دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۸

Download_hafteh_gahnameh_08

اسلاوی ژيژک: شما بايد يک نوع سکوت تهديدکننده باشيد

درآمدی به جنسیت در اسلام

آموزش جمعیت

بحثی در باره مقوله شخصیت

چرا سرمایه‌داری به وارد کردن شوک بر مردم و ایجاد بهت و وحشت در میان آن‌ها نیاز دارد؟

خروس بی محل ( استقرار جمهوری در ایران یک الزام تاریخی است

اقتصاد در دوره گذار

دوران گذار پس از انقلاب

ایدۀ محو دولت در اندیشۀ مارکس

عقلانیت بنا بر هدف و عقلانیت بنا بر ارزش در «دفترهای زندان»

چگونه نژاد گرایی جرقه بحران مالی را شعله ور کرد

بازگشتی به کمونیسم؟

نقد اقتصاد سیاسیِ ماکس وبر در «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری»

بحران جهانی سازی به‌شیوه امپریالیستی!

پی‌آمدهای تاچریسم

نیم نگاهی به ترکیب طبقاتی جامعه ایران معاصر (۱۳۸۵ – ۱۳۵۵ )

اشغال عراق و نقش نیروهای اجتماعی

به یاد” فرزاد کمانگر”

ساعدی‌؛ گوهرداستان و نمایش ایرانگذار تاریخی و نقش اپوزیسیون اسلامی در این روند