پرش به محتوا

ماه: اکتبر 2011

سوءاستفاده از «طبیعت بشر»: درباره جنگ

گاری اولسون ترجمه احمد سیف این هم سوال مقاله‌نویسی امروز: «با توجه به طبیعت بشر، همیشه جنگ، تجاوز و تقابل خواهیم داشت. توضیح بدهید که چرا با این دیدگاه موافق […]

رویا ها را پرچم کردیم

صمد رویا ها را پرچم کردیم و دویدیم در کوچه های تنگ پر تاب و تب شایعه حرف ها را به باد دادیم و با درخت ها پیوند خوردیم دشنه […]