سرتیتر

با اطمینان طرف آمریکا

کنورت ملنتین ، یونگه ولت ، پانزدهم نوامبر

ترجمه  :ن. هدایت

دبیر کل جدید آمانو این را ممکن میسازد:در جدیدترین گزارش آژانس بین المللی اتمی از سوءظن های قدیمی واقعیات جدید ساخته میشود

از روز سه شنبه گذشته گزارش  دبیر کل آ ژانس بین المللی اتمی آمانو  درباره  «احتمال ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران» در اینترنت قابل خواندن میباشد.قبل از اینکه حتی هنوز این گزارش کامل شود و در اختیار صد و پنجاه یک کشور های عضو این سازمان قرار گیرد ، رسانه های مین استریم روزها شایعاتی را درباره مطالب گفته شده درآن را منتشر نمودند. بسیاری از این گفته های نقل شد ه به عنوان غیر واقعی در این بین آشکار شده است . از جمله حدسهایی درباره اینکه ایران «دیگر دارای علم تخصصی لازم برای تولید یک بمب اتمی را دارا میباشد ویا «در چند ماه دیگر میتواند سلاح هسته ای در اختیار داشته باشد.»چنین احتمالاتی بهیچ وجه در گزارش آمانو نیامده است .

اینکه بایستی باصطلاح گزارش آژانس «اطلاعات کاملا جدیدی «را بایستی ارائه کند ، بایستی که این واقعیت غافلگیر کننده باشد غالب ادعاها وفرض هایی که در این گزارش آمده بوده است ،مسائل آشنای  قدیمی بوده  و این مسائل بین آژآنس و تهران مورد بررسی قرا رگرفته ودرباره آن مذاکراتی انجام گرفته بوده است . اصل مساله هنوز شکایت در باره همان لپ تاپ افسانه ای است که گویا در سال دوهزار وچهار از ایران بایستی قاچاق شده باشد و به دست سیا سرویس مخفی آمریکا رسیده باشد. ایران در این رابطه بارها موضع گرفته است ، از جمله در روز چهاردهم ماه مه دوهزار وهشت ویا یک سند قوی صد و هفده صفحه ای . این مدارک در گزارش جدید آمانو فقط بطور کوتاه ذکرش  آمده است . اما در این گزارش از برخورد با اعتراضات ومدارک و فاکت ها و استدلال های ارائه شده طرف ایرانی خبری نیست .

اینکه این لپ تاپ به چه کسی بایستی تعلق داشته باشد و چگونه از ایران خارج شده است -در این رابطه همچنان هیچگونه توضیح رسمی داده نشده است . حتی یک زمان دقیق که چه زمانی این لپ تاپ بدست سیا رسیده است ، در این گزارش وجود ندا رد. اما این اطمینا ن و جود دارد که آمریکاییها به آژآنس وبعضی از کشورهای انتخابی در ژوئن دوهزار وپنج در این باره اطلاع داده اند. افکار عمومی بین المللی برای اولین بار درباره این لپ تاپ در سیزدهم نوامبر دوهزار وپنج در  یک مقاله بلندبالا آشکارا بر اساس اطلاعات داخلی در نیویورک تایمز مطلع شد.

وقت وزمانی که دولت آمریکا اتهامات جدید خود را به میدان بازی آورده بودند ، انتخاب شده بود :در روز هفدهم ژوئن دوهزار وپنج که محمود احمدی نژآد  به عنوان پیروز در انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتخاب شده بود. قبل از بدست گرفتن پست ریاست جمهوری ایران در ا وت دوهزار وپنج ایران اعلام کرد که بعضی از دستگاههای غنی سازی متوقف شده را دوباره کارشان را شروع میکنند. علت، عدم ناراضی گری در رابطه با پیشنهاداتی بود که گروه تریو که  از کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه تشکیل شده و به نمایندگی از آمریکا عمل میکرد ،  داده بودند.

در روز بیست و چهارم سپتامبر دوهزار و  پنج در یک نشست فوق العاده مدیریت آژانس یک مصوبه به تصویب رسید که باصطلاح  رسیدگی به تخلف ایران در رابطه با قراردادهای منع گسترش پیمان سلاحهای اتمی در»چهار چوب  اختیارات سازمان ملل «میباشد .در ادامه این نشست ها در نشست دیگری در چهارم فوریه دوهزار وشش این تصمیم اتخاذ شد که در نزد شورای امنیت سازمان ملل از ایران بخاطر نقض پیمان عدم گسترش سلاحهای هسته ای شکایت شود . این شورای امنیت در آخر در بیست وسوم دسامبر دوهزار  اولین بایکوت را به تصویب رساند که بایکوت های بعدی را بدنبال داشت.

دبیرکل سابق آژانس محمد البرداعی با باصطلاح «مدارک «ذخیر ه شده در ان  لپ تاپ بسیار با ا حتیاط عمل میکرد. به این هم بایستی این را  اضافه کرد که داتره آمریکایی -سیا- تنها بخشهایی انتخاب شد ه ای را درباره مدارک موجود در اختیار آژانس قرار میداد. آمریکا این را بعلاوه ممنوع کرده بود که این مدارک به نمایندگان ایرانی عرضه شود. و ایران هم بهمین دلیل از طرف خود نیز از موضع گیری درباره مدارکی که محتوی کامل آنر ا نمیتوانست مورد بررسی قرا ردهد خودداری میکرد. علی رغم این عاقبت در آوریل و ماه مه وهمچنین در اوت دوهزار وهشت به یک سری گفتگوی کاری بین نمایندگان آژآنس و ایران انجامید. و در این باره در گزارش جدید  امانو خبری نیست.

برخلاف برادعی که در سال سالهای دوهزار ودو دوهزار وسه که اتهامات  زده شده از طرف آمریکا بر علیه عراق را  رد میکرد ، جانشین او آمانو که از اول دسامبر دوهزار ونه دبیر کل آژانس بین المللی اتمی میباشد ، یک ابزار داوطلبانه  سیاست امریکا میباشد.تحت کارگردانی او گزارشات علیه ایران بطور شدیدی تندتر شده اند ، که البته طی آن مرزهای بین واقعیت ها و سو ءظن ها بیشتر وبیشتر ناروشن بود ه اند. در یک گزارش منتشر شده در ویکی لیکس درباره یک گفتگو در اکتبر دوهزار ونه بین آمانو ژاپنی و نماینده آمریکا در آژانس آمده است :آمانو به آمریکایی «یادآوری کرد» که هرچند بایستی که به کشورهای غیر متعهد «امتیازاتی «بدهد «اما بطور اطمینان بخشی در طرف آمریکا میباشد ، از انتخاب مقامات بلند پایه ، تا برخورد با پرونده باصطلاح اتمی ایران.»