پرش به محتوا

سال: 2010

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۷

Download_hafteh_gahnameh_07 آشنائی با مقوله جنگ روی‌کردی مارکسیستی به مارکسیسم بحران ساختاری اقتصاد جهان: فردا خیلی دیراست…. درباره کمونیسم زنان در بازار کار ایران بحث مقدماتی درباره سیرسرمایه‌داری در پایان قرن […]

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۶

Download_hafteh_gahnameh_06 درس هایی از مارکسیسم و درنگی بر اندیشه ی قد کوتاهان چاوشی بنام انقلاب اکتبر ! چه باید کرد (با لنین)؟ دفاع از لنین یعنی وفاداری به‌آموزشهایش درحرف ودرعمل […]

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۵

Download_hafteh_gahnameh_05 چه شد که سر از این‌جا در آوردیم؟ و اینگونه بود ” چه گوارا” چرخش پس از کانتی در فلسفه استعلایی آلمان سرباز «لاسیوتا» چهار بحران نظام معاصر سرمایه‌داری […]

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۴

Download_hafteh_gahnameh_04 انقلاب و قرارداد اجتماعی در روسیه و چینجایگاه راوی در رمان معاصر نظریه ارزش مارکس و مسئله سوژه راه سوم اسلاوی ژیژک ؛ درآمدی بر کتاب استثنای جهانشمول ژیژک […]

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۳

Download_hafteh_03 کارگران اروپا نیز به سازمان مبارز طبقاتی نیاردارند سیاست های اساسی دولت چین برای مقابله با بحران گوانتانامو و عدالت در باره “خروج” ارتش آمریکا از عراق شناخت جنبش­های […]

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۲

Download_hafteh_gahnameh_02 دفتر مارکسیسم 
و 
دشمنان آن ریشه های ناساز نمایی در اندیشه ی «مارکسیسم»غربی تقلب توانگر کند مرد را! (آن گاه که هدف وسیله را توجیه می کند) در پوششِ […]

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۱

گاهنامه هفته – ویژه نامه مراسم اول ماه مه پارک لاله مجموعه ای از مقالات و گزارش های انتخابی پیرامون مراسم اول ماه مه در پارک لاله تهران Download hafteh1