کاسترو از اوباما خواست به ایران حمله نکند

منبع: پرنسا لاتينا
7 اوت 2010

تارنگاشت عدالت

فيدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، امروز باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده را ترغيب کرد که عدم صدور فرمان حمله به ايران را بپذيرد و بدينطريق از يک همه سوزی اتمی اجتناب نمايد.

فيدل کاسترو که در يک نشست فوق العاده پارلمان کوبا سخنرانی می کرد گفت که رهبران قدرتمندترين کشورهای جهان، چه متحد و چه دشمن، به استثنای اسرائيل، اوباما را از تجاوز [به ايران] برحذر می دارند.

پس از اشاره به تبار آفريقائی و سفيد رئيس جمهور و همچنين به ريشه های اسلامی و مسيحی او، فيدل کاسترو گفت که اوباما در صورت اجتناب از جنگ تمام احترامی که شايسته آن است را دريافت خواهد کرد.

او تاکيد کرد که اگر اوباما فرمان حمله را صادر کند، فرمان مرگ صدها ميليون انسان، از آنجمله تعداد بيشماری از ساکنان کشور خود و خدمه کل ناوگان دريائی ايالات متحده در آبهای اطراف ايران را صادر کرده است.

فيدل کاسترو گفت، همزمان آتش همه سوز در خاورميانه و خاور دور و در تمام يوروسيا شعله ور خواهد شد و نظم واقعی حاکم بر کره زمين دوام نخواهد آورد و بطور ناگزير و فوری فرو خواهد ريخت.

او گفت که ارز های قابل مبادله، بعنوان ابزار نظمی که زحمت و فداکاری نامحدود را بر فقرا تحميل کرده است، ارزش خود را از دست خواهند داد.

وی افزود شکل های نوين توزيع کالاها و خدمات، آموزش و مسير روندهای اجتماعی بطور مسالمت آميز ادامه خواهند يافت، اما اگر جنگ آغاز شود، نظم اجتماعی موجود ناگهان ناپديد خواهد شد، و هزينه بطور نامحدودی عظيم خواهد بود.

او تاکيد کرد می توان جمعيت جهان را تنظيم کرد؛ مانع تغييرات اقليمی شد؛ کار مفيد را برای کل بشريت تضمين نمود؛ بيماران را درمان کرد، دانش، فرهنگ و علوم اساسی را در خدمت بشريت قرار داد؛ لازم نيست کودکان، نوجوانان و جوانان جهان در هولوکاست اتمی نابود شوند.

فيدل کاسترو گفت او درست هشت هفته پيش فکر می کرد که هيج راه حل محتملی برای خطر جنگ فوری وجود ندارد.

او گفت سناريوی مقابل او آنچنان دراماتيک بود که او بغير از بقای محتمل بخشی از اين نيمکره يا مناطق دور افتاده کره زمين که دليلی برای هدف مسقيم قرار گرفتن شان وجود نداشت، راه ديگری نمی ديد.

او گفت عليرغم همه اينها، من سعی کردم. وی افزود خوشبختانه طولی نکشيد که پی ببرم اميدی هست، در واقع اميد ژرفی، بويژه اينکه اگر فرصت از دست برود، بدترين پيامدهای ممکن را خواهد داشت و نوع بشر آينده ای نخواهد داشت.

او گفت، اما احساس اطمينان کرد که چنان اتفاقی نخواهد افتاد و شرايط برای وضيعيتی که تا مدتی قبل تصور آنرا نمی کرد، آماده می شود.

رهبر انقلاب گفت تنها يک نفر بايد تصميم بگيرد: رئيس جمهور ايالات متحده. مطمئناً او بخاطر وظائف زيادی که دارد هنوز پی نبرده است، اما مشاوران او درک کرده اند.

او گفت می توان اين را با گام های کوچکی مانند متوقف کردن شکنجه جراردو هرناندز، کوبائی مخالف تروريسم ايجاد کرد، چيزی که طی 12 سال نفرت آشتی ناپذير عليه کوبا و خود او انجام نشده است.

او گفت ما امروز می توانيم پيش بينی کنيم که گام بعدی دادن اجازه ملاقات به آدريانا پرز، همسر او، يا آزادی فوری او، يا هر دو خواهد بود.

فيدل کاسترو تاکيد کرد که از طريق آدريانا پرز مطلع شد که روحيه او بعد از 12 سال حبس ناعادلانه و خشن عالی تر از هر زمان ديگری است و او در کنار هم ميهنان خود رنه گونزالز، رامون لابانينو، آنتونيو گوئررو و فرناندو گونزالز رنج برده است.
http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=211539&Itemid=1

تارنگاست عدالت: برای مشاهده ويدئوی سخنرانی فيدل کاسترو در نشست فوق العاده پارلمان کوبا به نشانی های زير مراجعه نماييد:
http://www.youtube.com/watch?v=X8pusNlgLpg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=2isodGN9x1Y&feature=player_embedded