ماه: نوامبر 2009

انتخابات؛ نه امکان و نه هدف-در نقد همگرایی چپ وطنی با لیبرالیسم جهانی (2)

. عابد توانچه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران گروهی از چپهای وطنی (اعم از شناسنامه دار و خلق الساعه) تصمیم گرفتند مردم را به شرکت در انتخابات فرا بخوانند. منطق «احمدی نژاد نباید بیاید» و مطالبه ی «هر کسی به جز احمدی نژاد رئیس جمهور شود» این افراد و گروه ها در این زمینه کاملا با منطق و مطالبه ی لیبرالهای وطنی یکی شده و هرچه که به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شدیم شناسایی مواضع چپها و راستهای مدافع شرکت در انتخابات از یکدیگر سخت تر می شد.

سیر و سرگذشت پوزیتیویسم منطقی (امپیریسم منطقی)

دایرة المعارف روشنگری ش. میم بهرنگ به استقبال نقد خدامراد فولادی تحت عنوان «فرهنگنامه اندیشه ی مارکسیستی یا فرهنگ ضد مارکسیستی؟» رودولف کارناپ (1891 ـ 1970) فیلسوف و از نمایندگان امپیریسم منطقی

خورشیدها چه بی هوده می میرند، چه بی هنگام، چه بی غوغا !

ح. مهدی پور دوم آذر بود. صدای گریه می آمد! چشم باز کردم و حیرت زده دریافتم که صدا از اتاق کار می آید. برخاستم و نگاه کردم. سرمیز تحریر نشسته بود و می گریست. شرمزده نزدیکش رفتم و سر سنگین غمگین خویش بر شانه اش نهادم. با هم گریستیم.

در نقد همگرایی چپ وطنی با لیبرالیسم جهانی

مخاطب نوشته ی حاضر افراد و گروههایی هستند که در داخل ایران و به نام (تحت ادعای) چپ فعالیت می کنند که این جمله (زاویه دید) جهت شفاف بودن مخاطب سخن و روشن شدن هدفگیری نویسنده بیان می شود و به معنی بی اهمیت بودن حضور افراد و گروه های خارج از کشور ( تاکید می کنم که از نظر نویسنده مواضع تبعید شدگان و کسانی که به اجبار و یا برای رهایی از خطر مجبور به کوچ ا

آینده در حال: هفت تز پیرامون سوسیالیسم پرتوان قرن بیست و یکم

دیوید لایبمن برگردان : ح. ریاحی خلاصه : در پاسخ به چالش­های امروزه، از جمله بسیج موفق حول مبرم­ترین نیازهای مردم، داشتن دیدگاهی از جامعه­ی پرتوان و الهام­بخش جدید- سوسیالیسم – بیش از هر زمانی ضرورت پیدا کرده است. می­توانیم، بدون ایجاد طرح­های سفت و سخت یا رویایی، برخی از اصلی­ترین مولفه­های این دیدگاه را گسترش و مورد تایید قرار دهیم: رفتن به فراسوی محتوای بیگانه­ساز و قطبی­کننده­ی بازارهای خودجوش، همآهنگی و برنامه­ریزی دموکراتیک در همه­ی سطوح، از متمرکز تا غیرمتمرکز و کار خلاقه در پیوند با امکانات گسترده­ی فن­آوری اطلاعاتی مدرن. این پروژه، در عین حال، باید همه­ی درس­های مثبت و منفی تجربه­ی پساسرمایه­داری قرن بیستم، مخصوصاً تجربه­ی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) را در بر گیرد و مورد استفاده قرار دهد.

کنگو و دوستان چینی اش

توسعه ي زير ساخت ها ، قرار دادهاي استخراج معادن و سنگيني بدهي کنگو و دوستان چيني اش نوشته Colette BRAECKMAN روز ١١ اوت خانم هيلاري کلينتون در جريان سفرش به کنگو اظهار داشت : « ما از تلاش هاي فزاينده براي دستيابي به مشروعيت و حقانيت سياسي گسترده تري در جمهوري دمکراتيک کنگو RDC) ) پشتيباني خواهيم کرد» . اشاره وزير امور خارجه امريکا به جنگ کيوو( ( Kivuبود اما دستورات آمرانه صندوق بين المللي پول (FMI ) ،

سیر و سرگذشت پوزیتیویسم و نئوپوزیتیویسم بخش اول

دایرة المعارف روشنگری ش. میم بهرنگ به استقبال نقد خدامراد فولادی تحت عنوان «فرهنگنامه اندیشه ی مارکسیستی یا فرهنگ ضد مارکسیستی؟» آگوست کومته (1798 ـ 1857) ریاضی دان، فیلسوف، منتقد مذهب، از بنیانگذاران جامعه شناسی

غلبه بر استالینیسم ! بخش ششم

دکتر ورنر هوفمن ترجمه : م. حجری روندهای تاریخی همواره بیشتر از آنند که فهم ژورنالیستی از کفن پیچ کردن جنازه ای استخراج می کند. بشردوستی ـ امروز ـ نه در اشک همدردی ریختن، بلکه در سیاست صادقانه و فعالی است که پیوند عام تأثیر گذاری و تأثیر پذیری بر سیاره کوچک گشته ما را در مد نظر دارد. فصل پنجم

امپریالیسم چیست و امپریالیست کیست؟

دومه نیکو لوسوردو بخش دوم ترجمه. ش. میم. بهرنگ واکنش به مقاله آقای قراگوزلو، تحت عنوان «آیا براستی آمریکا دشمن مردم ایران است؟» ایالات متحده امریکا ببرکت تقویت اتحاد خود با اسرائیل، به توان اتمی ویرانگر خود، توان مذهبی ئی افزوده است که مخالفین خود را کافر قلمداد می کند و می کوشد آنها را زیر بمباران ایدئولوژیکی و اخلاقی بگیرد و نابود سازد! امروز نبرد ضد امپریالیستی عبارت است از

سوسیالیسم از آسمان نازل نمی شود

برگردان : زاگرس جنگلی برخی از مردم فکر می­کنند که می­توان جهان را بدون کسب قدرت تغییر داد. نه، آن­ها چنین استدلال می­کنند: شما نباید فکر خود را به استفاده از دولت و تلاش در جهت آن معطوف کنید. چرا؟ چون همان طور که جان هالووی ادعا می­کند»مبارزه از راه دولت درگیر شدن در یک فرآیندی است که شکست خود را به همراه دارد» نه، آن­ها ادعا می­کنند که دولت (با هر تعریفی) نمی­تواند سرمایه­داری را مورد چالش قرار دهد. چرا؟ چون دولت خود بخشی از سرمایه محسوب می­شود؛ در حقیقت همان طور که هالووی می­نویسد»دولت (هر دولتی) دست به هر کاری می­زند تا شرایط مناسب سودآوری سرمایه را فراهم کند».

غلبه بر استالینیسم ! فصل چهارم

دکتر ورنر هوفمن – ترجمه : م. حجری پیشکش به خواهرانم بهاره در زندان و بهاره در انگلستان واقعگرائی نویافته رابطه نوین و حاصلخیزی را با علوم منفرد می جوید و راه را برای نیل به آماج های دوربرد خود تعیین کرده هموار می سازد :

درس هائی از مانیفست حزب کمونیست

حسین بهادری مقدمه : 162 سال ازانتشار مانیفست توسط مارکس وانگلس می گذرد. آن زمان ( درسال1847) این دو اندیشمند بزرگ قرن 19 درمقدمه این سند تاریخی نوشتند » شبحی در اروپا درگشت وگذار است – شبح کمونیسم . همه نیروهای اروپای کهن برای تعقیب مقدس این شبح متحد شده

تضادهای درون­ماندگار سرمایه­داری و زمان مجرد

فروغ اسدپور در بخش­های پیشین این بحث در باره کتاب مهم موشه پوستون «زمان، کار و سلطه اجتماعی» و نحوه تعبیر او از مقولات کاربردی مارکس صحبت کردم. بار پیش را به توضیح مقوله ارزش و کار مجرد اختصاص دادم و این بار به رابطه درونی بین مقوله ارزش، کار مجرد و زمان مجرد می­پردازم و در ادامه سعی می­کنم مفهوم سرمایه را از دیدگاه او تا حدودی توضیح دهم. این بحث­ها همه به نظر من اهمیت دارند برای آن که عمق مقولات مارکس و نحوه تفسیرگرایش­های مختلف مارکسیستی از این مقولات و تبعات استراتژیک و سیاسی آنها را برای ما روشن می­کنند.

سیر و سرگذشت مقوله ماتریالیسم بخش سوم فریدریش انگلس (1820 ـ 1895)

دایرة المعارف روشنگری ش. میم بهرنگ به استقبال نقد  خدامراد فولادی بر فرهنگنامه «اندیشه مارکسیستی» مارکس و انگلس ماتریالیسم و دیالک تیک را از عیوب مکانیکی ـ متافیزیکی و ایدئالیستی شان آزاد ساختند و در ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی به آنها وحدت ارگانیک و عضوی بخشیدند.