Month: مارس 2011

«همسایه» در شعر نیمایی – بحثی در نشانه‌شناسی ایدئولوژی شعر امروز

خدامراد فولادی «همسایه» در شعر نیمایی بحثی در نشانه‌شناسی ایدئولوژی شعر امروز نیما یوشیج اشاره: شعر نو فارسی با نیما آغاز می‌شود. به گمان بسیاری، هر شاعر نوپردازی شاعری نیمایی است. زیرا که نوپرداز است. در این نوشتار قصد من تفکیک شاعران نیمایی از غیرنیمایی است. با معیارهایی که نشان خواهم داد. غرض‌ام نشان دادن وجهی از کارکرد شعر، به ویژه بعد از نوآوری نیمایی در شعر است. و نیز، تاثیری که نیما و سپس نیماییان از کشور «همسایه» پذیرفته‌اند و در شعرشان به خوبی نمایان است. با این توضیح که آن‌چه در سراسر این گفتار درباره‌ی سوسیالیسم نوع شوروی و گرایش‌های منتسب به آن گفته می‌شود، صرفا از دیدگاه شاعران ـ و روشنفکرانی ـ است که چنان تصور و برداشتی از شوروی داشته‌اند. البته نگاه من به شوروی متفاوت است اما در عین حال می‌دانم کسانی مانند نیما، تنها راه نجات از شرّ سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم دوران شاه را پیوستن به اردوگاه مخالف، یعنی سیستمی که آن را سوسیالیستی تصور می‌کردند، می‌دانستند. هم‌چنان که شاعران و هنرمندان مخالف این گرایش و طرفدار سرمایه‌داری …

شرایط وپی آمد ها استخوان بندی انقلاب مصر بخش دوم

بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید نویسنده : عصام ال امین برگردان: هاتف رحمانی نویدنو استواری ، دلیری واراده : وقتی که بسیاری از مردم در خیابان با ده ها شبکه های تلویزیونی مصاحبه می کردند و خروجی رسانه های جدید حوادث رخ داده را پوشش می دادند ، نکته قابل توجهی وجود داشت که در لحن آنها مشهود بود ، ریشه کن شدن حصار ترس .   تمتم رژیم های دیکتاتوری وسرکوبگربر زیر دستانشان از طریق ایجاد ارعاب وترس حکومت می کنند . رژیم مبارک هم استثنا نبود. رژیم حداقل 350.000افسرامنیتی را در 4 روز اول اعتراضات، با به کار بستن تمام ابزار های سرکوب :کتک زدن ، ماشین های آب پاش ، گاز اشک آور، فشنگ های پلاستیکی، مهمات حیاتی ووسیله نقلیه مسلح به سراسر مصر اعزام کرد .   اما ، جوانان در مقابله با وحشیگری پلیس حتی زمانی که ده ها نفردر خیابان ها کشته وصد ها نفرزخمی شدند تلاش هارا هدایت کردند. آشکار بود که وقتی جوانان ازرها کردن اعتراض ها خودداری کردند وشجاعانه با سرکوب دولتی بدون ترس …

اکنون یا هرگز

اکرم پدرام نیا این مقاله به مناسبت نوروز و ستایش از حفظ محیط زیست نگاشته شده و چند روزی پیش از رخداد سونامی و زلزله‌ی ژاپن، که این حادثه به‌جا بودن دل نگرانی ما را برای محیط زیست ثابت کرد. از یک‌سو بروز چنین حادثه‌ی عظیمی که خود از پیامدهای گرمایش زمین است و از سوی دیگر اتفاق نگران کننده‌تر ناشی از آن در مرکز رآکتورهای اتمی فوکوشیما. اکرم پدرام نیا     برای آن‌هایی که نگران سرنوشت زمین‌اند، دیگر وقت آن رسیده که با واقعیت‌ها روبرو شوند و فقط با عوامل موثر بر تغییر آب‌وهوا مبارزه نکنند، بلکه در جستجوی یافتن راه‌های نو برای تغییر در شیوه‌ی زندگی و نظام اجتماعی نیز برآیند. اینک شواهد بی‌شماری از نقش انسان در نابودی جنگل‌ها، فرسایش خاک، آب شدن یخچال‌ها، پدیده‌ی مرگبار سونامی و نابودی گونه‌های زیستی دیده می‌شود. اگرچه انسان نسبت به گونه‌های دیگر موجودات زنده‌ی روی زمین نوزادی بیش نیست و از آغاز حیات تاکنون فقط یک هزارم درصد از این زمان را روی زمین بوده و بخش بزرگی از این دوره را گردآورنده‌ و …

دفترهاى زندان محمد تقى شهرام یادداشت ها و تأملات در زندان هاى جمهورى اسلامى دفتر سوم

دفترهاى زندان محمد تقى شهرام يادداشت ها و تأملات در زندان هاى جمهورى اسلامى دفتر سوم دفترهاى زندان محمد تقى شهرام دفتر اول در اینجا دفترهاى زندان محمد تقى شهرام دفتر دوم در اینجا در اين دفتر: وضعيت زندان و بازجوها، ديدار با هادوى دادستان انقلاب، شكنجهء روحى مقدمهء شكنجهء جسمى، شكنجهء وحشيانهء زندانيان عادى، تحليلى از حكومت مصدق، قيام سى ام تير و مسألهء بورژوازى ملى، باز هم وضع زندان و پرونده سازى عليه او…   جمعه ۲۹ تير [۱۳۵۸] چندين روز است كه هيچ چيز ننوشته ام. علت اش بازهم تغييرات و حوادث پرسرعتى بوده كه ناگهان كار من پيدا كرده است. سه شنبه شب ساعت حدود ۹ شب بود كه نگهبان آمد، گفت: وسائلت را جمع كن! بعدش محمد آقا همان زندانى سياسى [زمان شاه] كه قبلا صحبتش را كرده ام – البته فاميلش را هم فهميده ام ــ دم سلول ظاهر شد كه زودتر بيا كه يك راست ببرمت پيش هادوى. من قبلا طى نامه هايى براى آقاى هادوى ضمن تشريح موقعيتم به دستگيريم اعتراض كرده بودم. اما مطابق معمول هيچ …

تغییرو تحولات درمصر و بررسی عناصر مختلف آن – سمیر امین

  سمیر امین بحث درمورد استراتژی وعناصر مختلف تغییروتحولات درمصراز سمیر امین سارا نبوی اپوزسیون درمصردارای چهار عنصر مختلف می باشد، یکی ازاین عناصرجوانان مصری هستند. این جوانان سیاسی وسازمان یافته حرکت می کنند. جوانان سازمان دهی شده، مبارزات خود را برعلیه نظام اجتماعی وسیاسی به جلو پیش می برند. اگرازآنها پرسیده شود، آیا شما ضد امپریالیسم هستید، این سئوال را فقط درحد یک تئوری می بینند. آنها ضد بی عدالتی های اجتماعی وشرایط نابرابردرسراسر کشور مبارزه می کنند. آنها ازاین نفرت دارند که مصر درمقابل هژمونی آمریکا سربه پایین خم کند وبه همین دلیل هم مخالف صلح با اسرائیل درشرایط کنونی که سرزمین فلسطین را اشغال کرده است ،هستند. یک حکومت دیکتاتوری با شکل نظامی را تمامأ رد می کنند ورهبریت مرکزی ندارند.     جوانان مصری رهبریت مرکزی ندارند. وقتی خبرتظاهرات به گوش آنها رسید، ظرف چند ساعت توانستند پانزده میلیون انسان را ازدهاتها، شهرستانها به خیابانها بکشانند وفعالانه درتظاهرات شرکت کنند. این صدای عظیم ویکدست ملت بود.   دومین عنصر،چپهای رادیکال هستند که ریشه شان ازکمونیست سنتی می آید. آنها ضد کمونیست …

استخوان بندی انقلاب مصر بخش اول

نویسنده : عصام ال امین برگردان: هاتف رحمانی نویدنو شرایط وپی آمد ها استخوان بندی انقلاب مصر – 1 » انقلاب سیبی نیست که وقتی رسید می افتد. باید آن را چید .» چه گوارا   همانند طوفان های تام ، چندین عامل همزمان وبه صورت جمعی برای آن که قیام ها یا اعتراض های مردمی ، حتی عظیم ترین آن ها ، تبدیل به انقلاب گردند باید فراهم گردند. به همین خاطر است که تعداد اندکی از انقلاب ها در تاریخ جهان موفقیت آمیز بوده اند. انقلاب ، بنا به تعریف ،مبارزه ی موفقیت آمیز فراگیر توده هایی است که به صورت ریشه ای نظم سیاسی ، اقتصادی واجتماعی موجود را تغییر می دهند.   پیروزی انقلاب های امریکا ، فرانسه ، روسیه ، کوبا وایران استثنا بودند . در حالی که هر یک از آنها سیرتکوین خود را در مبارزه با سیستم سیاسی ستم پیشه یا فاسد موجود داشتند، در عین حال هر یک از آنها سیمای یگانه خودرا نیزایجاد کردند درحالی که از شرایط متمایز به خاطر تولید نتیجه ای موفقیت آمیز …

خشونت‌های جنسیتی در محیط‌های کاری

زماني كه صحبت از حضور زنان در فضاي عمومي و يا شغل‌هاي خارج از خانه مي‌شود مسائلي چون نداشتن حقوق و مزاياي برابر با مردان و يا ارتقائ شغلي مناسب با كاري كه انجام مي‌دهند؛ در ذهن تداعي مي‌شود و بحث‌هاي گوناگوني پيرامون آن شكل مي‌گيرد. اما واقعيت نشان مي‌دهد كه اين مسائل تنها بخشي از مسائل زنان در بازار كار است. بخش پنهاني مسائل زنان كه به وضوح در ميزان درآمد، ارتقاي شغلي و امنيت اجتماعي زنان تاثير مستقيم، حياتي و مهم دارد، بحث آزار‌هاي جنسيتي در محيط كاريست. آزار جنسيتي در محيط كار به اشکال محتلف از جمله استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت مدیریتی براي تحميل خواسته‌هاي جنسي است. برابر آمارهای موجود اين امر در تمامي جوامع به دليل حضور قدرت ساختارهاي مردسالاري معمول و رايج است. براي مثال، در انگلستان از هر ده زن، هفت نفر در طول زندگي شغليش حداقل يك بار مورد آزار جنسي قرار مي‌گيرد. تقریباهمه زن‌ها به نحوي در معرض تجاوز و آزار جنسي هستند و به اين دليل ناچارند احتياط‌هاي خاصي براي حفاظت خود به عمل …

شورش و مداخلۀ نظامی : تلاش کودتا توسط ایالات متحده و ناتو در لیبی

  گاهنامۀ هنر و مبارزه ترجمه توسط حمید محوی   شورش و مداخلۀ نظامی : تلاش کودتا توسط ایالات متحده و ناتو در لیبی میشل شوسودوسکی   Mondialisation.ca, Le 10 mars 2011 ایالات متحده و ناتو از شورش مسلحانه در شرق لیبی به این هدف پشتیبانی می کنند که مداخلات به اصطلاح بشر دوستانه را هموار سازند (حقوق بشر). جنبش اعتراضی در لیبی هیچ شباهتی به جریان های تونس و مصر ندارد. به عبارت دیگر شرایط لیبی به شکل بنیادی متفاوت است، زیرا شورش مسلحانه در شرق لیبی مستقیما توسط قدرت های خارجی پشتیبانی می شود. شورشیان در شهر بنغازی فورا پرچم سرخ، سیاه و سبز با حلال ماه و ستاره را برافراشتند، یعنی پرچم سلطنتی ادریس شاه که نماد حکومت استعماری در گذشته است (مقالۀ مانلیو دینوچی «لیبی در بازی بزرگ تقسیم آفریقا»، 25 فوریه 2011). مشاورین نظامی و نیروهای ویژۀ ایالات متحده و ناتو از هم اکنون روی خاک لیبی حضور دارند. عملیات به شکلی طرح ریزی شده بود که با تظاهرات در کشورهای عربی همسایه مصادف شود. ولی در اذهان عمومی این …

شش نظرسنجی و گزارشی به جنبش – بخش اول

شش نظرسنجی و گزارشی به جنبش (1) مهران.ع و همکاران ( بخش اول- مصاحبه های يک تا سه )   مقدمه : در شش نظر سنجی که در پی ( در دو قسمت و هر قسمت حاوی سه مصاحبه ) مي‌آيد با کارگران در محيط‌های کارگری گوناگون با شرايط نسبتن مختلف اما در بيشتر مواقع با پاسخ های نسبتن يکسانی در مورد فاکتورهايی بنيادين در جنبش کارگري، به گفت و گو نشسته ايم. تمامی اين کارگاه‌ها در شهر رشت و يا در اطراف آن هستند. هنگامی که نتايج اين نظر سنجی را پيش از انتشار به چند فعال کارگری در شهرهای ديگر به ويژه تهران نشان داديم، اظهار داشتند بسياری از واقعيت‌های مطرح شده در اين نظر سنجي‌ها با کمی اختلاف شبيه به اوضاع کارگران و کارگاه‌های محل کار آنها در جاهای ديگر کشور است. اين گزارش از واقعيت مي‌تواند پايه و نقطه عزيمتی باشد برای هرگونه تحليل از وضعيت معيشتی-اقتصادی کارگران، سطح آگاهی و سطح مبارزات طبقاتی آنان . در اينجا ما به ارائه‌ی تحليل خود از اين موارد نمي‌پردازيم. به باور ما پاسخ …

پشت چادر

اسلاوی ژیژک مترجم : كورش برادري نمی‌توان اسلام «خوب» (تکریم زنان) و اسلام «بد» (سرکوب زنان محجبه) را در مقابل هم نشاند. تعیین‌کننده این نیست ساده به «ریشه‌های واپس‌رانده فمینیستی» اسلام بازگشت، و اسلام را به‌واسطه این بازگشت ازحیث جنبه فمینیستی نوسازی کرد، بلکه این ریشه سرکوب‌شده درعین‌حال درست ریشه سرکوب زنان هم هست. سرکوب نباید تنها ریشه را سرکوب کند، بلکه باید ریشه خودش را سرکوب کند … آن‌چه از پی می‌آید، مقاله‌ای است به قلم اسلاوی ژیژک درباره رابطه زن و اسلام. ژیژک در خوانش خود از این متن سعی دارد با استفاده از مفاهیم ژاک لاکان نشان دهد که نقش و تعریف زن در این معادله بر مبنای هراس است: هراس از زن. اما این هراس خود برگرفته از یک توهم است. توهم ناشی از فراافکنی اینهمانی دال و مدلول. کش‌وواکش این رابطه ناشی از اینهمان‌سازی است برگرفته از این حقیقت‌باوری، که گوئی تعریفی از زن به‌مثابه زن پیشاپیش در دست است و مثلث حقیقت، قدرت و حق در شکل حجاب زن است. دانست حقیقت اما بیشتر به‌معنای پیش‌نهادن حقیقت است تا …

آیا ایالات متحده آمریکا مسئله حمله به لیبی را حل خواهد کرد؟

ترجمه: ا. م. شیری نهم ماه مارس مشاوران باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در جلسه ویژه ای، برنامه واشنگتن برای ساقط کردن معمر قذافی، رهبر لیبی را مورد بررسی قرار دادند. پیشتر دو ناو هواپیمابر و کشتی حامل ناویان آمریکائی به سواحل لیبی اعزام شده بودند. همچنین نیروهای دریائی انگلیس در منطقه کشیک می دهند. بموازات اینها، از پایگاه نیروی هوائی در یونان، بریتانیا و آمریکا نیروهای هوائی جنگی جدیدی را به منطقه اعزام می کنند. خود سرهنگ می گوید که غرب سعی می کند کشور او را دو باره مستعمره سازد. این واقعیت که غرب برای اشغال لیبی آماده می شود، با چشم غیرمسلح هم می توان دید. بخصوص اینکه با کمک رسانه های غربی و از جمله «الجزیره» که با پول سران قطر، دشمنان کهنه قذافی کار می کند، زمینه های خبری گسترده ای را برعلیه او آماده کرده اند. اما، ما چه می بینیم؟ از خود سرهنگ هیولائی بزرگتر از صدام حسین ساخته اند. بدین ترتیب جنگ اطلاعاتی برعلیه او، دقیقا بر اساس سناریوی عراق پیش برده می شود. بعنوان مثال، نظامیان …

عوامل اقتصادی-اجتماعی خیزش های مصر

برگردان: آرمان پویان هدف از این مقاله، بازگو کردن روایت خیزش های اخیر مصر یا تلاش برای پیش بینی سناریوهای احتمالی روند انقلابی مصر در آینده نیست. در عوض، هدف آنست که نتایج عام تری برای خاورمیانه، به مثابۀ یک کل، استخراج شود و ضمناً نشان دهم که مبارزات اخیر، از منظر مبارزۀ طبقاتی بهتر درک می گردد. خیزش های اخیر قطعاً نشان می دهد که «طبقه» هم چنان مهم ترین دینامیک فهم هرگونه تحوّل اجتماعی است و هم زمان نشان می دهد که شیوه های تبیین و توضیح «مبارزۀ طبقاتی»، اشکال گوناگونی به خود خواهد گرفت؛ اشکالی که همواره قرائت های تقلیل گرایانۀ اکونومیستی را مختل می کنند.   سرمایه داری در خاورمیانه   ما نیاز داریم تا «سیاست» و «اقتصاد» را- به مثابۀ دو حوزه ای که عموماً جدا و مستقل از یک دیگر نگاه می شوند- به عنوان یک کلّ واحد و جزئی از یک مبارزۀ مشترک در نظر گیریم. این ادّعا که دغدغۀ اصلی تظاهرکنندگان مصری، اساساً به برکناری حسنی مبارک و به اصطلاح «آزادی های سیاسی» بازمی گردد- روایت غالبی …

ترس از نهایت و فروپاشی در نظام سرمایه داری- بخش اول

علی سالکی « یک ماده ی غیر جسمانی به همان اندازه مزخرف است که یک جسم ِ بدون ِ جسم. جسم ،هستی،ماده، همه اسم های مختلف یک واقعیت هستند.محال است که بتوان فکر را از ماده ای که فکرمیکند جدا ساخت.این ماده زمینه ی تمام تغییراتی است که در جهان انجام می شود.کلمه ی بی نهایت بی معناست،مگر اینکه بگویند که مغز ما قادر است که یک فرآیند ِ تمام نشدنی ِ تکثیر و افزایش انجام دهد.ما نمی توانیم چیزی راجع به خدا بدانیم.تنها وجود خود ِ من مسلم است.هر عشق بشر یک حرکت ماتریالیستی است که یک ابتدا و انتها دارد».درباره ی ماتریالیسم تاریخی – فردریک انگلس. در تاریخ 4 آوریل 2008، لایحه ای به تصویب سنای آمریکا و به امضای جورج بوش رسید که به «آزمایش نوزادان برای نجات و ابدی نمودن زندگی «newborn screening saves lives” »نام نهاده شد.این قانون به حاکمیت سرمایه داری در آمریکا اجازه میدهد که بدون اجازه ی والدینِ نوزادان از آنها خون گیری (کشیدن خون بند ناف) کنند و سپس با آزمایشات انجام شده روی این نمونه …

دشمن دیروزی، انقلابی امروزی

منبع: کمينفرم ۶ مارس ۲۰۱۱ کوبا صاحب دو قهرمان ديگر شد. روزهاست که کليه برنامه‌های خبری تلويزيون کوبا از اخبار در مورد مويزِس رودريگس کِساد و مانوئل سِرپا ماکيرا انباشته است. روزنامه‌‌ها در مورد آن‌ها پاورقی‌های فوق‌العاده منتشر می‌کنند و در گردهم‌آيی‌های مختلف آن‌ها مورد تقدير و تمجيد قرار می‌گيرند.   تا چند روز پيش اين دو نفر جزو دشمنان کشور محسوب می‌شدند، در عين اين‌که آن‌ها به آزادی به ساختمان نمايندگی ایالات متحده آمریکا در مالِکون در هاوانا رفت‌وآمد داشتند. آن‌ها جزو اعضای فعال گروهی بودند که به کرّات با انجام اقداماتی علنی، توجه دولت کوبا را جلب می‌کردند و لذا از طرف ديپلمات‌های خارجی و رسانه‌های غربی مورد نوازش و التفات واقع می‌شدند. ناگهان قريب چهار هفته پيش هر دو نفر آن‌ها در بهترين ساعات پخش برنامه‌های تلويزيونی «نوکر امپراتوری»، بر صفحه تلويزيون ظاهر شدند و اعتراف کردند که با نام‌های «ولاديمير» و «اميليو» مأمور سازمان اطلاعات و امنيت کشور کوبا بوده اند.   اين ضربه درست به خال بود. يکی از نمايندگان گروه «خانم‌های سفيدپوش» که از مخالفين سرسخت دولت می‌باشند، در …

تاریک روشن های راه – گفت و گو با صدیق سبحانی فعال کارگری

جنبش کارگری عسگری – ملکی اشاره: در این مصاحبه، گفت و گویی داشته ایم با صدیق سبحانی کارگر و یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری. صدیق کارگر اخراجی است و همچنین در سال گذشته به خاطر فعالیت هایش دستگیر شده و هم اکنون پرونده ی قضایی اش مفتوح است. با صدیق درباره ی سطح آگاهی و مبارزات هم در میان کارگران و نیز در میان فعالین وتشکل های فعالین بحث و نظر داشته ایم و به طور مشخص انتقاداتی را درباره ی نحوه ی فعالیت ها طرح و بررسی کرده ایم. قطعن این مصاحبه گفت و گویی دو طرفه است و هر دو طرف از منظر دیدگاه خود به ارائه ی بحث و نظر خویش پرداخته اند. خواننده ی آشنا با مباحث کارگری در می یابد که برخی جملات یا سوال های ارائه شده از سوی ما، لزومن پاسخ ما به مساله و یا به طور جدی سوالی مبتنی بر ندانستن پاسخ یا برخی پاسخ ها نیست، بلکه در بسیاری از موارد برای پیشبرد و باز کردن بحث، این موارد …

ارتش ها، مردم و حاکمان اقتدا گرا

نویسندگان: بسمه قضمانی – سلام کواکیبی ترجمه: ويدا اميرمکري از چهل سال پيش «ارتش» در جهان عرب مترادف بود با کودتاي نظامي، حالت فوق‌العاده، پنهانکاري و نظارت. اين نهاد ايجاد کننده نظامهاي سياسي يا ضامن نهايي بقاي آنان بود، اما به ندرت در معرض ديد قرار داشت. اکنون همين نهاد در چند مورد نقش محافظ مردم و منجي کشور را بر عهده گرفته است. ارتش گرچه جزئي از دستگاه امنيتي است و آخرين تير ترکش قدرت حاکم، اما در تونس و مصر شاهد بوديم که حساب خود را از نيروهاي پليس جدا نمود، بر مشروعيت خواسته‌هاي تظاهر کنندگان صحه گذاشت و سرانجام سرکرده اي را رها کرد که خود به قدرت رسانده و قرار بود به فرمان او عمل کند. مگر در اين چند دهه چه گذشته است که اين جوامع در نتيجه آن به مداخله نظاميان راضي اند و حتي با جان و دل خواهان آن اند، چنان که در تونس ديديم و سپس در انقلاب مصر که در عرض هجده روز رژيم حسني مبارک را از ميان برداشت؟     بيشتر زمامداران عرب …

زن ایرانی دوره قاجار از منظر سه سفر نامه نویس زن اروپایی

ربابه گودرزي تحقیق درسی، دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد ایران شناسی در این پژوهش سعی برآن است تا نقطه نظرات همچنیین زاویه دید سفرنامه نویسان زن خارجی، لیدی مری شیل،کارلاسرناوکلاراکولیور رایس نسبت به وضع زنان ایرانی در دوره(قاجار ) مورد نقد و بررسی قرار گیرد.   کلید واژه: سفرنامه،قاجار ،زنان،اجتماع   فهرست عنوان صفحه 1-فصل اول چکیده 4 پیشگفتار 5 طرح مسأ له 5 پیشینه تحقیق 5 اهمیت پژوهش 6 فصل دوم مقدمه 8 نگاه لیدی شیل به زنان ایران در دوره قاجار 9 فصل سوم مقایسه زن ایرانی در سفر نامه های لیدی شیل و کارلاسرنا 15 نگاه کلارا کولیور رایس به زنان ایران در دوره قاجار 24 نتیجه 27 منابع 29     فصل اول   پیشگفتار طرح مسأله سفرنامه‌ها در واقع پرده‌هایی خوش‌نقش از صحنه‌های مختلف زندگی اجتماعی کشورهایی هستند که مطالب آن¬ها در موردشان تدوین شده است، با این حال، انعکاس اوضاع و تصویر جوامع در سفرنامه‌ها براساس قاعده و قانون خاصی مبتنی نیست و بیشتر تابع ذوق و سلیقه¬ی نویسنده است. بنابراین در تصویرهایی که از جامعه¬ی‌ایران در آثار سیاحان اروپایی …

ریشه های کارگری قیام درمصر

رافائل کمپف فرستاده ويژه لوموند ديپلماتيک پروشات همتي انبوهي از اعتصاب ها پشتوانه جنبش ٢٥ ژانويه بودند. پس از سقوط آقا ي حسني مبارک، کارگران خواهان بهبود وضعيت زندگي شان و حق تشکل هستند. محمد فريد سعد پشت فرمان ماشينش، در چند قدمي ميدان تحرير در مصر، به مردمي که براي تماشا در کوچه جمع شده و راه را بر ماشين وي سد کرده اند، غرولند مي کند که: « ديگر کافيست، کافي! تا ابد که قرار نيست جشن بگيريم!‌حالا ديگر وقت ساختن مملکت است!‌بايد کار کرد!» مردم تمام شب را به جشن و پاي کوبي مشغول بوده اند. آواز خوانده اند و با هر وسيله اي که پيدا کرده اند، دنبک زده اند. صبح اين شنبه ۱۲ فوريه، مصر از يک خواب ۳۰ ساله بيدار مي شود. شب گذشته، حسني مبارک به شرم الشيخ گريخته است و قدرت به شوراي عالي نيروهاي مسلح سپرده شده است. مهمترين خواسته تظاهر کننده گان به واقعيت پيوسته : رئيس رفته است. انقلاب به نظر پايان يافته مي آيد. آقاي سعد مالک و مدير يک کارخانه کوچک چسب …

جنگ ناگزیر ناتو بخش اول

فیدل کاسترو منبع: گرانما برخلاف وضعيت در مصر و تونس، ليبی رتبه اول را در شاخص توسعه انسانی در آفريقا، و بالاترين نرخ طول عمر در آن قاره را دارد. به آموزش و درمان توجه خاصی می‌شود. سطح فرهنگی جمعيت بدون ترديد بالاتر است. مشکلات آن ماهيت ديگری دارند. جمعيت محتاج به غذا يا خدمات اجتماعی ابتدايی نيست. کشور برای اجرای نقشه‌های بلندپروازانه توليد و توسعه اجتماعی به کارگران خارجی زيادی نياز دارد.   نتيجتاً به صدها هزار کارگر از مصر، تونس، چين و ديگر ملت‌ها کار می‌دهد. ليبی درآمد عظيمی دارد و ذخاير ارزی آن به بانک‌های کشورهای ثروتمند سپرده شده اند، که با آن کالاهای مصرفی و حتا تسليحات بسيار پيشرفته، از همان کشورهايی که اکنون می‌خواهند به نام حقوق بشر به آن حمله کنند، به دست می‌آورد.   کارزار عظيم دورغ‌پراکنی از طرف رسانه‌های همگانی سردرگمی زيادی در افکار عمومی جهان به وجود آورده است. مدتی بايد بگذرد تا آنچه واقعاً در ليبی اتفاق افتاده است، معلوم شود و رويدادهای واقعی از جعلياتی که پخش شده، تفکيک گردد.   راديو- تلويزيون‌های جدی …

فمنیسم بازار آزاد – به مناسبت هشت مارس

جوانا برنر۱ ترجمه‌ی اکرم پدرام‌نیا در این نوشته برآنم که کتاب باارزش و خواندنی «فمنیسم گمراه شده» اثر هستر اینشتین، استاد علوم اجتماعی کالج کویینز را معرفی کنم، اثری که به نظر من همه‌ی طبقه‌های اجتماعی باید مطالعه کنند‌. هستر اینشتین در این کتاب فمنیسم لیبرالی را با استفاده از نشانه‌های تاریخی نقد می‌کند و نشان می‌دهد که پذیرش نظریه‌ی «فمنیسم رایج» یورش شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ را به طبقه‌ی کارگر آمریکا، به کشاورزان و کارگران شهری و روستایی در کشورهای آمریکای جنوبی و سراسر جهان موجه جلوه می‌دهد. از دیدگاه او فمنیسم باب روز چون کُلفَت ناآگاه به طبقه‌ی سرمایه‌دار خدمت می‌کند و تاکنون تعریف رایج فمنیسم در دنیای اقتصاد سرمایه‌داری جهانی سبب رشد نولیبرالیسم شده است. به عقیده‌ی هستر اینشتین نظریه‌ی «فمنیسم رایج» یا فمنیسم لیبرالی در فرهنگ مردم آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان جا افتاده و بخشی از دانش همگانی شده؛ مثلا همه این را قبول دارند که وقتی زن وارد بازار کار شد و مزد گرفت، به استقلال و آزادی می‌رسد. البته موج دومی از فمنیسم نیز به وجود آمده که …

گفتگو با نجف دریابندری

یـحـیـی خـزائـیـنـه / تـورنـتـو – کـانـادا در این کتاب، مـهـدی مـظـفـر سـاوجـی (گفت و گو گر) نجف دریابندری (گفت و گو شونده) در باره یِ موضوعاتی که مطرح می شوند؛ هر دو با هم رُک هستند. مـهـدی مـظـفـر سـاوجـی در این کتاب نشان می دهـد که به موضوعـات مورد نظرش کاملاً مسلّط است. در این کتاب از بده و بستان ها، زد و بند ها، و تعارفات شاه عـبدالعظیمی خبری نیست. از صفحۀ ١٧ تا صفحۀ ١٢٢ در برگیرنده ی موضوعاتی است که به زندگی ِ نجف دریابندری مربوط می شود. تـقـریـبـاً می شود نـوشـت نا گفته های نجف دریابندری منجمله شـرح ِ وابستگی های دوران جوانیش به حزب خـایـن و مـیـهـن فـروش تـوده تا مقطع شـهـریـور سال ١٣٢۵، و سپس جـدایـی وی از آن حـزب جا به جا در این کتاب آمده است. مـهـدی مـظـفـر سـاوجـی در ابتدای کتاب اشاره می کند که برای تهیّـۀ مقاله ای با نجف دریابندری تماس می گیرد و دریابندری با اکراه به این گفت و گو تن می دهـد. ولـی بـعـداً با اسرار سـاوجـی و پا در میانی …

برگزیده‌ای از آثار لنین . در رد انحلال طلبی .قسمت اول

برگزیده‌ای از آثار لنین   در رد انحلال طلبی   قسمت اول             فهرست مطالب :   مقدمۀ مترجم   یک «کنگرۀ کارگری»   یادداشتهایی بر سوسیال دمکرات شمارۀ یک   گرایشات عامیانه در محافل انقلابی   پیش نویس قطعنامۀ پنجمین کنگرۀ حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیه   جنگجویان روشنفکرمآب برعلیه سلطه روشنفکران   دستپاچگی توأم با عصبانیت (مسئله کنگره کارگری)                   مقدمۀ مترجم     بلشویسم در کوران سه انقلاب بزرگ روسیه و سپس رهبری و هدایت مردم شوروی به سوی سوسیالیسم و کمونیسم آبدیده شد. این جریان از انقلاب بورژوا دمکراتیک سالهای 7-1905 درسها آموخت، در انقلاب فوریۀ 1917 به بالاترین انسجام تئوریک، به فشرده ترین صفوف حزبی و به انقلابی ترین استراتژی و تاکتیکهای کمونیستی دست یافت، و از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر 1917 سرافراز بدر آمد. بلشویکها در دورۀ نخست مبارزات خود، در دشوارترین شرایط تاریخی – اجتماعی، از عهدۀ تدوین نظری و حل عملی مسائل بغرنج و پیچیدۀ ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی جنبش کمونیستی و انجام وظایف …

نگاهی به بودجۀ سال 90 و هدفمندسازی یارانه ها

آرمان پویان بودجۀ سال 90، به عنوان نخستین بودجه ای که بر اساس قانون «هدفمندسازی یارانه ها» تنظیم می شود، این بار از حسّاسیت به مراتب بالاتری – چه برای بورژوازی حاکمۀ ایران و چه برای طبقۀ کارگر، اقشار محروم و بخش وسیعی از خرده بورژوازی که مستقیماً تحت تأثیر تبعات و پیامدهای این بودجه قرار خواهد گرفت– برخوردار است. در حال حاضر اطلاع چندانی از جزئیات لایحۀ بودجۀ 90 در دست نیست و آن چه هم تحت عنوان «جزئیات لایحه» در سایت های خبری دولت منتشر می شود، در حقیقت چیزی بیش تر از یک سری «کلیات» مبهم نیست. به هر روی، اوّلین و مهم ترین موضوعی که در حال حاضر بخش بزرگی از جامعه را درگیر خود کرده است، مسألۀ میزان یارانۀ نقدی پرداختی در سال آتی است. مدتی پیش سایت خبری آفتاب، در گزارشی عنوان کرد که «یارانۀ فروردین 1390 هم اکنون واریز شده و بر این اساس در سال آینده برای 11ماه باقی مانده، به هر ایرانی حدّاکثر 27هزار تومان یارانه تعلق خواهد گرفت» (6 اسفند 89). با این حال شمس …

چرا افتاد مشکلها؟

ا. م. شیری هر روز که از آغاز خیزشهای توده ای در شمال آفریقا و خاور میانه فاصله می گیریم، این واقعیت با شدت تمام روشن می شود که استعمار امپریالیستی به سرپرستی امپریالیسم آمریکا تا کنون توانسته است بر امواج خروشان حرکتهای ضداستعماری- ضدامپریالیستی- ضددیکتاتوری مردمی در این کشورها سوار شده و آنها را تا حدود زیادی به زیر کنترل و مدیریت خود در آورد. بطوریکه، هم اکنون باراک اوباما، هیلاری کلینتون، بان کی مون، راسموسن، کاترین اشتون، سارکوزی، دیوید کامرون، ویلیام هیگ، مک کین، سوزان رایس، رابرت گیتس، جون کری و بسیاری دیگر از بی مقدارترین مزدبگیران و کارگزاران استعمار، چنان رفتار می کنند که گوئی رهبری این جنبشها را بر عهده دارند. آنها به نوبت و مرتبا در جلوی دوربینهای تلویزیونی ظاهر می شوند. برای مردم جهان تعیین تکلیف می کنند بطور شبانه روزی در تلاشند با کمک ماشینهای تبلیغاتی و دروغپراکنی امپریالیسم، طغیان توده های محروم را مهندسی نمایند. همانطور که معلوم است خیزشهای توده ای عموماًَ از کشورهائی که جزء مستعمرات سنتی استعمار غرب هستند، آعاز شد و سیل خروشان …

آینده نظام جهانی (امپریالیسم کنونی ) درپرتو عروج امواج بیداری و رهایی در کشورهای جنوب

یونس پارسا بناب درآمد   امپریالیسم از اوان پیدایش خود به عنوان یک پدیده ی جهانی گرا تا اواخر پایان جنگ جهانی دوم دارای صورت بندیهای متنوع بوده و عموما» به شیوه ای پلورالیستی عمل می کرد. در این دوره ی نسبتا» طولانی، تلاقی بین کشورهای امپریالیستی ( که عموما» قهرآمیز بود) نقش کلیدی در دگردیسی مبارزات طبقاتی در سطح جهانی داشت. باید تاکید کرد که این دگردیسی ها در نوع و کیفیت مبارزات طبقاتی، در واقع بیانگر تضادهای اساسی و بنیادی خود سرمایه داری بوده (و هنوز هم) هست. مضافا» جنگ ها و تلاقی ها بین نیروهای امپریالیستی بطور تنگاتنگ در چهارچوب «حوزه های نفوذ» متعلق به امپریالیست های متکثر (و متعدد) اتفاق می افتادند. این صورتبندی و شیوه ی پلورالیستی با وقوع جنگ جهانی دوم و سپس اعلام «جنگ سرد» از سوی آمریگا در دهه های 1950 تا1970 دستخوش تحویل و تحول قرار گرفت. در این نوشتار بعد از بررسی این تحویل و تحول ها به چند و چون صورتبندی امپریالیسم کنونی (امپریالیسم سه سره=»دسته جمعی») وسرانجام احتمالی آن درپرتو عروج امواج بیداری …

چشمه . گفت و گوی چشمه و دختر

سعید سلطانی طارمی شعری از آواز های سرزمین نیمروز شعر آواز های سرزمین نیمروز زمانی سروده شده که آمریکایی ها حمله به افغانستآن را آغاز کردند.   گفت و گوی چشمه و دختر 1   چشمه: دخترکابل! سرد و تنها هستی چشمهایت خیس اند با سبویی خالی سوی ما می آیی!   تشنگی ها یت را دوست می دارم اشکهایت را، نه اشکهایت شور و شفاف اند یاد نفرین و نمک می افتم. آب می خواهی؟ بردار.   دختر: میهمان داریم.   چشمه: چه کسانی هستند؟ شهسواران جسوری که چگور دل شان زلف هایت را می خواند؟ یا، خواستگاری از دور که به نام تو جهان را می خواند؟   دختر: نه، اجنبی هستند شیشه ای رنگین در چشم آتشی بران در دست به زبان دیوان آب می خواهند چاه مان خشکیده.   من نمی دانم از کجا می آیند چه کسانی هستند: مرگ در بازو سرخ رو ، قرمز مو آفتاب مغرب را مانند همه را می سوزانند اسب ها شان، بوی دریا دارد بوی دریایی دور.   چشمه: آه دانستم اهل یونان اند. …

«کمک» از واشنگتن

منبع: دنيای جوان ترجمه از تارنگاشت عدالت کلينتون به شورشيان ليبی پيشنهاد کمک کرده ولی آن‌ها علاقه‌ای به شنيدن آن ندارند. به همت ایالات متحده آمریکا مزدوران قذافی از مجازات معاف شدند برخلاف مصر و تونس، ليبی چيز زيادی برای عرضه دارد، آن هم چه چيزی، گاز و نفت، که آخری حتا از نوع بسيار مرغوب و سبکش است که در بازارهای بين‌المللی خواستاران زيادی دارد. به همين دليل «جامعه بين‌المللی» کشورهای امپرياليستی آمريکا و اروپا فشار می‌آورند تا با «کمک» به انقلابيون ليبی، روند جنبش را در جهت مطبوع اقتصاد راهزنانه آزاد هدايت کنند. وزير امور خارجه ایالات متحده خانم هيلاری کلينتون روز يک‌شنبه، چند لحظه قبل از پرواز خود به ژنو (برای مشورت با کشورهای عضو پيمان نظامی ناتو و کشورهای اروپايی در مورد نحوه ادامه اقدامات عليه قذافی) به نيروهای اپوزيسيون ليبی پيشنهاد «هر نوع کمکی» برای سرنگونی رييس‌جمهور هنوز در قدرت اين کشور نمود. او نخواست دقيق‌تر کند که آيا منظور وی از اين کمک‌ها، کمک‌های نظامی بوده است يا خير. برعکس وی، دو مقام عالی‌رتبه آمريکايی، دو سناتور خشکه محافظه‌کار …

کوه موش زائید

کوه موش زائید ( یارانه هدفمند = تنزل ارزش کار ) رضا خسروی قرار بود که آقای خمینی و شرکاء، با برپائی حکومت موروثی اشرافیت دوازده امامی در ایران – دولت « مستضعفین »! تمام آثار آشکار و نهان استبداد حرام سلطنتی را پاک کنند. همه نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی و… را برطرف نمایند. مناسبات طاغوتی را بکلی براندازند. برای همیشه ریشه بیکاری، فقر و تنگدستی و خانه بدوشی را بخشکانند. نوعی « اقتصاد اسلامی »! بوجود آورند – با توسل به وحی و قسم و آیه و… ایران را آزاد و آباد و شکوفان کنند، به عرش اعلا برساند، مدلی بی مانند برای حکمرانی جهانی مستضعفین بدست دهند. حتی وعده نوعی خدمات همگانی – آموزش و بهداشت و درمان و ایاب و ذهاب و نفت و… رایگان میداند. از این مهملات، اراجیف خررنگ کن. شواهدی هست مبنی بر اینکه بازی شرعی حضرات، اسلام ساختگی کلاشان وطنی نگرفت. استبداد و اختناق، غلیظ تر و گسترده تر شد. هنوز اندیشدن، نظر و نظریه پردازی مجوز میخواهد. تفتیش عقاید جاری است. تهدید و ترور، آدم ربائی در …

8 مارس فراتر از یک جشن ! چشم اندازههای جنبش انقلابی زنان در سایه قیام مردمی

عباس -ش کافی است برای پی بردن به قدرت مبارزاتی و رزمندگی زنان در ایران نگاهی به ده ها تصویر موجود از صدها ساعت مبارزه تمام عیار میان نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی با زنان و دختران در خیابانها طی یک سال و نیم اخیر بیاندازیم . جایی که زن ایرانی دیگر (( دوشادوش مردان )) در عرصه مبارزه قرار ندارد بلکه جزء نوک پیکان نبرد است و به گواه تصاویر حتی پیشگام تر و مصمم تر . درست به این دلیل ساده که در مبارزه با تمامیّت جمهوری اسلامی چیزی برای از دست دادن جز زنجیرهایش ندارد . مبارزه با رژیمی که ضدیّت با رهایی زن خصلت تاریخی و ایدئولوژیک آن بوده و خواهد بود . و درست در سایه تجربه گرانقدر دو سال نبرد بی امان مردم با رژیم است که 8 مارس فراتر از یک جشن و یک روز سمبلیک به تخته پرشی برای ارتقاء هرچه کیفی تر مبارزه تبدیل میشود . زنان نبرد در ایران این فقط چپ و جنبش سوسیالیستی نیست که در زمینه مساله زنان مبارزه میکند ، گفتمانهای لیبرالی …

جایگاه «چپ» در جنبش کجاست؟! پیرامون ضرورت ها و دشواری‌های همراهی منتقدانه با جنبش

امین حصوری این روزها پس از تجدید حیات جنبش، که با تغییر فاز در نوع نگرش و عملکرد مردم نسبت به جنبش هم همراه بوده، برخوردهای دوگانه نخبگان و سیاستگزاران اصلاح طلب نسبت به جنبش و ادامه تلاش آنان برای تحمیل گفتمان خود بر فراز جنبشی که آشکارا به سمت و سوی دیگری گرایش دارد، موج تازه ای از تردیدها و انتقادات به جایگاه اصلاح طلبان در جنبش را موجب شده است، که بسیار تندتر و بی پروا از سابق و در سطحی به مراتب وسیع تر، عملکرد اصلاح طلبان را در جنبش به چالش می کشد. پرسش اینجاست که آیا این انتقادات به خودی خود تضعیف جایگاه هژمونیک اصلاح طلبان را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه به چند صدایی شدن جنبش و تقویتِ غنای درونی آن یاری می رساند؟ (شرایطی که به نوبه خود می تواند به آزاد شدن پتانسیل های مغفول مانده جنبش و گسترش دامنه آن یاری برساند) همین طور می توان پرسید آیا در شرایط جدید و با این دور تازه انتقادات، گفتمان چپ قادر خواهد بود سهم بیشتر …

دفتر شماره ۱۴-۱۳-۱۲و ۱۱ گاهنامه هفته منتشر شد

دفتر شماره ۱۴ گاهنامه هفته منتشر شد دفتر شماره ۱۳ گاهنامه هفته منتشر شد دفتر شماره ۱۲ گاهنامه هفته منتشر شد دفتر شماره ۱۱ گاهنامه هفته منتشر شد   وقتی سنگ را بسته باشند خدامراد فولادی جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش سمیرامین نواندیشی در تئوری و پراتیک کمونیستی دومه نیکو لوسوردو سایه ی نظم نوین جهانی اسلاوی ژیژک تاراج جهان عاطفه و احساس دکتر ورنر سپمن زنده باد سیاست راستین اسلاوی ژیژک شوک درمانی در اقتصاد نولیبرالی خسرو صادقی بروجنی پارادوکس های «مدرنیزاسیون» ایده هژمونی گرامشی زهیر مصطفی بلورد گرامشی و منطق پیکارهای هژمونیک در جامعه مدنی حسام سلامت در برابر مصاف جهانی شدن نا پیوستگی اجتناب ناپذیر است سمیرامین تاراج جهان عاطفه و احساس دکتر ورنر سپمن

چه کسی غریب است؟

عاطفه اقبال   غربت امروز فرزندان موسوی و غریبی ما در زمان نخست وزیری موسوی: عاطفه اقبال   من به تابستان سال ۶۰ بازگشتم. دوران طلایی خمینی!! بود و موسوی نخست وزیرش و کروبی رئیس بنیاد مستضعفان و من در زندان بودم . عارف برادرم در تظاهرات مسالمت آمیز سی خرداد شهید شده بود. محمود همسرم را دستگیر کرده و از شدت شکنجه بر روی برانکارد برای تیرباران برده بودند. در حالکیه خانواده ام مراسم ترحیم برادرم را در خانه برگزار میکردند و عزادار بودند پاسداران به خانه ما حمله کرده بودند و پدر و مادر و همه خانواده فراری شده بودند.   چند لحظه پیش در سایت جرس نامه فرزندان آقای موسوی را میخواندم. نامه ای که مرا ناراحت کرد و به فکر فرو برد. با خود فکر کردم هرگز برای هیچ کس این دربدری و غریبی را نخواسته ام. ولی نتوانستم به غریبی پدر و مادر و خانواده های خودمان در زمان خمینی و نخست وزیرش آقای موسوی فکر نکنم و آه نکشم. فرزندان موسوی نوشته اند :   فکر کردیم مگر می …

اقتصاد آمریکا: از "مترقی" بودن تا "طفیلی" شدن

مایکل رابرتز مترجم: آرمان پویان سرمایه داری آمریکا، دیگر نظامی مترقی در توسعۀ نیروهای مولده نیست. امّا مقصود من از این عبارت چیست؟ یک اقتصاد، از آن جهت «مترقی» است که می تواند چیزهای جدید و بیش تری را که مردم برای بهبود استانداردهای زندگی و کاهش ساعات تلاش و زحمت خود قادر به استقاده از آن هستند، بسط و افزایش دهد.   سرمایه داری یک شیوۀ اجتماعی تولیدست که به معنای فوق، مترقی بوده. در این جا صفت «مترقی»، به معنای آن نیست که نظام سرمایه داری، یک نظام منصفانه، برابر یا عادلانه است؛ بلکه صرفاً یعنی این نظام، تولید تمامی چیزهایی را که ما مصرف می کنیم و به آن نیاز داریم، تا سطوحی بالا افزایش داده است.   امّا اکنون سرمایه داری آمریکا به نظامی کهنه مبدّل شده که بسیار کم تر از گذشته مترقی است. در حال حاضر، عمدۀ بخش های اقتصاد سرمایه داری آمریکا در حکم انگل هایی هستند که به بدنۀ بخش های مولد اقتصاد چسبیده و به ارزشی که در آن جا ایجاد می شود، وابسته اند. این …

نقشۀ ناتو اشغال لیبی است

فيدل کاسترو ماهيت نظام سرمايه‌داری به چهارچوب ساختاری که به آن شکل می‌دهد و از آن حمايت می‌کند، وابسته است نفت به ثروت اصلی در دست فرامليتی‌های يانکی مبدل شده است؛ آن‌ها از طريق اين منبع انرژی ابزاری برای گسترش چشم‌گير قدرت سياسی خود در جهان داشتند. موقعی که آن‌ها، به محض آن‌که اولين قوانين عادلانه و مستقل در ميهن ما به تصويب رسيد تصميم گرفتند به راحتی انقلاب کوبا را نابود کنند، محروم کردن انقلاب کوبا از نفت سلاح اصلی آن‌ها بود. تمدن امروز براساس اين منبع انرژی به وجود آمد. ونزوئلا در اين نيم‌کره ملتی بود که بيش‌ترين قيمت را پرداخت. ايالات متحده صاحب و ارباب ميادين عظيم نفتی شد که مام طبيعت به آن کشور خواهر اعطا کرده بود. ايالات متحده، در پايان جنگ‌ جهانی گذشته، شروع به استخراج مقادير بيش‌تر نفت از ميادين ايران، هم‌چنين از ميادين عربستان سعودی، عراق و کشورهای عرب اطراف آن‌ها، نمود. اين‌ها عرضه‌کنندگان اصلی شدند. مصرف جهانی مستمراً افزايش يافت تا به رقم شگفت‌انگيز حدود ۸۰ ميليون بشکه در روز رسيد- شامل نفت استخراجی در قلمرو …