پرش به محتوا

ماه: فوریه 2008

جهانی شدن یا آپارتید جهانی ؟ – سمیر امین

مترجم ب.كيوان ابهامی که در گفتمان فرمانروا بين مفهوم «اقتصاد بازار» و مفهوم سرمايه‌داری بر جای مانده، منبع ضعيف شدن خطرناک نقد سياست‌های مورد عمل است. « بازار» که بنا […]

گرسنگان جهان، تجارت آزاد بخورند

گرسنگان جهان، تجارت آزاد بخورند! نويسنده: فرد مگداف چكيده نيمي از جمعيت جهان با درآمدي كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند و اكثر اين جمعيت، دچار گرسنگي مزمن، […]