سياسی

پیش کش به همه ی زنان برابری خواه و مبارز

خدامراد فولادی

پیش کش به همه ی زنان

برابری خواه و مبارز

این طور بود که …

از همان روز اول

که لای قانون کودکانه ی قنداق

پیچیده شد

و خروس پیر محله

اواز خوشامد خواند

در گوش اش

فهمید

که بایدمرغ خانگی شما باشد

و کنیز خروس های محل

و همین طور بود

که نام اش هم

کنیز شما      شد.

برای ان که

حجت را تمام کنید بر او

به پابوس اقای خیالی بردید و

گوش اش را سوراخ کردید

که تا عمر دارد

حلقه به گوش یک اقای واقعی باشد.

بعدها

از بخت بدتان

شد فروغ فرخ زاد

یا مرضیه ی احمدی اسکویی

یا اشرف دهقانی

و با زبان فارسی

به خروس های بی سواد نا فارسی زبان محله

گفت:

من یک زن ام

نه کنیز حلقه به گوش اقایانی

که شما باشید

و  نمی خواهم

لای قنداق قانون کودکان

پیچیده باشم

حالا که بزرگ شده ام

و نمی خواهم

فکر بی الفبای تان

روی الفبای فکرهای ام خط بکشد

شب و روز

این طور بود که         شد شاعر

یا چریک فدایی

و شما

به حکم قانون خانوادگی مرغان

کشتیدش       در یک تصادف ساختگی

یا انداختید    به زندان

به گمان ان که

کنده اید کلک هر چه نافرمان بر را

و سر به راه می مانند

از این پس

ان های دیگران.

حیف که           زنده نیستند

مرضیه و فروغ

که ببینند

سرریز کرده خیابان ها

میلیون میلیون

از فروغ و مرضیه و اشرف

بی حلقه ی کنیزی در گوش

یا مجوز کتبی اقایان

و ببینند

الفبای تکثیر شده ی

فکر روشن خود را

در دهان ادم ها.

اسفند ١٣٨٨