Year: 2007

مسئله استقلال و عدم وابستگی در درون جبهه متحد

مسئله استقلال و عدم وابستگی در درون جبهه متحد ( 5 نوامبر 1938 ) کمک و گذشت باید مثبت باشد نه منفی مائو تسه دون کمک و گذشت متقابل کلیه احزاب و گروههایی که در جبهه متحد شرکت دارند، برای همکاری طولانی ضروری است، ولی این کمک و گذشت باید مثبت باشد نه منفی. ما باید حزب و ارتش خود را استحکام بخشیده و توسعه دهیم و در عین حال باید از استحکام و توسعه احزاب و ارتشهای دوست نیز پشتیبانی کنیم؛ مردم از دولت مطالبه می کنند تا خواستهای سیاسی و اقتصادی آنها را برآورده سازد، و در عین حال بخاطر پیشبرد جنگ مقاومت ضد ژاپنی همه گونه کمک را به دولت می رسانند؛

روزگاری که کارل مارکس مطبوعات انگلستان را به ریشخند می گرفت

روزگاري که کارل مارکس مطبوعات انگلستان را به ريشخند مي گرفت لندن ٤ سپتامبر ١٨٥٧ نويسنده Karl MARX تندروي هاي سپاهيان شورشي هند * به واقع چندش آور، مشمئز کننده و از حد توصيف خارج اند، به گونه اي که نظيرش را جز در جنگ هاي برآمده از قيام ملت ها، نژادها و بويژه اديان نتوان ديد. کوناه سخن، درست به همان گونه اي هستند که انگلستان شريف، طبق عادت، در مواردي بدين شرح به ستايش از آن ها مي پرداخت: ارتکاب اعمال افراطي وانده اي ها عليه «آبي ها»، چريک هاي اسپانيايي بر کفار فرانسوي، صرب ها بر همسايگان آلماني و مجاري، کروات ها بر شورشيان وين، گارد سواره کاونياک يا دسامبريست هاي بناپارت بر فرزندان دختر و پسر فرانسه پرولتري. رفتار سپاهيان، هر چند ننگين و مذموم، چيزي نيست مگر بازتاب فشرده رفتار انگلستان در هند، نه فقط در تمام دوران استقرار امپراتوري شرقي اين کشور،

خصلت جهانی عام انقلاب سوسیالیستی

خصلت جهانی عام انقلاب سوسیالیستی کارل مارکس و فردریش انگلس – از کتاب « مانیفست حزب کمونیست » کوتاه شده … با تکامل بورژوازی، با آزادی بازرگانی، با پیدایش بازار جهانی و با یکسان شدن تولید صنعتی و شرایط زندگی ناشی از آن مرزبندیهای ملی و تناقضات میان خلقها بیش از پیش از میان می رود. فرمانروایی پرولتاریا کار از میان رفتن این مرزبندیها و تناقضات را سریع تر خواهد کرد. تشریک مساعی پرولتاریا، دست کم در کشورهای متمدن، یکی از نخستین شرایط آزادی پرولتاریاست … دسامبر 1847 – ژانویه 1848 کارل مارکس و فردریش انگلس – از « پیام کمیته مرکزی به اتحادیه کمونیست ها » خرده بورژواهای دمکرات می خواهند انقلاب را هر چه زودتر به پایان برسانند … ولی منافع ما و وظایف ما آن است که انقلاب را پی در پی آنقدر ادامه دهیم تا زمانی که تمام طبقات کم و بیش دارا از فرمانروایی برکنار شوند و پرولتاریا قدرت دولتی را به دست آورد و جامعه پرولترها نه تنها در یک کشور، بلکه در تمام کشورهای فرمانروای جهان آنقدر پیشرفت …

اشکال مبارزه طبقه کارگر، وسایل و شیوه های احراز قدرت سیاسی – قسمت سوم

اشکال مبارزه طبقه کارگر، وسایل و شیوه های احراز قدرت سیاسی – قسمت سوم ر. فرهاد لنین – از مقاله – اختلاف نظر در جنبش کارگری اروپا کوتاه شده … یکی از ژرف ترین عللی که هر چند یک بار اختلاف نظرهایی بر سر مسائل تاکتیک پدید می آورد، واقعیت رشد جنبش کارگری است. اگر ملاک سنجش این جنبش یک نوع آرمان پرورده پندار خام نباشد، بلکه قبول شود که این جنبش یک جنبش پراتیک مردمان معمولی است، آن وقت روشن خواهد شد که جلب دائمی « سربازان » جدید و جذب لایه های جدید توده های زحمتکش ناگزیر باید تزلزلات و نوساناتی در زمینه تئوری و تاکتیک، تکرار اشتباهات گذشته، بازگشت موقت به نظریات کهنه شده و شیوه های کهنه شده و غیره را به همراه داشته باشد. جنبش کارگری هر کشور مقادیر کم و بیشی از انرژی، دقت و وقت خود را بطور مرتب صرف « تعلیم » سربازان جدید می کند. علاوه بر این، رشد سرمایه داری در کشورهای مختلف و در شاخه های مختلف اقتصاد ملی یکسان نیست. طبقه کارگر و …

درباره اهمیت طلا اکنون و پس از پیروزی کامل سوسیالیسم

درباره اهمیت طلا اکنون و پس از پیروزی کامل سوسیالیسم ن.لنين ف.ر. بهترین شیوه برگزاری سالجشن انقلاب کبیر عبارت است از تمرکز تمام دقت و توجه بر روی مسایل حل نشده این انقلاب. یک چنین شیوه برگزاری جشن انقلاب به ویژه در مواردی به جا و ضروری است که یک سلسله مسایل اساسی، که انقلاب هنوز آنها را حل نکرده، موجود است و حل این مسایل مستلزم فرا گرفتن یک نکته تازه است (از نقطه نظر آنچه که انقلاب تاکنون انجام داده است). نکته تازه در لحظه کنونی برای انقلاب ما عبارت است از لزوم توسل به شیوه عمل « اصلاح طلبی » ، تدریج کارانه، احتیاط آمیز و پر پیچ و خم در مسایل اساسی ساختمان اقتصادی. این «تازگی» موجب پیدایش یک رشته مسایل، یک سلسله بهت و حیرت ها و تردیدهایی خواه در زمینه نظریه و خواه در زمینه عملی می شود. مسئله نظری : آیا انتقال به عملیات فوق العاده « اصلاح طلبی » را که پس از یک سلسله عملیات فوق العاده انقلابی در شرایط سیر عمومی ظفرنمون تمامی انقلاب در …