ماه: دسامبر 2010

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۹

Download_hafteh_gahnameh_09 تحلیل طبقاتی، تاریخ و رهایی جمهوری خلق چین در تحول مدام – اندیشه هائی راجع به اقتصاد سیاسی کشور در حال توسعه سوسیالیستی چین جهانی‌کردن تولید و تجارت و بحران در اقتصاد جهانی جهانی‌کردن تولید و تجارت و بحران بی‌کاری از مکتب وابستگی تا نظریه‌ی نظام جهانی سایه های خونین خشونت درجوامع نئولیبرالی مارکس و کینز توتم و تابو معرفی کتاب ژیژک در باره لنین، روبسپیر و مائو نامه‌ای از مارکس به فویرباخ مانیفست جنگ از کمیته نوبل در اسلو آشنائی با مفهوم جنبش کارگری دایرالمعارف روشنگری جمهوری خلق چین در تحول مدام – اندیشه هائی راجع به اقتصاد سیاسی کشور در حال توسعه سوسیالیستی چین . طرفدارن حقوق بشر یا آتش بیار جنگ علیه ایران ابزارهای معاصر از خود بیگانگی کار تبت در رویای دیگران طرد سرسختانه نظمی که دیگر پایدار نیست – رهیدن از این دام هیچ کس مجبور نیست تن به رذالت دهد کنش، بی کنشی، از خود بیگانگی یک خوانش از دست نوشته‌های فرانک فیشباخ ترور بر علیه کارگران موج فشار بر علیه اتحادیه های کارگری عراق ـ راه برای …

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۸

Download_hafteh_gahnameh_08 اسلاوی ژيژک: شما بايد يک نوع سکوت تهديدکننده باشيد درآمدی به جنسیت در اسلام آموزش جمعیت بحثی در باره مقوله شخصیت چرا سرمایه‌داری به وارد کردن شوک بر مردم و ایجاد بهت و وحشت در میان آن‌ها نیاز دارد؟ خروس بی محل ( استقرار جمهوری در ایران یک الزام تاریخی است اقتصاد در دوره گذار دوران گذار پس از انقلاب ایدۀ محو دولت در اندیشۀ مارکس عقلانیت بنا بر هدف و عقلانیت بنا بر ارزش در «دفترهای زندان» چگونه نژاد گرایی جرقه بحران مالی را شعله ور کرد بازگشتی به کمونیسم؟ نقد اقتصاد سیاسیِ ماکس وبر در «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» بحران جهانی سازی به‌شیوه امپریالیستی! پی‌آمدهای تاچریسم نیم نگاهی به ترکیب طبقاتی جامعه ایران معاصر (۱۳۸۵ – ۱۳۵۵ ) اشغال عراق و نقش نیروهای اجتماعی به یاد” فرزاد کمانگر” ساعدی‌؛ گوهرداستان و نمایش ایرانگذار تاریخی و نقش اپوزیسیون اسلامی در این روند

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۷

Download_hafteh_gahnameh_07 آشنائی با مقوله جنگ روی‌کردی مارکسیستی به مارکسیسم بحران ساختاری اقتصاد جهان: فردا خیلی دیراست…. درباره کمونیسم زنان در بازار کار ایران بحث مقدماتی درباره سیرسرمایه‌داری در پایان قرن ۲۰ در راه یک برنامه مطالعاتی پیرامون گذار به سوسیالیسم رشد آزاد فردی و حقوق بشر از دیدگاه مارکس ادبیات واقع‌گرا در باب ضرورت هنر در دوران ما سوسیالیزم یا نئولیبرالیزم آشنائی با جهان بینی طبقه کارگر: ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی ماتریالسم تاریخی چیست ؟ فروید همچنان زنده است نامه‌ای از گرامشی،در سال چهارم زندانش دیالکتیک آزادی در عصر “مطلق” ها چرائی و ضرورت سوسیالیسم در مرحله گذار طولانی خانه کارگر تهدیدی دایمی علیه جنبش کارگری: غفلت جایز نیست کار، طبقه و انقلاب در بن بستهای التقاط ذهنی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۶

Download_hafteh_gahnameh_06 درس هایی از مارکسیسم و درنگی بر اندیشه ی قد کوتاهان چاوشی بنام انقلاب اکتبر ! چه باید کرد (با لنین)؟ دفاع از لنین یعنی وفاداری به‌آموزشهایش درحرف ودرعمل آنتی لنینیسم آنتی کمونیسم است بوم شناسی تخریب امر واقع لکانی- تلویزیون شبکه نظامی – صنعتی ــ رسانه ای انحصاری : مثلث امپراطوری نظام جهانی سرمایه بختیار: اسطوره و واقعیت و سوزاندن فرصتی تاریخی رزا لوگزامبورگ: انقلابی پر‌شور، روزنامه‌نگار و جدل‌گرا زنان بی‌زبان – در باب هژمونی زبان مردسالار و تضییع حقوق زنان مفهوم طبیعت نزد گرامشی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۵

Download_hafteh_gahnameh_05 چه شد که سر از این‌جا در آوردیم؟ و اینگونه بود ” چه گوارا” چرخش پس از کانتی در فلسفه استعلایی آلمان سرباز «لاسیوتا» چهار بحران نظام معاصر سرمایه‌داری جهانی کشتارهای کوکاکولا نپال، پیشرفت انقلابی امید بخش حیاط خانه ی ما تنهاست تولد دوباره کانت درنگی در نظام فلسفی هگل نتایج «خصوصی سازی»ها در مصر مدل چینی توسعه و نئولیبرال های وطنی گرامشی و نظریه هژمونی انتخابات و آزادی مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۴

Download_hafteh_gahnameh_04 انقلاب و قرارداد اجتماعی در روسیه و چینجایگاه راوی در رمان معاصر نظریه ارزش مارکس و مسئله سوژه راه سوم اسلاوی ژیژک ؛ درآمدی بر کتاب استثنای جهانشمول ژیژک آیا واشینگتن برای هلوکاست هسته ای طرح ریزی کرده است؟ کسی زن به دنیا نمی‌آید مارکسیست‌ها و مذهب، دیروز و امروز نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو! فقرا در جست و جوی امنیت غذایی هگل و تئوری جهش متفکر سلاح نیست کارگران و نیاز به یک دیدگاه رادیکال تأمل کوتاه آلتوسر و دید ساختارگرایى اعتلای زندگی روز مره در دستور روز بودن- نقد گئورگ لوکاچ از خردستیزی عروج کائوتسکیسم به شکل مضحکش – مختصری در مورد مارکسیسم و دمکراسی و اعدام

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۳

Download_hafteh_03 کارگران اروپا نیز به سازمان مبارز طبقاتی نیاردارند سیاست های اساسی دولت چین برای مقابله با بحران گوانتانامو و عدالت در باره “خروج” ارتش آمریکا از عراق شناخت جنبش­های جدید کارگری در “جهان سوم ویروسهای جنگی بنیادی آبرومند که وظیفه سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) را بجا می آورد – از کارائیب تا افغانستان با گذار از اروپا دیدگاه هایی پیرامون رکود بزرگ: دیوید هاروی و انور شیخ جایگاه جنبش کارگری از نگاه تئوریسین‌های جنبش پساانتخاباتی ـ قسمت دوم -بخش یکاوباما، بوش‌لایت؟ تعدیل ساختاری و جامعة مدنی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۲

Download_hafteh_gahnameh_02 دفتر مارکسیسم 
و 
دشمنان آن ریشه های ناساز نمایی در اندیشه ی «مارکسیسم»غربی تقلب توانگر کند مرد را! (آن گاه که هدف وسیله را توجیه می کند) در پوششِ نامی دروغین ( پارادوکس در ایدئولوژی حزب کمونیست کارگری)