Month: آگوست 2009

پاسخ های در خود تامل به پرسش های حائز اهمیت

یونس پارسا بناب بحران های جاری بویژه در زمینه های اقتصادی و مالی و گسترش پی آمدهای فلاکت بار منبعث از این  بحران ها ، بسیاری از صاحب نظران درون حلقه های چپ منجمله بخشی از مارکسیست ها را متقاعد ساخته که » قرن آمریکائی » به پایان عمر خود رسیده و  رهبری بلامنازع » کاخ سفید » بعد از سال ها » شکوفائی » و قدر قدرتی در سراشیب سقوط قرار گرفته و امکان شفا و بازسازی آن ( در راس نظام جهانی ) میسر نیست . ولی بعضی

مبارزه‌ی طبقاتی و ملی شدن نفت

فريبرز مسعودي با گذشت 56 سال از كودتاي 28 مرداد 1332 هنوز هستند كساني كه لجاجت و يك‌دندگي دكتر مصدق در نهضت ملي كردن نفت را عامل وقوع كودتا و ادباري كه پس از آن گريبانگير ملت ايران شد مي‌دانند. در اين شكي نيست كه اين گونه سخنان و تحليل‌ها يا ريشه در بي‌خبري و جهل گويندگان آن دارد و يا اين كه در اثر تبليغات گسترده و بي‌سابقه‌ی رسانه‌هاي بريتانيا و آمريكا در سال‌هاي نهضت ملي كردن نفت و پس از آن نشات مي‌گيرد. در آن

تعریف پرکتی سیسم، دگماتیسم و پراگماتیسم

دایرة المعارف روشنگری ش. میم بهرنگ • در توضیح دیالک تیک پراتیک و تئوری به گرایشات انحرافی و گمراه ساز برخورد کرده ایم که به نحوی از انحا با مقوله های پراتیک و تئوری در پیوند قرار دارند. • پرکتی سیسم، دگماتیسم و پراگماتیسم از آن جمله اند.

یادداشتهای پراکنده درباره تاریخ استبداد درایران

احمد سیف نمی دانم چه حکمتی است که همه چیز درتاریخ درازدامن ایران وارونه است و کج ومعوج. حوصله و توان بحث های نظری ندارم که درلابلای آن هم برای ترساندن خواننده نویسندگان فرنگی را چماق به دست وارد بکنم. پس می کوشم شواهدی به دست بدهم از این وارونگی. وقتی این کار راشروع کردم خیال داشتم این یادداشتها کتابی بشود برای نشر درایران- ولی نه دل و دماغ این کار را دارم و نه حوصله ای برای من مانده است ونه عملا چنین