Year: 2009

سرمایه داری انحصاری

طبق پیش بینی اقتصاددانان، راهی برای تعدیل اقتصاد جهانی وجود ندارد. اگرچه «صنعتی شدن» به کشورهای توسعه نیافته نیز رسیده است، اما طبق معمول در امتداد خطوط مشخص شده بوسیله شرکت های فراملی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری حرکت می کند. جهان از عصر استعمار به عصر سلطه شرکت های چند ملیتی منتقل شده است. نوشته: ویل روژه چهارده دسامبر 2009 ترجمه: سروش دشتستانی

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی (بخش چهارم)بورس چیست؟

از این پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان “فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی“ منتشر می كنیم. این مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام یا بورس, و پدیده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از این كار، كمك به تعمیق درك مخاطبان وبلاگ از كاركرد نظام جهانی امپریالیستی و نقش نهادها و ابزاری است كه در فرایند سازماندهی استثمار و غارت بین المللی به كار می گیرد. به

مارکس و دین

مهران میراسد کارل مارکس در 5 ماه مه 1882 در شهر تریر آلمان در یک خانواده یهودی به لحاظ مذهب و وکیل به لحاظ موقعیت اجتماعی زاده شد. خانواده اش به دلیل فشار قوانین ضد یهود مجبور به تغییر مذهب به پروتستان شدند اما مارکس بعد ترگزینش متفاوتی کرد. او به تحصیل فلسفه پرداخت و تحت تاثیر «هگل» و آموزش فلسفی او قرار گرفت. برای مدتی به گروه هگلیان جوان پیوست و کم کم ایرادات جدی به سیستم فکری هگل وارد کرد که در اساس ایده را بر ماده مقدم میدانست. هگل که یک ایده آلیست بود معتقد بود که ایده ها و مفاهیم اساس جهان هستند و اشیای مادی فقط تجلی ایده ها هستند. اما هگلیان جوان به این تفاهم رسیدند که ماده اساس است و ایده ها تجلی محض ضرورت ماده هستند.

چهره ها و مسئله های دولت حقوقی

آندره توزل . به روایت و برگردان ب . کیوان در وضعیت کنونی همرایی مقوله های لیبرالی – اجتماعی بر اندیشه اجتماعی و سیاسی و از طریق آن بر اندیشه تغییر ناپذیر بودن دموکراسی پلورالیستی و اسلوب های آن و اندیشه تغییرناپذیری ساز و کار های اقتصادی انباشت که مدرنیزه کردن نام گرفته، فرمانرواست. این همرایی با فروپاشی شوروی تقویت شده است.

نظام سرمایه‌داری،عامل اصلی تخریب محیط زیست!

این مقاله در بهمن 85 به مناسبت کنفرانس بین المللی حفظ محیط زیست در پاریس  توسط رفیق مجید افسر نگاشته شده اما از اهمیت آن امروز نیز  کاسته نشده . به مناسبت کنفرانس کپنهاگ مجله هفته به انتشار این مطلب دست می زند.

آشنائی مختصر با مفهوم «دوران»

آشنائی مختصر با مفهوم «دوران» دایرة المعارف روشنگری ش. میم بهرنگ دوران[1] عبارت است از یک مقطع تاریخی معین در تاریخ جامعه بشری. دوران مشخص کننده مقطعی از روند توسعه تاریخی است، که تا رسیدن بدان، گذشته مغلوب می گردد و آینده قوام می یابد. دوران تعیین کننده خطوط اصلی زمان حال تاریخی در رابطه با گذشته و آینده است. دوران ـ علاوه بر این ـ تعیین کننده نیروی اجتماعی اصلی پیشرفت اجتماعی در شرایط تاریخی مشخص است.

خشونت، هراس و فریب؛ چرخه ای برای بازتولید قدرت

امین حصوری 1) «تارانتینو» را همگان به عنوان فیلمسازی موفق و صاحب سبک می شناسند. اما می توان بی اعتنا به همه ی «معیارهای رایج موفقیت»، سینمای او را نپسندید؛ به ویژه شاهکار او «بیل را بکش» را (1). تنها به این دلیل ساده که او علاقه ی وافری دارد که از خشونت و آدمکشی و خونریزی فانتزی بسازد؛ نه اینکه این کار مختص به او باشد، که این رویه با تاریخچه ی صنعت سینما گره خورده است؛ ویژگی کار او اما در این است که این کار را در حالت اکستریم انجام می دهد. این بیان اکستریم در فیلم «بیل را بکش» به اوج می رسد: خون در تمام پلان های فیلم فواره می زند، با چاشنی هایی از هیجان و طنز و لودگی و برخی جذابیت های رایج بصری.

انتخابات؛ نه امکان و نه هدف-در نقد همگرایی چپ وطنی با لیبرالیسم جهانی (2)

. عابد توانچه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران گروهی از چپهای وطنی (اعم از شناسنامه دار و خلق الساعه) تصمیم گرفتند مردم را به شرکت در انتخابات فرا بخوانند. منطق «احمدی نژاد نباید بیاید» و مطالبه ی «هر کسی به جز احمدی نژاد رئیس جمهور شود» این افراد و گروه ها در این زمینه کاملا با منطق و مطالبه ی لیبرالهای وطنی یکی شده و هرچه که به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شدیم شناسایی مواضع چپها و راستهای مدافع شرکت در انتخابات از یکدیگر سخت تر می شد.

خورشیدها چه بی هوده می میرند، چه بی هنگام، چه بی غوغا !

ح. مهدی پور دوم آذر بود. صدای گریه می آمد! چشم باز کردم و حیرت زده دریافتم که صدا از اتاق کار می آید. برخاستم و نگاه کردم. سرمیز تحریر نشسته بود و می گریست. شرمزده نزدیکش رفتم و سر سنگین غمگین خویش بر شانه اش نهادم. با هم گریستیم.