سرتیتر

چرا رکود جاری بریتانیا، می تواند بلندترین رکود در طی 100 سال گذشته باشد؟

دیوید بلنچ فلاور

مترجم: آرمان پویان

تخمین های مؤسّسۀ ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی (NIESR) از تولید ناخالص داخلی ماهانه، تصمیم کمیتۀ سیاست پولی (MPC) را مبنی بر بکارگیری سیاست تضییق پولی1، حمایت می کند. این تخمین ها نشان می دهد که به دنبال کاهش 0.5 درصدی GDP در سه ماهۀ منتهی به دسامبر سال گذشته، تولید این بار 0.1 درصد در سه ماهۀ منتهی به ژانویۀ سال جاری کاهش پیدا کرده است. از نظر NIESR، رشد قوی ماهانۀ GDP در ماه ژانویه (با نرخ 0.6 درصد)، اساساً به بهبود وضعیّت تولید از اثرات نامساعد آب و هوایی اواخر سال گذشته، ارتباط دارد.

جالب ترین بخش گزارش آن جاست که آن ها می گوید سطح GDP » در طول چند ماه گذشته، نسبتاً ثابت به نظر می رسد؛ و این یعنی شکاف تولیدی رو به گسترش است». مقصود آن ها از شکاف تولیدی، در واقع سطح اضافه ظرفیّت موجود در اقتصاد است. هر چه این مازاد ظرفیّت بیش تر باشد، تورّم پایین تر و بیکاری بالاتر خواهد بود. تقریباً سه سال از زمان آغاز رکود 2008-2009 می گذرد، با این حال اقتصاد هم چنان 4.25% پایین تر از نقطۀ اوج پیش از رکود (یعنی مارس 2008) قرار دارد.

به علاوه اگر رشد اقتصادی با همان نرخی که طی پنج سال گذشته تجربه شده بود، ادامه می یافت، اقتصاد به سطحی رسیده بود که اکنون حدوداً 10 درصد پایین تر از آن است.

تولید ناخالص داخلی: تغییر از نقطۀ اوج (به درصد)

محور افقی: تعداد ماه ها از زمان شروع رکود

نمودار بالا، راه بلند و طاقت فرسایی را نشان می دهد که اقتصاد با آن مواجه خواهد شد. ضمناً این هنوز پیش از آنست که برنامه های ریاضت اقتصادی، ضربۀ خود را به اقتصاد بزند.

در این نمودار، پیشرفت چهار رکود سابق و هم چنین رکود جاری در طول زمان نمایش داده شده است. منحنی آبی برای رکود دهۀ 1990 نشان می دهد که:

1- تولید از نقطۀ اوج خود تا نقطۀ حدّاقل، کم تر از سه درصد کاهش یافت. 2- این کاهش، ظرف 24 ماه رخ داد. 3- پس از گذشت 36 ماه، تولید به همان سطحی بازگشت که در آغاز رکود داشت.

امّا رکود جاری به مراتب عمیق تر از سال های دهۀ 90 است. به علاوه می توان آن را با رکود دهۀ 1980 مقایسه کرد که به مدّت چهار سال به طول انجامید. فعلاً ما سه سال است که در بحران به سر می بریم و هنوز هم راه بلندی در پیش داریم.

مؤسّسۀ ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی، گمان نمی کند که تا سال 2013، تولید بتواند نقطۀ اوج سابق خود (یعنی اوایل 2008) را پشت سر بگذارد. در این صورت، رکود جاری طولانی ترین رکودی خواهد بود که در طی یک قرن گذشته رخ داده است.

با کمال تأسّف باید بگویم که اوضاع می تواند به مراتب وخیم تر از آن چه هست، بشود؛ مگر آن که گردانندگان استراتژی اقتصادی دولت ائتلافی، مسیر فعلی خود را هر چه سریع تر معکوس کنند.

توضیح مترجم:

سیاست تضییق پول یا سیاست پولی سخت (Tight Monetary Policy): محدود کردن عرضۀ اعتبارات و وام، از طریق بالا بردن نرخ بهرۀ آن ها به وسیلۀ بانک های مرکزی (مانند فدرال رزرو در ایالات متحده، بانک انگلستان در بریتانیای کبیر و غیره).

منبع:

http://www.newstatesman.com/blogs/david-blanchflower/2011/02/output-recession-months-growth

Militant