سياسی

سگ جنگی واشنگتن

Washingtons Pitbull

یونگه ولت27.03.2010

مومیا جمال

برگردان: رضا نافعی

اسرائیل سگ جنگی واشنگتن

حتی پس از سفر نتانیاهو به واشنگتن نیز اسرائیل سیاست خارجی آمریکا را تعیین نمی کند . موضوع بر عکس است.

گویندگان اخبار رسانه های جمعی آمریکا در این روز ها  با لحنی حاکی از نگرانی در بارۀ خطر بد شدن مناسبات آمریکا و اسرائیل سخن می گویند . دلیلش هم اینست که  دستگاه رهبری دولتی آمریکا سیاست تل آویو را با لحنی سخت تند، که تا کنون سابقه نداشته است، علننا مورد انتقاد قرار داده است. در گذشته وضع طور دیگری بود. حتی وقتی اسرائیل حملات گسترده نظامی به همسایگان خود می کرد ، مثلا در 2006 به لبنان، نمایندگان رسمی آمریکا مانند خانم کندولیزا رایس ، وزیرخارجه آمریکا در آنزمان، آن رفتار وحشیانه را کم اهمیت جلوه می داد. اسرائیل خاک یک کشور مستقل را سراسر بمباران می کرد و او با وقاحت آن را ” درد زایمان دموکراسی ” می نامید.

گرچه انتقاد بندرت صورت  می گیرد ولی این امر نمی تواند بر یک واقعیت اساسی سرپوش بگذارد و آن اینکه: اسرائیل سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا در منطقه است و نه  برعکس. در میان چپ ها و همچنین راست ها فراوانند کسانی که معتقدند رهبری اسرائیل سیاست خارجی آمریکا را تعیین می کند. ریچارد بِکِر نویسنده مقیم کالیفرنیا ، یکی از معاونان  اینترناشنال اکشن سنتر که رمزی کلارک بنیان نهاده و از جمله عضو هیئت مدیره کمیته همبستگی  با فلسطین در آمریکا هم هست در کتاب خود بنام” فلسطین، اسرائیل و امپراتوری آمریکا ” دقیق تر به بررسی این موضوع پرداخته است. وی باین نتیجه می رسد که  گر چه لابی دولت صهیونیستی در ایالات متحده آمریکا از لحاظ مالی و سیاسی دارای نفوذ زیادی است ولی باز هم مصداق این مثل است که سگ دم را می جنباند ، نه، دم سگ را. قدرت لابی اسرائیل  زیاد است چون طبقه حاکم و هیئت حاکمه سیاسی چنین  می خواهد. دولت اسرائیل وسیله ایست در دست آنها برای جلوگیری از رشد  جنبش آزادی بخش خلقهای عرب و دیگر خلق های خاور نزدیک و میانه. آنچه که بکر در کتاب خود نوشته برای هر کس قابل درک است زیرا نویسنده اسناد محکمی ارائه می دهد که مطبوعات آمریکا تا کنون  تقریبا هیچ یک از آن  اسناد را منتشر نکرده اند .

در سال 1951 روزنامه اسرائیلی هاآرتس که به دو زبان عبری و انگلیسی منتشر میشود در یکی از سرمقاله های خود  در بارۀ نقش اسرائیل در منطقه  چنین نوشته است:” از اینرو تقویت اسرائیل  به قدرت های غربی کمک می کند تا توازن و ثبات  در خاور نزدیک پایدار بماند . در این امر نقش اسرائیل نقش سگ نگهبان است. و اگر زمانی مشکلی در کشورهای همسایه اش پدید آید، میتوان اطمینان داشت که اسرائیل آنها را گوشمالی خواهد داد ، بشرط آنکه کشور های غربی بموقع هردو چشم خود را ببندند.”

بگو مگو های لفظی فعلی میان نمایندگان رسمی تل آویو و واشنگتن چیزی نیست جز یک تغییر صحنه کوتاه در  تاریخ  دراز مناسباتی پر بار برای هردو طرف. اختلاف بر سر شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین و بخش شرقی وعربی بیت المقدس است نه بر سر یک تضاد اساسی . و در اختلافات جاری نشانی از شکاف بین دو دولت بچشم نمی خورد. جای تردید است که تا یک دو ماه دیگر این موضوع اصلا بیاد کسی مانده باشد.

آینده ما