دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۴

Download_hafteh_gahnameh_04

انقلاب و قرارداد اجتماعی در روسیه و چینجایگاه راوی در رمان معاصر

نظریه ارزش مارکس و مسئله سوژه

راه سوم اسلاوی ژیژک ؛ درآمدی بر کتاب استثنای جهانشمول ژیژک

آیا واشینگتن برای هلوکاست هسته ای طرح ریزی کرده است؟

کسی زن به دنیا نمی‌آید

مارکسیست‌ها و مذهب، دیروز و امروز

نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو!

فقرا در جست و جوی امنیت غذایی

هگل و تئوری جهش

متفکر سلاح نیست

کارگران و نیاز به یک دیدگاه رادیکال

تأمل کوتاه آلتوسر و دید ساختارگرایى

اعتلای زندگی روز مره

در دستور روز بودن- نقد گئورگ لوکاچ از خردستیزی

عروج کائوتسکیسم به شکل مضحکش – مختصری در مورد مارکسیسم و دمکراسی و اعدام