جبهه متحد اعتراض بر ضد جنگ و اشغال

دم از صلح میزنند، بر آتش جنگ می دمند!  نظامیان باید افغانستان را ترک کنند!

سرچشمه:عصر ما

برگردان میم حجری – دایره المعارف روشنگری

 • جنبش ضد جنگ و جنبش صلح در شهر بن با شعار دم از صلح میزنند، بر آتش جنگ می دمند! نظامیان باید افغانستان را ترک کنند! به فعالیت های مشترک و متنوع فرا می خواند!

• در سوم و چهارم دسامبر سال 2011 تظاهرات سراسری در آلمان سازمان داده خواهد شد و ضمنا کنفرانس بین المللی تشکیل خواهد گردید.

• هدف عبارت است از اعلام مخالفت نیرومند با سیاست انسان ستیز جنگ!

• در پنجم دسامبر ـ روز کنفرانس بین المللی حکومتی راجع به افغانستان ـ اقدامات سرپیچی مدنی سازمان داده می شود.

• آماج های کنفرانس بین المللی ضد جنگ به شرح زیرند:

1

• تدوین برنامه آلترناتیو در مقابل سیاست سران جنگ طلب.

2

• تدوین برنامه ای در جهت افشای منطق ناتو

3

• ایجاد فضای لازم برای بحث و تبادل نظر

4

• تریبونی به مثابه پلاتفرم آرای ترقی طلبان افغانی

5

• روشنگری در افکار عمومی

6

• ارائه آلترناتیوی در مقابل سیاست اشغال خاک افغانستان و توضیح آن

7

 • تشکیل سمینارها و جلسات بحث پیرامون موضوعات زیر:

• «امنیت شبکه بندی شده»

• مسئله «ملت سازی»

• «آزادسازی از طریق خودآزادسازی»

 8

 • تبادل نظر ملی و بین المللی برای ارائه آلترناتیوی در مقابل سیاست جنگ و اشغال ناتو

9

• اجرای برنامه فرهنگی در طول کنفرانس:

• نمایشگاه کتاب

• کتابخوانی

• نمایش فیلم

• نمایش کوندوز

• اجرای کنسرت و غیره

10

• برقراری پست های اعتراض در راه هائی که به هتل پطرزبورگ بن ختم می شوند.

11

• تشکیل زنجیر انسانی در کرانه چپ رود راین

12

• سخنرانی اعتراضی در رأس ساعت 12 ظهر ددر نزدیکی مرکز کنفرانس

13

• اقدامات اکسیونی دیگر در تمام مدت تشکیل کنفرانس جنگ طلبان