Year: 2010

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۸

Download_hafteh_gahnameh_08 اسلاوی ژيژک: شما بايد يک نوع سکوت تهديدکننده باشيد درآمدی به جنسیت در اسلام آموزش جمعیت بحثی در باره مقوله شخصیت چرا سرمایه‌داری به وارد کردن شوک بر مردم و ایجاد بهت و وحشت در میان آن‌ها نیاز دارد؟ خروس بی محل ( استقرار جمهوری در ایران یک الزام تاریخی است اقتصاد در دوره گذار دوران گذار پس از انقلاب ایدۀ محو دولت در اندیشۀ مارکس عقلانیت بنا بر هدف و عقلانیت بنا بر ارزش در «دفترهای زندان» چگونه نژاد گرایی جرقه بحران مالی را شعله ور کرد بازگشتی به کمونیسم؟ نقد اقتصاد سیاسیِ ماکس وبر در «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» بحران جهانی سازی به‌شیوه امپریالیستی! پی‌آمدهای تاچریسم نیم نگاهی به ترکیب طبقاتی جامعه ایران معاصر (۱۳۸۵ – ۱۳۵۵ ) اشغال عراق و نقش نیروهای اجتماعی به یاد” فرزاد کمانگر” ساعدی‌؛ گوهرداستان و نمایش ایرانگذار تاریخی و نقش اپوزیسیون اسلامی در این روند

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۷

Download_hafteh_gahnameh_07 آشنائی با مقوله جنگ روی‌کردی مارکسیستی به مارکسیسم بحران ساختاری اقتصاد جهان: فردا خیلی دیراست…. درباره کمونیسم زنان در بازار کار ایران بحث مقدماتی درباره سیرسرمایه‌داری در پایان قرن ۲۰ در راه یک برنامه مطالعاتی پیرامون گذار به سوسیالیسم رشد آزاد فردی و حقوق بشر از دیدگاه مارکس ادبیات واقع‌گرا در باب ضرورت هنر در دوران ما سوسیالیزم یا نئولیبرالیزم آشنائی با جهان بینی طبقه کارگر: ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی ماتریالسم تاریخی چیست ؟ فروید همچنان زنده است نامه‌ای از گرامشی،در سال چهارم زندانش دیالکتیک آزادی در عصر “مطلق” ها چرائی و ضرورت سوسیالیسم در مرحله گذار طولانی خانه کارگر تهدیدی دایمی علیه جنبش کارگری: غفلت جایز نیست کار، طبقه و انقلاب در بن بستهای التقاط ذهنی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۶

Download_hafteh_gahnameh_06 درس هایی از مارکسیسم و درنگی بر اندیشه ی قد کوتاهان چاوشی بنام انقلاب اکتبر ! چه باید کرد (با لنین)؟ دفاع از لنین یعنی وفاداری به‌آموزشهایش درحرف ودرعمل آنتی لنینیسم آنتی کمونیسم است بوم شناسی تخریب امر واقع لکانی- تلویزیون شبکه نظامی – صنعتی ــ رسانه ای انحصاری : مثلث امپراطوری نظام جهانی سرمایه بختیار: اسطوره و واقعیت و سوزاندن فرصتی تاریخی رزا لوگزامبورگ: انقلابی پر‌شور، روزنامه‌نگار و جدل‌گرا زنان بی‌زبان – در باب هژمونی زبان مردسالار و تضییع حقوق زنان مفهوم طبیعت نزد گرامشی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۵

Download_hafteh_gahnameh_05 چه شد که سر از این‌جا در آوردیم؟ و اینگونه بود ” چه گوارا” چرخش پس از کانتی در فلسفه استعلایی آلمان سرباز «لاسیوتا» چهار بحران نظام معاصر سرمایه‌داری جهانی کشتارهای کوکاکولا نپال، پیشرفت انقلابی امید بخش حیاط خانه ی ما تنهاست تولد دوباره کانت درنگی در نظام فلسفی هگل نتایج «خصوصی سازی»ها در مصر مدل چینی توسعه و نئولیبرال های وطنی گرامشی و نظریه هژمونی انتخابات و آزادی مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۴

Download_hafteh_gahnameh_04 انقلاب و قرارداد اجتماعی در روسیه و چینجایگاه راوی در رمان معاصر نظریه ارزش مارکس و مسئله سوژه راه سوم اسلاوی ژیژک ؛ درآمدی بر کتاب استثنای جهانشمول ژیژک آیا واشینگتن برای هلوکاست هسته ای طرح ریزی کرده است؟ کسی زن به دنیا نمی‌آید مارکسیست‌ها و مذهب، دیروز و امروز نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو! فقرا در جست و جوی امنیت غذایی هگل و تئوری جهش متفکر سلاح نیست کارگران و نیاز به یک دیدگاه رادیکال تأمل کوتاه آلتوسر و دید ساختارگرایى اعتلای زندگی روز مره در دستور روز بودن- نقد گئورگ لوکاچ از خردستیزی عروج کائوتسکیسم به شکل مضحکش – مختصری در مورد مارکسیسم و دمکراسی و اعدام

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۳

Download_hafteh_03 کارگران اروپا نیز به سازمان مبارز طبقاتی نیاردارند سیاست های اساسی دولت چین برای مقابله با بحران گوانتانامو و عدالت در باره “خروج” ارتش آمریکا از عراق شناخت جنبش­های جدید کارگری در “جهان سوم ویروسهای جنگی بنیادی آبرومند که وظیفه سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) را بجا می آورد – از کارائیب تا افغانستان با گذار از اروپا دیدگاه هایی پیرامون رکود بزرگ: دیوید هاروی و انور شیخ جایگاه جنبش کارگری از نگاه تئوریسین‌های جنبش پساانتخاباتی ـ قسمت دوم -بخش یکاوباما، بوش‌لایت؟ تعدیل ساختاری و جامعة مدنی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۲

Download_hafteh_gahnameh_02 دفتر مارکسیسم 
و 
دشمنان آن ریشه های ناساز نمایی در اندیشه ی «مارکسیسم»غربی تقلب توانگر کند مرد را! (آن گاه که هدف وسیله را توجیه می کند) در پوششِ نامی دروغین ( پارادوکس در ایدئولوژی حزب کمونیست کارگری)

بیانیۀ فیدل کاسترو

  ترجمه توسط حمید محوی زنده باد فیدل کاسترو پاینده باد کوبا فیدل می گوید: شجاع باشیم و بخواهیم که تمام سلاح ها، اتمی و غیر اتمی، و هر آنچه که برای جنگ به کار می رود باید نابود شود. بین 12 و 15 اکتبر 2010 فرماندۀ کل قوای کوبا، فیدل کاسترو با میشل شوسودوسکی، مدیر مرکز پژوهش در مسائل جهانی سازی و سر دبیر وب سایت «پژوهش جهانی» (1) ملاقات طولانی و پر باری داشتند. این گفتگو ها به مصاحبه ای طولانی انجامید که در آینده منتشر خواهیم کرد. امروز سایت ما (2) پیغام فیدل کارسترو را علیه جنگ اتمی را از طریف ویدئو منتشر می کند. http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21544 هاوانا اکتبر 2010 بیانیۀ فیدل کاسترو وقوع جنگی نوین، و استفاد ه از سلاح های اتمی به معنای پایان بشریت خواهد بود. چنین نتیجه ای مطابق بر پیش بینی دانشمند بزرگی در حد آلبرت آنشتاین است که قابلیت تخریب را تا میلیون ها درجۀ حرارت ارزیابی کرده است که تحت چنین شرایطی هر چیزی را در شعاع گسترده ای به بخار تبدیل می کند. دانشمند بزرگ …