گوناگون

ندانم گرایان

خدامراد فولادی

ندانم گرایان هیچ چیز  که ندانند

روز تولد به دنیا نیامدگان را می دانند

و سالی یک بار در مرگشان شیون می کنند

( آن چه ندانستنی است، می داند

ندانم گرا

آن چه نمی ‌داند دانستنی ا‌ست).

ندانم گرایان هیچ چیز که ندانند

رمز پول- کاسبی- پول را

بهتر از من و تو می دانند

و می دانند

پول را در بانک می گذارند

w.c. نه در

ندانم گرایان می دانند

آفتاب سرمایه

هر روز از افق کدام بها بازار

طلوع می کند

یا

باید طلوع کند

و دلار را تشخیص می دهند

از کاغذ پاره

این است که می دانند

جای هر کدام کجاست.

ندانم گرایان

پشت کوه قاف هم که باشد

پیدا می کنند

یک سِنت ارزش اضافی را

و حواس شان اشتباه نمی کند، هرگز

در تبدیل کیمیای کار

به پول کاغذی.

ندانم گرایان می دانند

چه چیز را نباید بدانند، کارگران

و عمل کنند به آن

و

همان را پنهان می کنند

در هفت پشت قاف استوره و

هزار توی نادانی.

مرداد ١٣٨٨

از سایت فرهنگ توسعه