در فاز فعلی گلوبالیزاسیون

یونس پارسا بناب

در آمد

دربخش اول این نوشتار به جهانی گرائی پدیده ی شکنجه جنسی (تجاوز) در زندانهای جهان منجمله درایران پرداختیم. دربخش دوم و پایانی این نوشتار نیم نگاهی به مسئله ی جهانی شدن صنعت سکس (روسپیگری) بویژه در خاورمیانه می افکنیم.

                                                              ♦♦♦♦

چون اکثریت بسیار قابل توجه تحلیل های جهانی گرائی سرمایه جنبه سیاره ی صنعت روسپیگری را یا در نظر نمیگیرد و یا خیلی کم توجه دارد، نگارنده دراین بخش مسئله ی جهانی شدن سکس درمسیر حرکت سرمایه بویژه در کشورهای خاورمیانه و مضامین مربوط به آن (کالائی شدن، سیر تردد کودکان، روسپیگری، فوران و رونق هرزه نگاری پورنوگرافی کودک، توریسم سکسی و شیوع بیماریهای واگیردار سکسی منجمله ایدز) را مورد بررسی قرار می دهد.

تعریف و مفهوم روسپیگری جهانی شده 

صنعت و تجارت سکس که عموماً از جابجائی مهم جمعیت (مهاجرت) یا جنگ و نا امنی و فقر ناشی از آنها به وجود می آید، باعث کسب سود و امتیازات باورنکردنی از سوی صاحبان این صنعت میگزدد. بدون تردید گسترش روسپیگری بعنوان صنعت جهانی از تبعات بسیار مشخص پروسه ی فلاکت بار و ویرانساز حرکت سرمایه در سطح جهانی (گلوبالیزاسیون) در فاز فعلی تاریخ سرمایه داریست.

روسپیگری (تن فروشی = «فحشا») که مضمون اصلی تجارت و صنعت سکس محسوب می شود، نیز مثل پدیده هائی چون شکنجه، ستم ملی و نژاد پرستی یکی از عادات و فعالیتهای نکوهیده بشری در جوامع پیشا سرمایه داری بوده است. منتها بعد و عمق و گستره ای آن (باز مثل شکنجه، ستم ملی و تبعیض و آزار جنسی) محدود به مناطق درون کشورها و امپراطوریهای شبه قاره یی و نیمه قاره یی میگشت. ولی امروز رشد برق آسای تجارت سکس بُعد و وسعت جهانی پیدا کرده و در سی سال گذشته (درفاز فعلی گلوبالیزاسیون = گسترش «بازار آزاد» نئولیبرالی سرمایه داری) بطور جدی حقوق اساسی بشریت زحمتکش بویژه زنان، کودکان و نوجوانان را که به کالاهای سکسی در سطح جهانی تبدیل شده اند، پایمال ساخته و یا آنها را به زیر سئوال برده است. به عبارت دیگر، اکثریت دولتهای جهان و سازمانهای بین المللی پس از بررسی ها و تبادل نظر ها که افشا گر فلاکت بار ترین پی آمدهای جهنی شده بازار سکس بویژه روسپیگری است، در سالهای اخیر مواضع و سیاستهائی را اتخاذ کرده اند که در آنها از آزاد ساختن روسپیگری و بازار های سکس عملاً حمایت می کنند.

مؤلفه های تجارت سکس و درآمد های سودآور آن

مؤّلفه ها و مضامین جهانی شدن سکس عبارتند از: کالائی و صنعتی شدن سکس در سطح جهانی، تردد، مهاجرت و قاچاق زنان و کودکان، رواج هرزه نگاری، ویدیوهای پورنو، بویژه کودکان، توریسم سکسی،  زنان و کودکان، آزادسازی صنعت روسپیگری، شیوع بیماریهای واگیردار مقاربتی بویژه مرض ایدز و …

همانطور که در آغاز بخش اول این نوشتار نیز بطور اجمالی اشاره شد پروسه ی جهنی شدن با اینکه محدود به حرکت سرمایه است ولی این حرکت که بر پایه ی منطق حاکم انباشت از طریق سود به وقوع می پیوندد، هرزمینه و حیطه ی سودآوری را که در مسیرش باشد زیر سیتره ی خود قرار می دهد.

براین اساس منطق حرکت سرمایه همیشه به کالائی شدن مدام فعالیتها، محصولات و خواسته های بشری نیاز دارد. درتاریخ صد ساله ی گذشته (بویژه درسی سال گذشته) دگرگونیهای فاجعه بار تجارت سکس موجب صنعتی شدن (قانونی و غیر قانونی) تجارت سکس در سطح جهانی گشته است. این صنعت که میلیارد ها دلار درآمد ببار می آورد، بازار مبادله های سکس را رونق داده که درآن میلیونها زن و کودک به کالاهائی به مشخصه سکس تبدیل شده اند. طیق برآورد یونیسف یک میلیون کودک هرسال در صنعت تجارت سکس وارد می شوند. در سال 2006 ، صنعت روسپیگری کودکان از 400000 کودک در هند، 75000 کودک در فیلیپین، 700000 کودک در تایلند، 100000 در تایوان، 200000 در نپال، ، 300000 کودک در ایالات متحده بهره برداری میکرد. تخمین زده شده است که 500000 کودک روسپی درچین، 100000 کودک روسپی در برزیل درسال 2006 مشغول کار بودند. در دوره پس از پایان «جنگ سرد»  شرایط فلاکت بار زنان و کودکان تشدید یافته و دربسیاری از کشورهای جنوب و هم چنین درکشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی تحت تأثیر سیاستهای ویرانساز و خانمانسوز»تعدیل ساختار اقتصادی» (اعمال شده توسط صندوق بین المللی پول) میلیونها نفربه

ویژه کودکان و نونهالان، به «ماده خام جدید» درچارچوب «بازار آزاد» سرمایه دار تبد یل شده اند. درتحت این شرایط، تردد زنان و کودکان در مقباس جهانی به صورت سرسام آوری در سی سال گذشته، شدت یافته است. در سال 2006 روسپیگری  و دیگر کشورهای سابق شوروی با 175000 نفر دومین گروه و آمریکای لاتین با 100000 نفر سومین گروه را در تردد زنان و کودکان برای روسپیگری تشکیل میدادند. در حال حاضر نیز مقام اول در تردد زنان و کودکان به کشورهای آسیای جنوبی (هندوستان، پاکستان، سیری لانکا و …)و آسیای جنوب شرقی (تایلند، ویتنام، برمه، کامبوج و …) تعلق دارد.

کودکانی که برای روسپیگری از فیلیپین، تایوان و روسیه به ژاپن (از جنوب و شرق به شمال) آورده می شوند هر سال به 150000 نفر می رسند. هرسال 50000 کودک وزن دومینیکی درفرانسه، هلند، هند و آلمان به روسپیگری می پردازند. هرسال نزدیک به 250000 نفر از زنان و کودکان از برمه، چین، لائوس و کامبوج به تایلند (به عنوان کشورترانزیت) آورده شده و سپس به بهای متنوع بین 6000 تا 10000 دلار آمریکائی به پا اندازها درکشورهای شمال (آمریکا، کانادا، آلمان،هلند و …) فروخته می شوند. در کانادا، دلالان بزرگ و پا اندازهای متوسط 8000 دلار برای یک جوان آسیائی در فیلیپین، تایلند، ما لزی، برمه و….می پردازند و آنها را به 15000 دلار به مؤسسه های روسپیگری درکشورهای اروپای اتلانتیک، ژاپن، استرالیا، آمریکا و کانادا می فروشند. دراینجا بگذارید به بررسی موقعیت پدیده ی صنعت سکس جهانی در خاورمیانه که بخاطر وجود نفت و گاز طبیعی ثروتمندترین منطقه درجهان محسوب می شود، بپردازیم.

صنعت سکس جهانی در خاورمیانه

امروز تردد و انتقال کودکان و نونهالان برای روسپیگری دربازار جهانی سکس سومین جنایت بزرگ تردد غیرقانونی درسطح جهانی است. دو جنایت دیگر درانتقال و تردد بین المللی عبارتند از: انتقال و فروش غیر قانونی اسلحه و مواد مخدر. تعداد کودکانی که سالانه برای استثمار جنسی و یا کار ارزان در سطح جهانی به مورد فروش قرار می گیرند طبق گزارش یونیسف در سال 2007 به متجاوز از یک میلیون و دویست هزار نفر می رسد. 79 درصد این تعداد از کودکان و نونهالان برای استثمار جنسی مورد انتقال قرار می گیرند. در یک بررسی قیاسی و مطالعات میدانی در بین مناطق مختلف جهان، کشورهای خاورمیانه سودآورترین منطقه درتردد و انتقال کودکان و نونهالان دختر و زن به انواع مختلف محسوب می شوند.

درسال 2007 متجاوز از سیزده میلیون نفر کارگر مهاجر در خاورمیانه در داخل و خارج از مرزهای این کشورها قربانیان تردد های غیر قانونی بودند. این کارگران مهاجر که عموماً به عنوان «کُلفت و نوکر» از کشورهای آسیائی (فیلیپین، بنگلادش، سیری لانکا و …)به کشورهای خاورمیانه (بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و …) آورده می شوند، بعداً مورد تجاوز جنسی از سوی کارفرمایان خود قرار می گیرند.

تردد دحتران نونهال و نا بالغ برای ازدواج های زود عملاً یک نوع دیگری از صنعت سکس جهانی است که به شدت در فاز فعلی گلوبالیزاسیون در درون کشورهای خاورمیانه رواج پیدا کرده است. دراین نوع ازدواج ها ثروتمندان (آقا ها و آقا زاده ها) با پرداخت پول به قاچاقچیان موفق می شوند که دختران به سن ازدواج نرسیده را به نام همسر مالک شوند. این وضع فلاکت بار که ناشی از جهانی گرائی صنعت سکس است درکشورهای یمن، فلسطین اشغال شده، سودان وسومالی باعث شده که نزدیک به نصف جمعیت دختران کودک، نونهال و به سن بلوغ نرسیده (دختران کمتر از سن هیجده سالگی) قربانی تردد قرار گرفته و ازدواج کنند. در باره تردد و انتقال غیر قانونی کودکان در داخل و خارج از مرزهای خاورمیانه بگذارید به چندین نکته، اساسی اشاره کنیم:

1 – کشورهای خاور میانه که امروز بیش از هر زمانی درگذشته در تحت حاکمیت استبدادی و ضد مردمی دولتهای کمپرادور (اولیگارشی های فرمانبر در خدمت نظام جهنی = سرمایه داری واقعاً موجود) قراردارند، مهمترین کشورهای وارد کننده ی کودکان و نونهالان (قربانیان استثمار سکس) از کشورهای اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، آفریقای شمالی و دیگر کشورهای آفریقائی محسوب می شوند.

2 – مضاف براین امر که کشورهای خاورمیانه «کشورهای مقصد» هستند، این کشورها مثل ایران، ترکیه، سوریه و … به سان «کشورهای ترانزیت» نیز عمل می کتتد. کودکان و نونهالان بعد از ورود به این کشورها توسط پا اندازها و «دلالان محبت» به قیمتهای گزاف و سود آوری به کشورهای دیگر خاورمیانه (عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی: دوبی و ابوظبی) و کشورهای اروپای غربی (بویژه انگلستان، هلند و …) فروخته و صادر می گردند.

3 – در داخل خود خاورمیانه تردد و انتقال کودکان و سیر حرکت آنها از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند. کودکان و نونهالان ایرانی عموماً درداخل کشور قربانی تردد غیر قانونی می شوند. ولی بخش قابل توجهی از دختران جوان و نوجوان ایرانی به ترکیه، قطر، کویت بویژه ابوظبی و دوبی و تعدادی نیز به فرانسه، آلمان برای استثمار جنسی در جهت اخذ سود بیشتر صادر می شوند. این دختران عموماً فراری که جملگی به خانواده های فقیر از هم پاشیده تعلق دارند تحت عنوان خدمتکار («کُلفت») از سوی قاچاقچیان حرفه ای «اسخدام» و خریده می شوند. آنها بعد از ورود به کشورهای مقصد از طریق اعمال زور و ارعاب به قیمتهای گزافی به فاحشه خانه ها و صاحبان صنعت سکس و روسپیگری فروخته می شوند. (برای جزئیات رجوع کنید به: «قیمت دختران ایرانی بعد از ورود به بازار تردد در خلیج فارس»، در آژانس خبری سینا» می 2004 و در وب سایت «فوروم زنان علیه بنیادگرائی در ایران»: http://www.wfafi.org/SinaTrafficking-Market.htlm).

نتیجه اینکه 

از سی سال پیش به این سو، ما شاهد صنعتی شدن و جهانی تر شدن تجارت سکس درکشورهای مختلف جهان شده ایم. دراین تجارت جهانی از زنان و کودکان کشورهای جنوب (جهان سوم) و کشورهای شرق (کشورهای سابق شوروی و اروپای شرقی) بهره برداری می شود. به موازات روسپیگری جهانی، تردد و داد و ستد زنان و کودکان (برده داری سکسی)، هرزه نگاری (انتشار نشریاتی چون «پلِی بوی» فیلمبرداری ویدئوی و نمایش آن در اطاقهای هتل ها، تهیه پُورنوهای کودکانه و …)، توریسم سکسی (از محله های «داغ» آمستردام، برلین، هامبورگ، نیویورک گرفته تا ریودوژانیرو، دوبی، قاهره و …) و بالاخره رواج بیماریهای مقاربتی بویژه ایدز بدون بازار آزاد نئولیبرالی، بدون کالائی شدن موجودهای انسانی و بدون تقاضا که جملگی به شدت جهانی گشته اند، نمیتوانستند وجود داشته باشند. این بر رسی مختصر نشان می دهد که منطق حرکت سرمایه (انیاشت سود) بنا به خصلت ذاتی خود که پیوسته نیاز به کالا سازی و خصوصی سازی تمام فعالیت ها و موجودات انسانی دارد، جهان ما را بسوی بربریت سوق خواهد داد. تنها راهکار رهائی ترویج و استقرار یک «چپ جهنی از اجزاء و نهادهای رهائیبخش ضد نظام است که امروز در سراسر جهان در سطوح کشوری و منطقه ای توسط چالشگران بوجود آمده و موجودیت نظام را زیر سئوال برده است.

منابع و مآخذ

1 – کُرن بیکس و دلیله امیر (گردآورندگان) «قاچاق و صنعت جهانی سکس»، 2006 چاپ Lexington Books.com .

2 – کُرن جانسون، «کارگران سکس جهانی شده» در «ماهنامه ی حقوق بشر»، سال 21 شماره 3 (اوت 1999 ).

3 – رعنیا ابوزید، «مادران پا انداز دختران خود «مجله ی «تایمز»، 7 مارس 2009 .

4 – «تردد دختران نونهال به خاورمیانه»، در نشریه «نیوز انترناسیونال»، چاپ پاکستان، 15 فوریه 2007 .

5 – «قیمت دختران ایرانی بعد از ورود به بازار تردد خلیج فارس»، در «آژانس خبری سینا»، می 2004 .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: