پرش به محتوا

ماه: دسامبر 2008

یک بام و دوهوا

ایرج سیف الن گرینسپن در کنگره امریکا گفت که هرکس برای درک دنیای دوروبر خود ایدئولوژی دارد و ادامه داد که آن چه که براو روشن شده این که « […]

سلاح نقد در تکوین جهان نو

سلاح  نقد در تکوين جهان نو مقدمه : محوري ترين و اساسي ترين وظيفه هر فرد و يا گروه انقلابي در مبارزه با استثمار و بهره کشي و محو طبقات […]

تأمل کوتاه آلتوسر و دید ساختارگرایى

مسعود یزدى اگر نکته اى بین لویى آلتوسر و مارکسیست هاى غربى و غیرمارکسیست ها مشترک باشد، آن گفتار درباره «کلیت» در TOTALITY است. برداشت آلتوسر از «کلیت» تا حدودى […]