پرش به محتوا

ماه: ژوئیه 2009

دیالک تیک انقلاب

(مقایسه روسیه با چین) * دومه نیکو لوسوردو فیلسوف و اندیشمند معاصر ایتالیا Domenico Losurdo دومه نیکو لوسوردو (متولد 1941)

تعریف مقوله «دموکراسی»

از دایرة المعارف روشنگری ش. میم بهرنگ دمکراسی[1] : در واقع یعنی حاکمیت خلق، فرم دولتی که محتوای آن بوسیله خصلت دولت مربوطه تعیین می شود.

عرفان

از دایرة المعارف روشنگری شین میم بهرنگ