پرش به محتوا

سال: 2007

خصلت جهانی عام انقلاب سوسیالیستی

خصلت جهانی عام انقلاب سوسیالیستی کارل مارکس و فردریش انگلس – از کتاب « مانیفست حزب کمونیست » کوتاه شده … با تکامل بورژوازی، با آزادی بازرگانی، با پیدایش بازار […]