پرش به محتوا

ماه: سپتامبر 2009

در ماموریت سیا

یونگه ولت ، بیست وهشتم سپتامبر سرویس مخفی آمریکا ایرانیها را استخدام میکند تا علیه دولت  تهران فعال شوند از یورگ کاین کوبل، ترجمه ف. م با همکاری ن.هدایت