دست‌ها و واژه‌ها

دستها و واژهها baybay

خدامراد فولادی

از واژه های ما

چیزی عایدتان اگر می شود

مرگ است

اگر چه

زندگی را از دست رنج مان

به یغما برده اید

و در بانک های تان

پنهان کرده اید

شهدِ نفت و نی شکرِ ما را

-که کابوسِ خواب های دربه دری تان

در نا امن ترین تاریک خانه ی

جهان خواهد شد-

این دست ها اما

بیکار نخواهند نشست و

این واژه ها

که سر به فرمانِ هیس هیچ سانسوری

نمی سپرند

و می بافند

می بافند

می بافند

روشن ترین فردا را

برای ما و

سیاه ترین روزگار را

برای شما

همین میخ  واژه ها

که کوبیده می شوند

بر تابوتِ

فردای گور به گوریِ تان.

اسفند 1387

از سایت فرهنگ توسعه – 1387 – info@farhangetowsee.com