Month: دسامبر 2010

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۸

Download_hafteh_gahnameh_08 اسلاوی ژيژک: شما بايد يک نوع سکوت تهديدکننده باشيد درآمدی به جنسیت در اسلام آموزش جمعیت بحثی در باره مقوله شخصیت چرا سرمایه‌داری به وارد کردن شوک بر مردم و ایجاد بهت و وحشت در میان آن‌ها نیاز دارد؟ خروس بی محل ( استقرار جمهوری در ایران یک الزام تاریخی است اقتصاد در دوره گذار دوران گذار پس از انقلاب ایدۀ محو دولت در اندیشۀ مارکس عقلانیت بنا بر هدف و عقلانیت بنا بر ارزش در «دفترهای زندان» چگونه نژاد گرایی جرقه بحران مالی را شعله ور کرد بازگشتی به کمونیسم؟ نقد اقتصاد سیاسیِ ماکس وبر در «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» بحران جهانی سازی به‌شیوه امپریالیستی! پی‌آمدهای تاچریسم نیم نگاهی به ترکیب طبقاتی جامعه ایران معاصر (۱۳۸۵ – ۱۳۵۵ ) اشغال عراق و نقش نیروهای اجتماعی به یاد” فرزاد کمانگر” ساعدی‌؛ گوهرداستان و نمایش ایرانگذار تاریخی و نقش اپوزیسیون اسلامی در این روند

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۷

Download_hafteh_gahnameh_07 آشنائی با مقوله جنگ روی‌کردی مارکسیستی به مارکسیسم بحران ساختاری اقتصاد جهان: فردا خیلی دیراست…. درباره کمونیسم زنان در بازار کار ایران بحث مقدماتی درباره سیرسرمایه‌داری در پایان قرن ۲۰ در راه یک برنامه مطالعاتی پیرامون گذار به سوسیالیسم رشد آزاد فردی و حقوق بشر از دیدگاه مارکس ادبیات واقع‌گرا در باب ضرورت هنر در دوران ما سوسیالیزم یا نئولیبرالیزم آشنائی با جهان بینی طبقه کارگر: ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی ماتریالسم تاریخی چیست ؟ فروید همچنان زنده است نامه‌ای از گرامشی،در سال چهارم زندانش دیالکتیک آزادی در عصر “مطلق” ها چرائی و ضرورت سوسیالیسم در مرحله گذار طولانی خانه کارگر تهدیدی دایمی علیه جنبش کارگری: غفلت جایز نیست کار، طبقه و انقلاب در بن بستهای التقاط ذهنی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۶

Download_hafteh_gahnameh_06 درس هایی از مارکسیسم و درنگی بر اندیشه ی قد کوتاهان چاوشی بنام انقلاب اکتبر ! چه باید کرد (با لنین)؟ دفاع از لنین یعنی وفاداری به‌آموزشهایش درحرف ودرعمل آنتی لنینیسم آنتی کمونیسم است بوم شناسی تخریب امر واقع لکانی- تلویزیون شبکه نظامی – صنعتی ــ رسانه ای انحصاری : مثلث امپراطوری نظام جهانی سرمایه بختیار: اسطوره و واقعیت و سوزاندن فرصتی تاریخی رزا لوگزامبورگ: انقلابی پر‌شور، روزنامه‌نگار و جدل‌گرا زنان بی‌زبان – در باب هژمونی زبان مردسالار و تضییع حقوق زنان مفهوم طبیعت نزد گرامشی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۵

Download_hafteh_gahnameh_05 چه شد که سر از این‌جا در آوردیم؟ و اینگونه بود ” چه گوارا” چرخش پس از کانتی در فلسفه استعلایی آلمان سرباز «لاسیوتا» چهار بحران نظام معاصر سرمایه‌داری جهانی کشتارهای کوکاکولا نپال، پیشرفت انقلابی امید بخش حیاط خانه ی ما تنهاست تولد دوباره کانت درنگی در نظام فلسفی هگل نتایج «خصوصی سازی»ها در مصر مدل چینی توسعه و نئولیبرال های وطنی گرامشی و نظریه هژمونی انتخابات و آزادی مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۴

Download_hafteh_gahnameh_04 انقلاب و قرارداد اجتماعی در روسیه و چینجایگاه راوی در رمان معاصر نظریه ارزش مارکس و مسئله سوژه راه سوم اسلاوی ژیژک ؛ درآمدی بر کتاب استثنای جهانشمول ژیژک آیا واشینگتن برای هلوکاست هسته ای طرح ریزی کرده است؟ کسی زن به دنیا نمی‌آید مارکسیست‌ها و مذهب، دیروز و امروز نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو! فقرا در جست و جوی امنیت غذایی هگل و تئوری جهش متفکر سلاح نیست کارگران و نیاز به یک دیدگاه رادیکال تأمل کوتاه آلتوسر و دید ساختارگرایى اعتلای زندگی روز مره در دستور روز بودن- نقد گئورگ لوکاچ از خردستیزی عروج کائوتسکیسم به شکل مضحکش – مختصری در مورد مارکسیسم و دمکراسی و اعدام

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۳

Download_hafteh_03 کارگران اروپا نیز به سازمان مبارز طبقاتی نیاردارند سیاست های اساسی دولت چین برای مقابله با بحران گوانتانامو و عدالت در باره “خروج” ارتش آمریکا از عراق شناخت جنبش­های جدید کارگری در “جهان سوم ویروسهای جنگی بنیادی آبرومند که وظیفه سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) را بجا می آورد – از کارائیب تا افغانستان با گذار از اروپا دیدگاه هایی پیرامون رکود بزرگ: دیوید هاروی و انور شیخ جایگاه جنبش کارگری از نگاه تئوریسین‌های جنبش پساانتخاباتی ـ قسمت دوم -بخش یکاوباما، بوش‌لایت؟ تعدیل ساختاری و جامعة مدنی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۲

Download_hafteh_gahnameh_02 دفتر مارکسیسم 
و 
دشمنان آن ریشه های ناساز نمایی در اندیشه ی «مارکسیسم»غربی تقلب توانگر کند مرد را! (آن گاه که هدف وسیله را توجیه می کند) در پوششِ نامی دروغین ( پارادوکس در ایدئولوژی حزب کمونیست کارگری)