گاهنامه هفته, سرتیتر

گاهنامه «مجله هفته» شماره ۱۵ منتشر شد

گاهنامه «مجله هفته» شماره ۱۵ با مطالب انتخابی از تیرماه در سایت مجله هفته منتشر شد

مجله هفته را می‌توانید از اینجا داونلود (کلیک )کنید – ۳،۳ مگابایت ۲۳۵ صفحه آ۴

اتوپى سوسیالیسم زیست محیطى صفحه ۱

گفت وگویی با هًًًًدا کرش همسر کارل کرش ‎صحبت از کارل کرش مهاجر صفحه ۴

فرماسیون های اجتماعی ـ اقتصادی صفحه۸

گفتگو با نوام چامسکی پیرامون بهار عرب :”غرب از دمکراسی های عربی هراسیده است” صفحه۱۸

شکار لحظه ها خاطراتی از مبارزهء دشوار سال ۶۰ صفحه ۲۱

لنینیسم بمثابه فاز دوم سوسیالیسم علمی صفحه ۲۹

مسئله انسان پس از مارکس صفحه ۳۳

بر باد دادن ثروت ملی، خالی کردن جیب مردم صفحه ۳۹

آیا تمام کشورهای غربی به سوی ورشکستگی می روند؟ صفحه ۴۲

فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم صفحه ۴۴

اتیک و سیاست اتیک گفتگو و فلسفه سیاسی صفحه ۶۰

از عروسی خوبان و سهم عدالت برای محرومان صفحه ۷۳

نودمین سالگرد تأسیس بزرگترین حزب کمونیست جهان صفحه ۷۷

یورگن هابرماس یا تناقض های دگرگونیِ «پارادیگم»صفحه ۸۲

«فنومنولوژی روح» هگل و مارکسیسم صفحه ۸۹

نولیبرال‌ها دروغ می‌گویند؛ نولیبرالیسم و دموکراسی صفحه ۹۸

رابطه جامعه شناسی و ارتباطات:ازدیدگاه مارکسیسم و مکتب فرانکفورت صفحه ۱۰۵

چپ هرگز نباید ایده ملت را به دیگران واگذار کند!صفحه ۱۱۱

روشنفکری چیست و حالات بیمارگونه روشنفکر ایرانی صفحه ۱۱۸

در باب سـکـس مجازی و موضوعات مرتبط صفحه ۱۳۴

ما بارگه دادیم ( سابقه کمونیسم ستیزی در دوان امپریالیسم )صفحه ۱۴۰

انقلاب اکتبر و رهائی زنان صفحه ۱۴۴

جنگ مفاهیم صفحه ۱۴۹

مسئله رابطه اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر صفحه ۱۵۴

قرآن در یک دست و فیس بوک در دست دیگر صفحه ۱۶۱

آنها که بیکارند، آنها که همه کاره اند…… صفحه ۱۶۷

پرولتاریای مدرن صفحه ۱۷۱

تاریخ در قالب پطروشفسکی و تاریخ ایران صفحه ۱۷۷

پایان قرن طولانی بیستم صفحه ۱۸۵

ویژه نامه ادبیات و شعر با اشعاری از برزین آذر مهر و رهیاب