Month: فوریه 2010

فمینیسم؛ نحله ها، دیدگاهها

خسرو صادقی بروجنی دررابطه با تعریف فمینیسم (FEMINISM) تا آنجا که این مسئله به خود فمینیستها مربوط می‌شود، جالب است بدانیم که آنها تعریف واحدی از این عنوان ندارند و به عبارت دیگر در تعریف فمینست متفق‌القول نیستند. در این مکتب گروه‌های متفاوتی وجود دارد که در حالی‌که هر یک خود را فمینیست می‌خوانند از جهات بسیاری متمایز از یکدیگرند. این واقعیت باعث شده است که تعریف یک گروه از فمینیست مورد قبول گروه دیگر واقع نشده و لذا روی تعریف معینی توافق وجود نداشته باشد. در هر حال این امر مسلمی است که فمینیست با نگرش به جهان از زاویه زن و منافع خاص او شناخته می‌شود. برای فمینیست، زن مرکز واصل می باشد. از این رو با اعلام این‌که زن‌ها تحت انقیاد مردها قرار دارند کوشش در راه رهایی آنان از این انقیاد را وظیفه خود می‌دانند.

فلسفه تحوّل یا تحّول فلسفه

دنیز ایشچی نسل جوان روشنفکر ترویج میخواهد، نه تبلیغ. ترویج باید بر محور بک ایدئولوژی و سپس تئوری تعریف شده تحوّلگرایانه بنیادین استوار باشد. این بافت فکری باید بر فلسفه خود شناسی اجتماعی در این مقطع تاریخ جهانی استوار بوده باشد. ترویج آرمانهای مردمی تنها بر اساس برنامه حدّاکثر جنبش میتواند استوار باشد. آرمانهای تاکتیکی مبتنی بر خواسته های حدّاقل به هیچ وجه نمیتواند تشنگی نیازهای فکری نسل جوان امروزین را ارضاء بکند.

"دلیر باش و فهم خود را به خدمت گیر!"

يادداشتی در سالمرگ ايمانوئل كانت خسرو ناقد هفته‌نامه ايراندخت: يكشنبه دوازدهم فوريه سال ۱۸۰۴ ميلادی است. ناقوس‌های كليساهای شهر كونيگسبرگ يازده بار كه به‌صدا درمی‌آيند، ايمانوئل كانت، نامدارترين فرزند شهر، در حالی كه اندكی بيش از دو ماه به آغاز هشتاد سالگی او نمانده بود، چشم از جهان فرومی‌بندد. كانت خاموش و آرام سر بر بالين نهاده بود. چند سالی بود كه با تنی بيمار و روحی خسته در بستر افتاده بود. دستِ كم دو سال بود كه ديگر هيچ اثری از نبوغ و فعاليت فكری در او يافت نمی‌شد. او خود چند سال پيشتر به دوستانش گفته بود: «سرورانِ عزيز! من پير و رنجور شدهام، شما بايد مرا مانند كودكی خردسال در نظر بگيريد». و حال تنی چند از دوستانش بر بستر مرگ او گرد آمده بودند و لحظه‌ای پيش، تنها برنيامدن نفس از سينه نحيف او را احساس كردند. پيكر اين مرد بزرگ به هنگام مرگ رنجور شده و خُرد و كوچك می‌نمود. جثه او در اثر بيماری طولانی باريك و استخوانی شده بود و اسكلتی را می‌ماند كه در جعبه‌ای شيشه‌ای به …

طرح‌های مارکس و انگلس از انقلاب

نوشته: میشل لووی ترجمه: ناصر سعیدی توضيح مترجم: متني كه در ادامه از نظر گرامي‌تان مي‌گذرد، برگردان فصل اول از كتاب ميشل لووي با مشخصات زير است: Michael Lowy, Revolution ohne Grenzen – Die theorie der permanenten Revolution / 1. Auflage – Frankfurt a.m. Sep 1987.

اعتصاب سیاسی سراسری روسیه

ولادیمیر ایلیچ لنین هواسنج خبر از یک طوفان می دهد – این چیزی است که امروز در روزنامه‌های خارجی که حاوی تلگرافاتی دربارۀ رشد عظیم اعتصاب سیاسی سراسری روسیه هستند، اظهار شده است. تنها هواسنج نیست که خبر از وقوع طوفان می دهد: همه چیز را گردباد قدرتمند حملۀ سخت پرولتاریا از جا کنده است. انقلاب با سرعتی حیرت آور به پیش می رود، حوادثی بسیار را با خود به همراه می آورد، و اگر که بخواهیم شرح مفصلی از سه یا چهار روز

دلهره های با نام و نشان اصلاح طلبان

سهراب صبح اسفند 1388 آنان دلهره دارند. آنان وحشت زده اند. آنان از خشونت بیزارند. آنان از انقلاب می ترسند. آنان از شبح موش کور تاریخ نیز هراسناکند. آنان در سودای احیای مسیح و ماندلا و گاندی دیگری در سویدای وجود خود پیله ی خم شدن سرها و دریوزه گی از پادگان ها را می تنند و به مردم پرچم سفید تسلیم هدیه می دهند. پرچمی که از داغ و درفش و شط تازیانه ی دژخیمان سرخ می شود. آنان به سرخی خون شتک زده بر سنگ فرش خیابان ها چشم

یورو و دلار دوقلوهائی که با هم سقوط می کنند و عصای شکسته ای که آلمان زیر بغل یونان فلج شده می گذارد

یورو و دلار دوقلوهائی که با هم سقوط می کنند یونگه ولت روزنامه چپ آلمان راینر روپ برگردان: رضا نافعی نوسانات شدید اخیر قیمت ها نشانه بی ثباتی دوباره و فزاینده در بازارهای بین المللی سرمایه و ارز  است. ولی این بار  بی پولی بانک ها علت اصلی  نیست، اینک بحران  مالی گریبان دولت ها را گرفته است. امروز در بازار

کارکرد برنامه های ضداجتماعی تعدیل ساختاری

پژوهش: ب. کيوان برای برخی برنامه های تعديل ساختاری، يک عمل جراحی بدون شک دشوار، امّا ضروری برای بازسازی اقتصادی است. برای برخی ديگر که به نتيجه های بی درنگ اجتماعی مانند طرد و از بين رفتن فيزيکی پيش رس ميليون ها فرد در جنوب توجه دارند چنین تدبیرها بطور قاطع، به عنوان هدف هایی که نمی توانند وسيله ها را توجیه کنند، محکوم است. در گروه نخست، زبان گاه تکیه های مسیحایی برای بیان ایمان به بازار پیدا می کند … در گروه دوم، مسئله عبارت از باورهای ایمانی به عامل هایی است که این سیاست ها را اجرا می کنند و اغلب روش تحلیلی را جایگزين می کنند.

همکاری اروپا با تروریسم اسرائیل

منبع: مجلۀ القدس العربی، ۲۰ فوريه ۲۰۱۰‏ نويسنده: عبدالباری عطوان (سردبير)‏ برگردان: احمد مزارعی ‏ اقدام تروريستی «موساد» در به قتل رسانيدن محمود مبحوح، يکی از بنيانگذاران گردان عزالدين قسام در ‏فلسطين، نه فقط موجب رسوايی دستگاه امنيتی دولت فلسطين و همکاری بعضی از اعضای رهبری آن با دولت ‏اسرائيل

زنان دستفروش در هیاهوی مترو

ایران: در همایش توانمندسازی و توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار که از سوی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران برگزار شد، گروهی از پژوهشگران با ارائه مقالات مرتبط بخش‌هایی از زندگی این دسته از زنان کشور را زیر ذره‌بین گذاشتند.یکی از مقالات ارائه شده در این همایش به بررسی وضعیت زنان دستفروش مترو اختصاص داشت که توسط مریم نهاوندی و سمیه آجورلو تهیه شده است. متن زیر خلاصه‌ای از این مقاله است.

دیالکتیک؛ از هگل تا مارکس

خسرو صادقی بروجنی – مقدمه – مکتب تضاد (دیالکتیک)چه می گوید؟ – ریشه‌های تاریخی دیالکتیک – دیالکتیک هگل – نواقص دیالکتیک هگل – دیالکتیک مارکس: مارکس و مکتب تضاد – تضاد طبقاتی در اندیشه مارکس – منابع