پرش به محتوا

ماه: مارس 2009

ایدۀ محو دولت در اندیشۀ مارکس

اتین بالیبار/ ترجمه: بارانه عماديان در 1848، درست زمانی‌که مارکسیسم تلاش می‌کرد خودش را به‌عنوانِ وسیله‌ای معرفی کند که با کمکِ آن طبقۀ انقلابی بتواند از معضلِ دیرینۀ ادغام شدن […]

اعتراض زنان بی زمین در برزیل

Michael Fox برگردان ناهيد جعفرپور روز 9 مارس زنان ويا کامپزينا و جنبش کارگران بی زمين، آکسيون های اعتراضی را در سرتاسر برزيل سازماندهی نمودند. در واقع اين آکسيون های […]

شناخت جنبشهای جدید کارگری در "جهان سوم"

کیم سایپس نسرین ابراهیمی پديدارى اتحاديهگرايى جنبش اجتماعى؛ سنخ جدیدی از اتحاديهخواهى (1) کارگران در کشورهای گوناگون، همچون فیلیپین، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در پاسخ به شرایطی که در […]

ناسیونالیسم، بازگشت به بربریت

میلاد عمرانی انقلاب مشروطه آغازگاه جنبش های اجتماعی مدرن در ایران بوده است. پس از ان نیز جریانات زیادی در این راستا گام نهاده اند. هر کدام به شکلی و […]