پرش به محتوا

ماه: فوریه 2010

«اجماع پکن»

نوشته Serge HALIMI دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک برگردان:  Shervin AHMADI شروين احمدي با تکرار جمله معروف مائو در اول اکتبر ١٩٤٩، آقاي هوجينتائو، جانشين دور(و بسيار دورشده از) […]