Month: آوریل 2010

به نام پیکار علیه «پول های آلوده» هنگامی که بانکداران پلیس را خبر می کنند

نويسنده Gilles Favarel-GARRIGUES برگردان: منوچهر مرزبانيان از نگاه ثروتمندترین سپرده گذاران، دیرزمانی، تضمین رازپوشی در معاملات، همواژه حرمت و حیثیت بانکداری بود. با اینهمه بانک ها، درکشش خیزابی که نبرد بین المللی علیه پولشوئی «وجوه آلوده» و سپس علیه تأمین مالی تروریسم براه انداخته بود ناگزیر تحول پذیرفتند. این مؤسسات اینک اعضای نیروهای حافظ نظم و امنیت را به خدمت خویش می گمارند تا چنان مراقبت و نظارتی در معاملات مالی برپا دارند که به همان اندازه که دامنه آن گسترده است، قدرناشناخته هم باقی مانده.

بحثی در نشانه‌شناسی ایدئولوژی شعر امروز بخش یک : نیما یوشیج

خدامراد فولادی «همسايه» در شعر نيمايي بحثي در نشانه‌شناسي ايدئولوژي شعر امروز بخش یک : نیما یوشيج اشاره: شعر نو فارسي با نيما آغاز مي‌شود. به گمان بسياري، هر شاعر نوپردازي شاعري نيمايي است. زيرا كه نوپرداز است. در اين نوشتار قصد من تفكيك شاعران نيمايي از غيرنيمايي است. با معيارهايي كه نشان خواهم داد. غرض‌ام نشان دادن وجهي از كاركرد شعر، به ويژه بعد از نوآوري نيمايي در شعر است. و نيز، تاثيري كه نيما و سپس نيماييان از كشور «همسايه» پذيرفته‌اند و در شعرشان به خوبي نمايان است. با اين توضيح كه آن‌چه در

نگاه احمد شاملو به شعبده بازیهای رژیم و نمایش دوم خرداد

مسلم منصوری (١) » من خويشاوند نزديک هر ا نسانی هستم که خنجری در آستين پنهان نمی کند نه ابرو به هم می کشد نه لبخندش ترفند تجاوز به حق و نان و سايبان ديگران است. نه ايرانی را به انيرانی ترجيح ميدهم نه انيرانی را به ايرانی. من يک لر بلوچ کرد فارسم، يک فارسی زبان ترک. يک افريقايی اروپايی استراليايی آمريکايی آسيايی ام، يک سياه پوست زردپوست سرخ پوست سفيدم که نه تنها با خودم وديگران کمترين مشکلی ندارم، بلکه بدون حضور ديگران وحشت مرگ را زير پوستم احساس می کنم. من انسانی هستم در جمع انسانهای ديگر بر سياره ی مقدس زمين، که بدون ديگران معنايی ندارم «

جهانی کردن، کار خانگی و بهره کشی طبقاتی از زنان

احمدسیف عمده بحث هائی که بر سر مقوله جهانی کردن می شود از دیدگاههای متفاوت برروی نقش و موقعیت سرمایه و قدرت گرفتن شرکت های فراملیتی تمرکز کرده است. گروهی براین باورند که این تغییرات نوید دهنده آینده ای روشن تر از حال است و گروهی هم چون صاحب این قلم بر این عقیده اند که بدون تغییرات اساسی در شیوه اداره اقتصاد جهانی، آینده نه فقط ناروشن بلکه بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. دربرخورد به کار در این اقتصاد جهانی

زبان گنجی، زبانی برفراز تاریخ و زمان

علی رها «زبان جوهر بیان زنده تفکر است.» – کارل مارکس مارکس اولین فیلسوفی است که فلسفه را تاریخی و تاریخ را انسانی کرد. منظومه تفکر او سهم بی نظیری در تحول جوامع بشری و شکلبندی خوداگاهی جهان معاصر ایفا کرده است. بااینکه بیش از ۱۵۰ سال از تولد اندیشه مارکس میگذرد، جهت گیریهای گرایشات عصر ما یا بنوعی درتداوم و انکشاف ان و یا درتقابل با ان پابعرصه وجود گداشته اند. از اگزیستانسیالیسم (وجودگرایی) تا ساختارگرایی، و از مدرنیسم تا اندیشه پسا-مدرن، مستقیما

سرمایه سالاری، تبلیغات و زنان

احمدسیف اساس نظام اقتصادی سرمایه سالاری تولید کالائی است. تولید و توزیع و پس آن گاه مصرف کالاست که باعث انباشت سرمایه برای تولید بیشتر می شود. هرکدام از این حلقه ها که نباشد، نظام اقتصادی موجود به دست اندازمی افتد. از این نظر، تبلیغات که نقش مهمی در گسترش فرهنگ مصرفی موجود دارد، برای تکمیل این حلقه اهمیتی اساسی پیدا می کند. درابتدای کار، تبلیغات عمدتا صورت اطلاع رسانی داشت. درنزدیک به صد سال

«فلسفه عصر روشنایی و تفکر مدرن» اثر ژرژ پولیتزر

ترجمه توسط حمید محوی منتشر شده توسط «بررسی های مارکسیست»، شمارۀ 2 – سه ماهۀ اوّل 1989 «فلسفۀ عصر روشنایی و تفکر مدرن» به قلم ژرژ پولیتزر در 39 ژوئیه 1939 به مناسبت صد و پنجاهمین سالگرد انقلاب فرانسه