پرش به محتوا

ماه: مِی 2011

رشد بیکاری، افزایش فقر: جنبش مردم اسپانیا

منبع:سایت مسايل سياسی نويسنده: پابلو اوزيل – Pablo Ouziel تارنگاشت عدالت جنبش مردم اسپانيا سرانجام بيدار شد، ميدان «دروازه خورشيد» (la Puerta del Sol) در مادريد اکنون «ميدان التحرير» کشور […]

بحرانی که آزمایشگاه لیبرالی را ویران کرد – زمانی که مردم ایسلند علیه بانکها رای می دهند

نويسنده:  Robert WADE       استاد اقتصاد سياسي مدرسه اقتصاد لندن Silla SIGURGEIRSDOTTIR     دانشيار علوم سياسي دانشگاه ايسلند برگردان: باقر جهانباني در ايالات متحده، جمهوري خواهان براي حذف بخشي از بودجه فدرال […]

مفهوم زمان از دیدگاه هایدگر

دکتر ترانه جوانبخت در اين مقاله به بررسي رساله هايدگر با عنوان ”مفهوم زمان“ مي پردازم. هايدگر در اين رساله به بحث درباره زمان پرداخته است. براي درك كتاب ” […]