Month: فوریه 2010

فمینیسم؛ نحله ها، دیدگاهها

خسرو صادقی بروجنی دررابطه با تعریف فمینیسم (FEMINISM) تا آنجا که این مسئله به خود فمینیستها مربوط می‌شود، جالب است بدانیم که آنها تعریف واحدی از این عنوان ندارند و به عبارت دیگر در تعریف فمینست متفق‌القول نیستند. در این مکتب گروه‌های متفاوتی وجود دارد که در حالی‌که هر یک خود را فمینیست می‌خوانند از جهات بسیاری متمایز از یکدیگرند. این واقعیت باعث شده است که تعریف یک گروه از فمینیست مورد قبول گروه دیگر واقع نشده و لذا روی تعریف معینی توافق وجود نداشته باشد. در هر حال این امر مسلمی است که فمینیست با نگرش به جهان از زاویه زن و منافع خاص او شناخته می‌شود. برای فمینیست، زن مرکز واصل می باشد. از این رو با اعلام این‌که زن‌ها تحت انقیاد مردها قرار دارند کوشش در راه رهایی آنان از این انقیاد را وظیفه خود می‌دانند.

فلسفه تحوّل یا تحّول فلسفه

دنیز ایشچی نسل جوان روشنفکر ترویج میخواهد، نه تبلیغ. ترویج باید بر محور بک ایدئولوژی و سپس تئوری تعریف شده تحوّلگرایانه بنیادین استوار باشد. این بافت فکری باید بر فلسفه خود شناسی اجتماعی در این مقطع تاریخ جهانی استوار بوده باشد. ترویج آرمانهای مردمی تنها بر اساس برنامه حدّاکثر جنبش میتواند استوار باشد. آرمانهای تاکتیکی مبتنی بر خواسته های حدّاقل به هیچ وجه نمیتواند تشنگی نیازهای فکری نسل جوان امروزین را ارضاء بکند.

"دلیر باش و فهم خود را به خدمت گیر!"

يادداشتی در سالمرگ ايمانوئل كانت خسرو ناقد هفته‌نامه ايراندخت: يكشنبه دوازدهم فوريه سال ۱۸۰۴ ميلادی است. ناقوس‌های كليساهای شهر كونيگسبرگ يازده بار كه به‌صدا درمی‌آيند، ايمانوئل كانت، نامدارترين فرزند شهر، در حالی كه اندكی بيش از دو ماه به آغاز هشتاد سالگی او نمانده بود، چشم از جهان فرومی‌بندد. كانت خاموش و آرام سر بر بالين نهاده بود. چند سالی بود كه با تنی بيمار و روحی خسته در بستر افتاده بود. دستِ كم دو سال بود كه ديگر هيچ اثری از نبوغ و فعاليت فكری در او يافت نمی‌شد. او خود چند سال پيشتر به دوستانش گفته بود: «سرورانِ عزيز! من پير و رنجور شدهام، شما بايد مرا مانند كودكی خردسال در نظر بگيريد». و حال تنی چند از دوستانش بر بستر مرگ او گرد آمده بودند و لحظه‌ای پيش، تنها برنيامدن نفس از سينه نحيف او را احساس كردند. پيكر اين مرد بزرگ به هنگام مرگ رنجور شده و خُرد و كوچك می‌نمود. جثه او در اثر بيماری طولانی باريك و استخوانی شده بود و اسكلتی را می‌ماند كه در جعبه‌ای شيشه‌ای به …

طرح‌های مارکس و انگلس از انقلاب

نوشته: میشل لووی ترجمه: ناصر سعیدی توضيح مترجم: متني كه در ادامه از نظر گرامي‌تان مي‌گذرد، برگردان فصل اول از كتاب ميشل لووي با مشخصات زير است: Michael Lowy, Revolution ohne Grenzen – Die theorie der permanenten Revolution / 1. Auflage – Frankfurt a.m. Sep 1987.

اعتصاب سیاسی سراسری روسیه

ولادیمیر ایلیچ لنین هواسنج خبر از یک طوفان می دهد – این چیزی است که امروز در روزنامه‌های خارجی که حاوی تلگرافاتی دربارۀ رشد عظیم اعتصاب سیاسی سراسری روسیه هستند، اظهار شده است. تنها هواسنج نیست که خبر از وقوع طوفان می دهد: همه چیز را گردباد قدرتمند حملۀ سخت پرولتاریا از جا کنده است. انقلاب با سرعتی حیرت آور به پیش می رود، حوادثی بسیار را با خود به همراه می آورد، و اگر که بخواهیم شرح مفصلی از سه یا چهار روز

دلهره های با نام و نشان اصلاح طلبان

سهراب صبح اسفند 1388 آنان دلهره دارند. آنان وحشت زده اند. آنان از خشونت بیزارند. آنان از انقلاب می ترسند. آنان از شبح موش کور تاریخ نیز هراسناکند. آنان در سودای احیای مسیح و ماندلا و گاندی دیگری در سویدای وجود خود پیله ی خم شدن سرها و دریوزه گی از پادگان ها را می تنند و به مردم پرچم سفید تسلیم هدیه می دهند. پرچمی که از داغ و درفش و شط تازیانه ی دژخیمان سرخ می شود. آنان به سرخی خون شتک زده بر سنگ فرش خیابان ها چشم

یورو و دلار دوقلوهائی که با هم سقوط می کنند و عصای شکسته ای که آلمان زیر بغل یونان فلج شده می گذارد

یورو و دلار دوقلوهائی که با هم سقوط می کنند یونگه ولت روزنامه چپ آلمان راینر روپ برگردان: رضا نافعی نوسانات شدید اخیر قیمت ها نشانه بی ثباتی دوباره و فزاینده در بازارهای بین المللی سرمایه و ارز  است. ولی این بار  بی پولی بانک ها علت اصلی  نیست، اینک بحران  مالی گریبان دولت ها را گرفته است. امروز در بازار

کارکرد برنامه های ضداجتماعی تعدیل ساختاری

پژوهش: ب. کيوان برای برخی برنامه های تعديل ساختاری، يک عمل جراحی بدون شک دشوار، امّا ضروری برای بازسازی اقتصادی است. برای برخی ديگر که به نتيجه های بی درنگ اجتماعی مانند طرد و از بين رفتن فيزيکی پيش رس ميليون ها فرد در جنوب توجه دارند چنین تدبیرها بطور قاطع، به عنوان هدف هایی که نمی توانند وسيله ها را توجیه کنند، محکوم است. در گروه نخست، زبان گاه تکیه های مسیحایی برای بیان ایمان به بازار پیدا می کند … در گروه دوم، مسئله عبارت از باورهای ایمانی به عامل هایی است که این سیاست ها را اجرا می کنند و اغلب روش تحلیلی را جایگزين می کنند.

همکاری اروپا با تروریسم اسرائیل

منبع: مجلۀ القدس العربی، ۲۰ فوريه ۲۰۱۰‏ نويسنده: عبدالباری عطوان (سردبير)‏ برگردان: احمد مزارعی ‏ اقدام تروريستی «موساد» در به قتل رسانيدن محمود مبحوح، يکی از بنيانگذاران گردان عزالدين قسام در ‏فلسطين، نه فقط موجب رسوايی دستگاه امنيتی دولت فلسطين و همکاری بعضی از اعضای رهبری آن با دولت ‏اسرائيل

زنان دستفروش در هیاهوی مترو

ایران: در همایش توانمندسازی و توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار که از سوی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران برگزار شد، گروهی از پژوهشگران با ارائه مقالات مرتبط بخش‌هایی از زندگی این دسته از زنان کشور را زیر ذره‌بین گذاشتند.یکی از مقالات ارائه شده در این همایش به بررسی وضعیت زنان دستفروش مترو اختصاص داشت که توسط مریم نهاوندی و سمیه آجورلو تهیه شده است. متن زیر خلاصه‌ای از این مقاله است.

دیالکتیک؛ از هگل تا مارکس

خسرو صادقی بروجنی – مقدمه – مکتب تضاد (دیالکتیک)چه می گوید؟ – ریشه‌های تاریخی دیالکتیک – دیالکتیک هگل – نواقص دیالکتیک هگل – دیالکتیک مارکس: مارکس و مکتب تضاد – تضاد طبقاتی در اندیشه مارکس – منابع

اتحادیه ­های جدید اجتماعی، انترناسیونالیسم، ارتباطات- فرهنگ و همبستگی در یک چارچوب.

پیتر واترمن ح.آزاد مقدمه: سرمایه­داری جدید به اضافه کار و کارگر جدید مساوی با اتحادیه جدید؟ این مقاله تلاشی است برای این که به فشرده­ترین شکل، نظراتی را در مورد نوعی جدیدی از اتحادیه، متناسب با نظم و بی نظمی موجود جهانی ترکیب کنیم. این نظرات در باره­ی 4 جنبه­ یا روابط متقابل فشرده در باره­ی تعرض کار است که من در دهه­ی اخیر روی آن کار کرده­ام.

نامهرورزی یارانه‌ای

فريبرز رييس‌دانا گر بدين سان غم بيمار بخواهد خوردن     خوش طبيبي است بيا تا همه بيمار شويم اوايل قرن بيستم ليبراليسم به معناي واقعيِ شناخته شده‌ي آن كه امروز نيز كمابيش همان معنا را مي‌دهد فرو پاشيد. ليبراليسم در وجه اقتصادی، كه عمده‌ترين وجه اين مفهوم است؛ به معناي جدايي دولت از اقتصاد، تجارت

در باره هدفمند کردن یارانه ها

صادق افروز در 15 دیماه 1388 لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23 دیماه به تایید شورای نگهبان رسید .سپس مجلس شورای اسلامی با 134 رای موافق در مقابل 80 رای مخالف ایجاد سازمانی به نام سازمان هدفمند کردن یارانه ها را نیز به تصویب رساند .گام های نخست برای عملی کردن این قانون در دولت های رفسنجانی و خاتمی برداشته شده بود ولی به دلیل مخالفت کسانی که خود امروزه طرفداران پرو پا قرص این قانون هستند هیچگاه به قانون تبدیل نشد . امروزه کسانی طرفدار پرو پا قرص این قانون هستند که نقش های کلیدی در دولت احمدی نژاد دارند و کسری بودجه بسیار بالا آنان را نگران می سازد .

سرگذشت نزول کامل چپ آمریکا بین سالهای ۲۰۱۰-۱۹۶۰

نويسنده Alexandre COCKBURN الکساندر کوکبرن* * يکي از دو مدير نشريه کانترپانچ و سامانه اينترنتي به همين نام است. نشريه و سامانه مزبور که بيشترين خواننده را دارند، برخي از استوارترين بررسي ها را در بردارند که بهترين دليل و برهان در باره سياست امپرياليستي ايالات متحده، گرايش هاي نو ليبرالي غرب و ناداني از ضرورت هاي زيست بومي کره زمين را ارائه مي دهد. (www.counterpunch.org)

صعود ممانعت پذیر پاسداران انقلاب سلطه اقتصادی پاسداران

صعود ممانعت پذير پاسداران انقلاب  سلطه اقتصادي پاسداران نویسندگان: بهروز عارفی و بهروز فراهانی در روزهائي که ايران سي و يکمين سالگرد انقلاب اسلامي را جشن مي گيرد، جنبش اعتراضي که از ژوئن ٢٠٠٩ تداوم يافته، بر تحولات اجتماعي تاثيري برجسته داشته است. رژيم که با تغيير و تحول وبحران کنوني روبروست، ميان سرکوب و مصالحه در نوسان است. تحولات پاسداران رويدادهاي انقلاب اسلامي را بازتاب مي دهد.

«اجماع پکن»

نوشته Serge HALIMI دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک برگردان:  Shervin AHMADI شروين احمدي با تکرار جمله معروف مائو در اول اکتبر ١٩٤٩، آقاي هوجينتائو، جانشين دور(و بسيار دورشده از) وي، شصت سال بعد اعلام کرد : « امروز چين به پشتوانه دستاوردهاي سوسياليسم برپا ايستاده است». برپاخواستن چين چشم گير است و ژاپن و اروپا مدتهاست که ديگر نه مي توانند اين کشور را تحقيرکنند و نه تکه تکه. از آن مهم تر آنکه وضعيت

خصوصی سازی خدمت های عمومی خصوصی سازی دموکراسی است

از: تونی آندره آنی برگردان: ب. کیوان دفاع از خدمت های عمومی یکی از نقطه های داغ کشمکش با سیاست های نولیبرالی نه فقط در فرانسه بلکه در سراسر جهان است و از این رو، گره گاه چیزهای مختلف را تشکیل می دهد؛ چون همزمان برای نقد این مسئله ها بکار می رود: کالایی شدن تعمیم یافته (به نام «برآوردن نیازها»)، منطق سودآوری مالی (به نام معیارهای دیگر مدیریت)، انفجار نابرابری ها (به نام برقراری شکل معین برابری)، جهانی شدن مبادله گری آزاد (به نام ويژگی ملی یا محلی، بويژه فرهنگی)، کاهش امر سیاسی (به نام اصلاح سیاست های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی). بنابراین، این مبارزه اغلب مبهم است؛ زیرا روی پایه های تئوریک محکم استوار نیست و نگرش های بسیار مختلف را در می آمیزد.

خنجر خیانت را گرُباچف، در پهلوی آلمان دمکراتیک فرو کرد

گفتگوی “آرنولد شولتزل” با “هانس مُدرو” نخست وزیر جمهوری دمکراتیک آلمان برگرفته از:یونگه ولت ترجمه رضا نافعی مُدرو که رهبر افتخاری حزب سوسیالیست آلمان دمکراتیک بود، بعد از وحدت دو آلمان، نماینده مجلس آلمان و نماینده آلمان در پارلمان اروپا شد و اکنون رئیس سنی شورای رهبری حزب چپ آلمان است. – شما روز سی ام ژانویه 1990 برای گفتگو با میخائیل گرباچف، در بارۀ مسائل مربوط به آلمان به مسکو سفر کردید. گرباچف در آن زمان دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی بود. این سفر چه وقت به تصویب رسید و چگونه انجام شد؟

بعد ازظهر نشئۀ یمن * تجارت «قات» اقتصاد را بهبود می‌بخشد

نوشته Roger GAESS برگردان: Narmin BARAHENI نرمین براهنی Fariborz FARSHIM فریبرز فرشیم يک روز بعد از ظهر، يا عصر، راه بيافتيد توي يکي از خيابان‌هاي اصلي يمن، هر کدام که مي‌خواهد باشد، و بالا و پايين برويد، مرداني را خواهيد ديد که با لپ‌هاي برآمده آرواره مي جنبانند و برگ «قات» مي‌جوند. «کاتينون» و «کاتين» اجزاء نشئه‌آور قات هستند. «قات» يا کاتا ادوليس در شاخ آفريقا هم کشت مي‌شود. اما، در يمن که برخوردهاي خشن دولتي-قبيله‌اي در شمال آن و تجديد نيروي

کالبد شکافی عقلانیت

آگنس هللر مترجم: محمدتقی برومند (ب. کیوان) اشاره نوشته ای که زیر عنوان «کالبد شکافی عقلانیت»از نظر می گذرد، بر گرفته از رساله مفصل دویست صفحه ای آگنس هللر به نام «زندگی روزمره و عقلانیت» است .این رساله شامل مجموع مقاله هایی است که در سال 1983 در

در گرامیداشتِ‮ ‬پل سویزی

در گراميداشتِ‮ ‬پل سويزی،‮ ‬ما مصاحبهء زير را روی سايت می گذاريم‮. ‬اين مصاحبه را هیأت تحريريهء انديشهء رهايی در سال‮ ‬۱۹۹۱‮ ‬انجام داده بود و ما ترجمهء فارسی آن را در شمارهء‮ ‬۴‮ ‬انديشه و پيکار،‮ ‬آذرماه‮ ‬۱۳۷۲‮/ ‬دسامبر‮ ‬۱۹۹۳‮ ‬منتشر کرديم‮. ‬خوانندهء علاقه مند به مباحث اساسی جنبش کمونيستی با خواندن اين متن،‮ ‬به روشنی درخواهد يافت که برخی نکات درست و پيشگويانه ای که پل سويزی با روشن بينی و تواضع علمی‮ ‬نمونه اش دربارهء اوضاع سياسی و اقتصادی جهانی،‮ ‬مبارزه با سرمايه داری و نيز وضعيت کمونيست ها و مبارزه در راه سوسياليسم مطرح کرده،‮ ‬همچنان به قوت خود باقی ست‮. ‬از دوست مصاحبه کننده که با انتشار مجدد اين متن موافقت کرد صميمانه سپاسگزاريم‮.‬ انديشه و پيکار مصاحبه با پل سويزی هیأت تحريريه انديشهء رهايی يادداشت‮:‬ پل سويزی دربارهء سرمايه داری و سوسياليسم مطلب زياد نوشته است‮. ‬آثار عمدهء او از جمله عبارت اند از‮: »‬تئوری توسعهء سرمايه داری‮« (‬۱۹۴۲‮)‬،‮ »‬سرمايهء انحصاری‮« (‬۱۹۶۶‮)‬،‮ »‬دربارهء انتقال به سوسياليسم‮« (‬۱۹۷۱‮)‬،‮ »‬عوامل محرکهء سرمايه داری آمريکا‮« (‬۱۹۸۷‮) ‬و‮ »‬بحران اجتناب ناپذير‮« (‬۱۹۸۸‮). ‬دربارهء …

پل سوئیزی وفادار به سوسیالیسم تا دم مرگ!

برگردان: ع. میرزایی پال سوئیزی، آنگونه که نشریه معتبر وال استریت جورنال در سال 1972 از قول جان کنث گلبریث نقل کرد «فرهیخته‌ترین اقتصاددانان مارکسیست آمریکایی نیمه دوم سده بیستم» بود. (1) اعتبار و نفوذ فکری سوئیزی، که ابعادی جهانی داشت، عمدتا در دو حوزه بود: – به عنوان اقتصاددان و جامعه شناس رادیکال  پیشتاز و – به عنوان پایه‌گذار اصلی اندیشه سوسیالیستی نوع امریکایی، در مقام موسئس مشترک و سردبیر مشترک نشریه مانثلی ریویو. سوئیزی در 10 آوریل 1910 در نیویورک متولد شد و در روز 27 فوریه 2004 (8 اسفند 1382) در شهرک لارچ مونت (حومه نیویورک) در 94 سالگی درگذشت، و بدین ترتیب، جهان اقتصاد و علوم توسعه یکی از اندیشمندان اثرگذار، خوش فکر، و مستقل خود را از دست

رکود و مبارزه طبقاتی

تری مک‌پارتلان ترجمه بابک کسرایی سال ۲۰۰۹ را بیش از همه سالی می‌شناسند که سقوط سیاسی و اجتماعی در پی بحران سرمایه‌داری جهانی بر صدها میلیون کارگر در سراسر جهان تاثیرات چشمگیر گذاشت. اما سال با اشغال وحشیانه غزه به دست اسرائیل آغاز شد. میلیون‌ها نفر ناظر بودند که ارتش اسرائیل عازم جنگی به شدت یک طرفه علیه فلسطینیان شد. حداقل ۱۴۰۰ فلسطینی به قتل رسیدند و تنها ۱۳ اسرائیلی کشته شدند.

نقد حقیقت و حقیقت نقد

خدامراد فولادی بحث فلسفی و اندیش مندانه ی ع .چلیاوی با عنوانِ « یادداشتی برروشِ نقد » درنقدِ نوشماره ی 16 می تواند آغازگر بحثِ گسترده ای پیرامونِ نقد و روشِ نقدِ حقیقت یاب باشد . این که حقیقت چیست و نقد حقیقت یاب چه گونه نقدی است (باید باشد) می تواند از جنبه ها و دیدگاه های مختلف مورد بحث و اظهار نظر قرار گیرد . ضمن آن که به دلیل فلسفی بودن مسئله ، بسیاری نکات باریک تر از مو را می شود در خلال این گونه پلمیک های دیدگاهی

نقد سوسیال- لیبرالیسم مرتضی محیط (بخش اول)

موسی فرهمند التقاطی گری با رگه های کمرنگ از مارکسيسم و تمايل آشکار به گرايش ليبراليسم بورژوايی در انديشه دکتر مرتضی محيط، در شرايط امروز نمی تواند ضربه ای مهلک به جنبش اعتراضی توده ای و کارگری وارد سازد. ضربه ای مهلک از اينرو که ايشان با داشتن يک تريبون تبليغی – ترويجی    ( تلوزيون پيام افغان) و البته مخاطبان زياد که طی ساليان دراز گذشته با ماسک مارکسيسم و چپ بر چهره ، برای خود دست و پا کرده است. البته جای خوشوقتی است که ايشان را ( فعلا) با جنبش کارگری سروکاری نيست، گرچه گاهی آنها را با لحن تحقير آميز «طبق طبق شدن» – که البته منظورش متشکل شدن آنها است- مورد نوازش!؟ قرار می دهد، – سخن پراکنی روز ۵ ديماه ۸۸ – اجالتا تسويه حساب با آنها را به دليل طوفان اعتراضی جنبش توده ای مردم، که البته خود مرکب از توده های کارگر ، دانشجو( که اکثريت آنها فرزندان کارگران و زحمتکشان هستند) معلمان، پرستاران ( که ايضا اينان نيز خود مزد بگير و فروشندگان نيروی

مارکسیسم و مذهب: چالشِ یزدان شناسیِ آزادیبخش

میشل لووی Michael Lowy ترجمه یِ حسن مرتضوی به هنگام تدارک پروندهی »چپ و مذهب»، کتابِ «در بارهی تغییر جهان» نوشتهی میشل لووی را، دوباره مرور کردم. کتاب، مجموعه مقالاتی در بارهی فلسفهی سیاسی از کارل مارکس تا والتر بنیامین است که توسط حسن مرتضوی ترجمه شده و انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در تهران، آن را منتشر کرده است. با مطالعه دوبارهی مقالات کتاب، حیفام آمد که مقالهی «مارکسیسم و مذهب: چالش یزدان شناسیِ آزادیبخش» را در این پرونده استفاده نکنم. اکثر مقالات این کتاب : «مارکسیسم و رمانتیسمِ انقلابی»، «مارکسیسم و دیدِ آرمانشهری»، «مارکسیستها و مسئلهی ملی»، «برداشت رُزالوکزامبورگ از سوسیالیسم یا بربریت»، «مارکوزه و بنیامین: بُعدِ رمانتیکی»، « مذهب، آرمانشهر و ضد مدرنيته»، «زنگِ خطر: نقدِ والتر بنیامین از تکنولوژی» و… بعد از گذشت سالها هنوز ارزش خود را از دست ندادهاند.1

جان هالووی: نوع دیگری از سیاستجان هالووی: نوع دیگری از سیاست

گفتگوی پیران آزاد با جان هالووی برگرفته از نشر بیدار   http://www.nashrebidar.com توضیح: «جان هالووی» زاده ایرلند است، بخشی از عمر خود و دوره تحصیلات را در اسکاتلند گذرانده و حالا سالهاست که ( از هزار و نهصد و نود و دو)  در مکزیک زندگی و در دانشگاه پوئبلو در دوره تحصیلات تکمیلی، جامعه شناسی تدریس می¬کند. هالووی یکی از سرشناس¬ترین فعالان اندیشه و نظر در جنبش جهانی ضد سرمایه¬داری معاصر است. یکی از کتاب¬های او با نام «تغییر جهان بدون گرفتن قدرت : مفهوم امروزی انقلاب» از

آیا می توان جهان را بدون کسب قدرت تغییر داد؟

مناظره جان هالووی و الکس کالینیکوس مترجم: ح. ریاحی آن چه می خوانید مناظره ای است بین الکس کالینیکوس و جان هالووی نویسنده ی کتاب» تغییر جهان بدون کسب قدرت». این بحث نمونه ا ی آموزنده از یک فرهنگ بالنده بین دو گرایش چپ ضدسرمایه داری را نشان می دهد. فرهنگی که از یک سو بیان گر گسست از شیوه ی استالینی حذف، سانسور و امتناع از گفتگو، و از سوی دیگر بیان شفاف و جسورانه ی ایده ها و تمایزها در عین حفظ وحدت عملی در مبارزه را منعکس می کند. بالیدن این نوع

ترَک انداختن در سرمایه داری و ستیز با دولت

صفحاتی از کتاب جدید جان هالووی مقدمه و ترجمه: پیران آزاد مقدمه بحث در مورد «دولت» و چه گونگی برخورد به آن یکبار دیگر در میان مبارزان ضدسرمایه داری در سطح جهانی در دوره اخیر گل کرده است. و در دوره ای که خیزش انقلابی مردم در ایران همه چیز را در معرض تحول قرار

تنها یک پاسخ به جان هالووی

تنها یک پاسخ به جان هالووی میشل لووی با بسیاری از گفته­های او پیرامون سرمایه­داری، قدرت «ما»، قدرت «آن­ها» و  دموکراسی می­توانم توافق داشته باشم. ضمنا خوشحالم که اظهاراتم او را تشویق کرد تا نظراتش را پیرامون دموکراسی توضیح دهد، مفهومی که جایش در آن کتاب خالی بود. تعریف او از «دموکراسی» به عنوان مبارزه برای ایجاد جامعه خودگردان، یا به بیان دیگر، جامعه­ای که سرمایه دیگر در آن جائی ندارد و همین­طور دموکراسی شورایی او را می­پسندم، دموکراسی که در معنای اولیه کلمه، ضرورتا ضد سرمایه، انقلابی و کمونیستی است.

بحران عمیق ساختاری و بیداری مجدد جنوب

یونس پارسا بناب درآمد در پرتو بحران عمیق ساختاری که گریبان نظام جهانی بویژه راس آن ( آمریکا ) را گرفته است ، می توان گفت که از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو این دومین بار است که بعد امپریالیستی سرمایه داری به این شدت از

مارکس: پیروزی و اسطوره

الكس كالی‌نیكوس روزبه آقاجری این نوشته در فوریه‌ی 1999 در نشریه‌ی Socialist Review به چاپ رسیده است. از ترجمه‌اش یك دو سالی می‌گذرد. در بازترجمه‌ی آن فهمیدم نادرستی‌ها و بدفهمی‌هایی در ترجمه‌ی اولی راه یافته بوده است كه در این بازترجمه تصحیح شدند. این بازترجمه، دقتِ نظریِ راضی‌كننده‌ای دارد. در بیش‌ترِ سال‌هایِ دهه‌ی نودِ میلادی درست مانندِ سگی مرده با او برخورد می‌كردند؛ كارل ماركس بابِ روز نبود. از سالِ گذشته یا چیزی در همین حدود، مفسرانِ نشریه‌هایِ پرنفوذی مانندِ Financial times و New yorker  مقاله‌هایی را در تأییدِ پیوستگی و پیوندِ اندیشه‌ی ماركس با وضعیتِ كنونیِ جهان منتشر كرده ‌اند. كم پیش می‌آید كه هفته‌ای بگذرد و صفحه‌های اقتصادیِ Guardian ارجاعی به نقدِ ماركس از سرمایه‌داری نداشته باشند. در واقع بیل كلینتون با گفتن این كه: ”اقتصاد اینه، ابله!“ احیایِ دوباره‌ی آوازه‌ی ماركس را بیان می‌کند. تا جهانِ سرمایه‌داری در نیمه‌ی نخستِ دهه‌ی 1990 كام‌یاب می‌نمود، ماركس ناپذیرفتنی بود. اما اكنون كه اقتصادِ جهانی گرفتارِ دشواری‌هایِ هردم‌فزاینده است، دست‌آوردهایِ او بارِ دیگر به كار گرفته می‌شوند. این بازگشت به مارکس به شیوه‌هایی متفاوت‌تر از …

جستاری کوتاه در فلسفه ی تحلیلی

(شروین طاهری) (( انسان حیوان ناطق است )) این گفتار کهن که از ارسطو مانده ، نمایان کننده ی ارزش زبان در نزد آدمی است . اصلا تفکر چیزی جز بیان درونی نیست . اما زبان این ابزار دقیق چرا اینقدر با انسان و جهان اش بازی می کند ؟ چرا آدمیان هر آنچه می شنوند ، آن طور که می خواهند تفسیر می کنند ؟ مگر این کلمات چه جادویی دارند که دو گانه یا حتی چند گانه شنیده می شوند ، حال آن که صورتی یکسان دارند ؟ آنچه برجسته ترین پرسش قرن بیستم را مصروف خویش داشت چیزی جز همین ابزار ساده نبود. ارتباط و همبستگی این دستگاه ساده با جهان چگونه است ، و چگونه جهان از طریق آن منتقل می گردد ؟ اگرچه در پهنه ی این قرن شاهد انقلابات سترگی در دیگر متعلقات انسان بوده ایم ، اما بی شک بازگشت به دم دستی

دیالکتیک در مارکسیسم

روش شناسی متافیزیکی ، علمی و دیالکتیکی امین قضایی نظریه پردازان مارکسیست معمولا با عباراتی کلی از کنار مفهوم دیالکتیک گذر می کنند. این عبارات کلی ، با تاییدی محترمانه شیوه ی دیالکتیکی مارکسیسم را نوعی رویکرد کلی در نظر می گیرند  مانند توجه به سیالیت و

کمونیست‌ها و انتخابات

آنتونیو گرامشی روزبه آقاجری یادداشتِ مترجم: ترجمه‌ی این یادداشتِ كوتاه از آنتونیو گرامشی به‌هیچ‌وجه نباید به این معنا برداشت شود كه خواسته ام مانندِ برخی كسان ـ كه تا خبری می‌شود از چنته‌ی ’متونِ كلاسیك‘ متنی بیرون می‌آورند و پاسخ‌ها را در

شکل‌گیری ایده لنینی حزب

آنتوان آرتوس اقتباس: فرشته ستار لنین، پدر استالینیسم و گولاگ­هاست! ایدئولوژی مسلط، امروزه، دست از تکرار این ایده بر نمی­دارد. ایده­ای که به هر حال تازه هم نیست. مارکس تا حدی از این انتقاد معاف شده است، زیرا مسئولیت او را فقط در عرصه «تئوری» می­دانند. اما، لنین کسی است که ابزار سیاسی انقلاب را ایجاد کرد. او سال­هاست که مورد حملات بی پایان قرار دارد.

انقلابی نازک صدای افغانستان – صدایی از پشت اتاق

نويسنده   روزنامه نگار   Andrew Oxford ملالی جویا تنها ۳۲ سال دارد، ولی در تبعید بوده؛ یک پناهنده، معلم دختران در افغانستان دورۀ طالبان. ولی او اکنون جوان‌ترین عضو مجلس این کشور است، با این حال همچنان در حال گریز است و به مرگ تهدید می‌شود. افغانستان کشوری است جوان که جدال‌های کهنه آن را ویرانه کرده است. البته اشارۀ ما به دولت جدید که پس از حملۀ سال ۲۰۰۱ خلق شد (یا به جنگ‌های خشن بین‌قبیله‌ای که تا هزارۀ کنونی ادامه یافته) نیست. جوانی این ملت یک حقیقت آماری است که در گزارش‌های سازمان ملل و بانک جهانی ثبت و سپس دفن شده است: ۶۰ در صد از این ملت زیر ۲۵ سال دارد و بسیاری نیز بیش از این عمر نمی‌کنند. (۱)

خصوصی‌سازی، سرویس راه آهن آلمان را به زوال می‌کشاند

خصوصي‌سازي، سرويس راه آهن آلمان را به زوال مي‌کشاند چرا قطارهاي برلين به‌موقع حرکت نمي‌کنند نويسنده Olivier CYRAN اوليويه سيران، فرستاده لوموند ديپلوماتيک* * روزنامه نگار برگردان: Narmin BARAHENI نرمین براهنی Fariborz FARSHIM فریبرز فرشیم

آنتونیو گرامشی و نکوبیدن سر به دیوار

تا چند روز دیگر، یعنی 22 ژانویه (دوم بهمن)، 116 سال از تولّد آنتونیو گرامشی خواهدگذشت. آن‌چه را که آنتونیو  گرامشی ایتالیایی در آن سال‌های خون و بحران و بیداری و در طول عمر کوتاه 45 ساله‌اش‌ که 11 سال آن را در زندان موسولینی گذراند، خلق کرد هنوزاهنوز نه تنها بکر و بدیع، که حتا پیشروتر از بسیاری مکتب‌های فکری متاخر است؛ و جالب‌تر آن‌که تابناک‌ترین و عمیق‌ترین نوشته‌های او حاصل سال‌های زندان و بیماری و ناتوانی جسمانی او بوده‌است. چند سالی است که جهان، به کشف دوباره‌ی گرامشی برخاسته ‌است. ***

سه نقد بر زیبایی شناسی مارکسیستی لوکاچ

امین قضایی فلسفه­ی وجود زیبایی شناسی مارکسیستی بر این فرض مبتنی است که تحول نظم اجتماعی موجود و گذار از نظام اقتصادی سرمایه­داری، با دگرگونی بنیادین در روبنا و از جمله زیبایی شناسی و به تبع هنر همراه است. بی شک نظم جدید می­باید از روبنای ایدئولوژیک جامعه­ی بورژوایی که همه چیز را در ابهام و رازآمیزی فرو می­برد، افسون زدایی کند تا جامعه­ی جدید، انسان و فرهنگ نوینی را نیز به همراه آورد.