Month: مارس 2010

« دربارۀ اعتصاب »

نوشتۀ و.ا. لنین مقدّمۀ مترجم: مقالۀ «دربارۀ اعتصاب» لنین، که تنها قسمت نخست آن در دسترس قرار دارد، در اواخر سال 1899 و برای روزنامۀ کارگر (ارگان مرکزی منشویک ها) به رشتۀ تحریر درآمده است. ترجمۀ این مقاله نیز، نخستین بار در شمارۀ سوّم «کندوکاو» (نشریۀ سوسیالیست های انقلابی ایران) به سال 1354 انتشار یافت.

کوبا و پنجاهمین سالگرد اعلام جنگِ یک جانبه از سوی آمریکا

گرانما بین المللی برگردان: کیوان نوفرستی هاوانا، 17 مارس. کوبا، در شرایطی که با کارزار تبلیغاتی خصمانۀ دیگری از سوی ایالات متحده رو در روست، امروز به یادآوری 50 مین سالگرد فرمان اجرایی آیزن هاور، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در موافقت با انجام عملیات پنهانی و تروریستی علیه این جزیره می پردازد.

جنبش اجتماعی و اجتماع در جنبش: بخش چهارم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی

بخش چهارم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی: جنبش اجتماعی و اجتماع در جنبش پیشینه بر سلسله مقالات : در طی دو سال گذشته ،به همراه تعدادی از دوستان و هم نظران ، بحث های متعددی را در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی به پیش برده ایم. در عین حال ،صحبت از جمع بندی این بحث ها و به نگارش درآوردن آن همیشه مد نظر ما نیز بوده است. بحث اساسی ما در مورد نگارش، بر این پایه استوار بوده است ، که مبنای نگارشی همیشه می باید ابعادی را مورد توجه قرار دهد که بدان کمتر پرداخت شده و نه اینکه تکرار گفتمان دیگران،

جنبش کارگری در آمریکا

جنبش کارگری در آمریکا * فریدریش انگلس ده ماه از زمانیکه من به خواهش مترجم [خانم فلورنس کلی ویشنوتسکی] « متممی » بر این کتاب نوشتم، می گذرد. در فاصله این ده ماه انقلابی در جامعه آمریکا صورت گرفت که در هر کشور دیگر لااقل ده سال به طول می انجامد. در فوریه 1886 افکار عمومی آمریکا در این باره وحدت نظر داشت که در آمریکا یک طبقه کارگر – به مفهوم اروپائی آن – اصولا وجود ندارد (1). و نتیجتاً یک مبارزه طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران – آنطور که

بدکردار همیشه هم بد فرجام نیست

بدکردار هميشه هم بد فرجام نيست نويسنده: Serge HALIMI دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک برگردان: Shervin AHMADI شروين احمدي دولت ها بدون گرفتن هيچ گونه تضميني بانک ها را نجات دادند. بانک ها امروز قدرت بازيافته شان را بر عليه دولت ها بسيج مي کنند. و با سواستفاده از افشاي عملکردهاي نادرستی که خود بانک ها به آنها توصیه کرده اند، از آن ها باج می گیرند. زيرا وقتي اعتبار دولتي کم مي شود، اين نرخ بهره وام ها است که افزايش مي يابد…

وزش باد اصلاحات بر پیکر تامین اجتماعی – عملکرد سیستم های بهداشتی جهان به چه صورت است ؟

وزش باد اصلاحات بر پيکر تامين اجتماعي عملکرد سيستم هاي بهداشتي جهان به چه صورت است ؟ نويسنده: Martine BULARD روزنامه نگار و معاون سردبيری لوموند ديپلماتيک برگردان: Marmar KABIR مرمر کبير

روایت علی اشرف درویشیان از فقر، زندگی کارگری و نوروز – بیشتر زندگی‌ام را با مردم فرودست گذرانده‌ام

ايلنا: جواني درويشيان متعلق به نسل نويسندگان متعهدي است كه همواره آمالشان را در جامعه جستجو مي‌كنند. او مي‌گويد؛ از طلوع آفتاب بدم مي‌آيد مگر اينكه مطمئن باشم كه برآمدن آفتاب آغاز كاري جان‌فرسا برايم نيست. به ويژه در كودكي طلوع آفتاب برايم آغاز رنج و عذاب كار بود. اما تا دلت بخواهد زمستان و هواي ابري را دوست دارم. دلم مي‌خواهد صبح كه از خواب بيدار مي‌شوم سه متر برف باريده باشد. چنان‌كه نتوان در خانه را باز كرد. اما حتي با اين نويسنده‌اي با اين نگاه خاص هم مي‌توان از نوروز سخن گفت.

رهبر و رهبریت بخش سوم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی

بخش سوم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی: رهبر و رهبریت پیشینه بر سلسله مقالات : در طی دو سال گذشته ،به همراه تعدادی از دوستان و هم نظران ، بحث های متعددی را در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی به پیش برده ایم. در عین حال ،صحبت از جمع بندی این بحث ها و به نگارش درآوردن آن همیشه مد نظر ما نیز بوده است. بحث اساسی ما در مورد نگارش، بر این پایه استوار بوده است ، که مبنای نگارشی همیشه می باید ابعادی را مورد توجه قرار دهد که بدان کمتر پرداخت شده و نه اینکه تکرار گفتمان دیگران،