پرش به محتوا

ماه: مِی 2009

مختصرى درباره زندگى گرامشى

ترجمه: توحيد عليزاده آنتونيو گرامشى ۲۲ ژانويه ۱۸۹۱ در استان كاليارى در جزيره ساردنى متولد شد. او چهارمين فرزنداز هفت فرزند فرانسيسكو گرامشى و جوزپينا مارشياس بود. آنتونيو هرگز روابط […]