پرش به محتوا

ماه: اکتبر 2009

شناخت دنیایی بهتر

فصل سوم شناخت دنیایی بهتر برگردان : ح.آزاد مثلی قدیمی می­گوید در زمانی که نمی­دانیم به کجا می­خواهیم برویم هر راهی ترا با خود خواهد برد. من فکر می­کنم در […]